Màster en Publicitat Creativa

Descripció

Màster en Publicitat Creativa. Actualment, la publicitat assumeix un lloc prioritari en les empreses. A l'hora de vendre un producte o servei és fonamental disposar d'una bona estratègia publicitària i la intervenció d'un especialista que conegui el llenguatge, les formes i mètodes per arribar a el públic desitjat.
A més, en INSA International Business School es creu fermament que la creativitat és fonamental en qualsevol projecte que ens proposem a la vida. Per això s'impulsa a que els alumnes s'acostumin a pensar out of the box en qualsevol tasca que realitzen.
Persones creatives que han canviat el món existeixen, no només a les empreses, sinó també en els esports, en la música i moltes altres disciplines. Molts dels que van promoure un canvi van gaudir de l'èxit en vida, la majoria d'ells, per això, van morir sense fama. Tots ells ocupen les pàgines d'història de camps com l'Empresa, l'Esport o la Música.
Quan ens parlen de termes com un cap disruptiva o un innovador, tendim a associar-los a la imatge de l'empresari visionari que introdueix una idea genial en el mercat. Això és correcte, encara que no hauríem de pensar que es tracta de termes associats a personatges tan recents com Steve Jobs. La innovació a existit sempre i nosaltres destaquem alguns personatges que van deixar empremta, més enllà de la fama que poguessin adquirir per altres qüestions.

Temari

• La Comunicació Publicitària
• Disseny Gràfic
• Planificació Estratègica de la Comunicació
• Estratègies Creatives: Tècniques de creativitat
• Creativitat Aplicada a les diferents tècniques de Comunicació Empresarial
• Creativitat aplicada als diferents mitjans publicitaris
• Anàlisi de Campanyes
• Direcció d'Art
• Projecte Final

Destinataris

• Nous llicenciats i professionals que vulguin ampliar els seus coneixements.
• Professionals amb experiència que vulguin assumir noves competències i responsabilitats.
• Empreses que busquin especialització del seu personal.
• Titulats en Formació Professional Grau Mitjà o de Grau Superior en l'àrea de Publicitat, Disseny Gràfic i Màrqueting que busquen una preparació pràctica per entrar al món laboral.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol

Durada

Inici: Octubre 2020. Durada: Fins juliol 2021.

Objectius

• Conèixer el funcionament de les principals eines de creació publicitària.
• Capacitar professionalment per gestionar estratègicament les diferents fases d'una campanya publicitària.
• Fomentar la creativitat amb diferents tècniques i pràctiques.

Titulació obtinguda

Després d'haver superat amb èxit les proves d'avaluació de el programa i sempre que es compti amb l'assistència mínima requerida, l'alumne / a obtindrà el títol de Màster en Publicitat Creativa de INSA Business, Marketing & Communication School.

Perspectives laborals

Director d'Art. Director Creatiu. Redactor Publicitari. Executiu de Comptes Publicitaris. INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període d'impartició del Màster.

Tipus d'avaluació

Avaluació basada en l'avaluació contínua de cadascuna dels blocs a través de l'assistència a les classes i / o examen, de manera que l'alumne haurà d'haver superat cada assignatura.

Horari

Dimarts a dijous de 19:00 a 22:00.
Màster en Publicitat Creativa
INSA Business, Marketing & Communication School
Campus i seus: INSA Business, Marketing & Communication School
INSA Business, Marketing & Communication School
Torrent de l'Olla 208 08012 Barcelona
Cursos més populars
X