Màster Registre i Regulatory Affairs de Productes Farmacèutics i Afins

Descripció

En l'actualitat Regulatory Affairs és l'àrea farmacèutica amb més demanda d'ocupació. El desenvolupament de tot medicament és un procés complex, que exigeix ??la presentació del corresponent registre a l'AEMPS, culminant la feina de molts professionals de l'empresa, que pot portar més d'una dècada. Els departaments Regulatorios no deixen d'augmentar el nombre dels seus empleats, ja que a Espanya cal emplenar i revisar anualment durant els vint anys de la vida útil de cada producte seu registre Nacional, l'Europeu i els 17 Autonòmics.

Els professionals de Regulatory Affairs tenen diferent perfil (farmacèutics, químics, biòlegs, metges, veterinaris, enginyers, etc.), estant el treball Regulatori ben remunerat i és altament satisfactori, ja que relaciona totes les àrees i departaments de l'empresa farmacèutica.

Temari

Bloc 1: Formació en IUCT
 1. L'expedient de registre (40 Hores)
 2. La informació del medicament (16 Hores)
 3. Procediments de registre (24 Hores)
 4. Preus i finançament (12 Hores)
 5. Taller de registres farmacèutics. Legalitat, inspeccions i regulació de la publicitat de medicamcentps (12 Hores)
 6. Sistemes de qualitat en la indústria farmacèutica. Les normes de correcta fabricació (GMP) (24 Hores)
 7. Les bones pràctiques de laboratori (GLP) (20 Hores)
 8. Les bones pràctiques clíniques (GCP) (20 Hores)
 9. La patent i la protecció intel·lectual (20 Hores)
 10. Recerca de nous fàrmacs: fase d'predesarrollo (32 Hores)
 11. Recerca de nous fàrmacs: fase de desenvolupament preclínic (20 Hores)
 12. Recerca de nous fàrmacs: fase de desenvolupament clínic (32 Hores)
 13. Recerca de nous fàrmacs: fase de desenvolupament industrial (16 Hores)
Pràctiques en empreses o projecte (460 Hores)
De les 2 opcions següents s'ha de seleccionar una que estarà d'acord amb les necessitats de l'alumne, les observacions del professorat i el grau d 'aprofita-ment:
1. Pràctiques en empresa o grup experimental.
2. Projecte final de màster.

Destinataris

Llicenciats en farmàcia, química, biologia, bioquímica, biotecnologia, medicina que vulguin incorporar-se a la indústria farmacèutica en les àrees relacionades amb el registre i la documentació.

Durada

Inici: 26 setembre 2016 Horari: De dilluns a dijous de 18 a 22 h.

Promocions

Beques del 50% per a alumnes estrangers.
Consulta condicions. 

Inclou el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa (20 h), a realitzar de manera voluntària. Consultar dates i horaris.

Professorat

El claustre docent del Màster el formen professionals de reconegut prestigi i trajectòria en el camp Regulatori, cadascun especialista dels temes que imparteixen, i també poden assessorar els alumnes en la seva recerca d'ocupació. Dr. Adrián García de Marina (Director de la seu de Inkemia-IUCT de Madrid)

Horari

Horari: De dilluns a dijous de 18 a 22 h.
Màster Registre i Regulatory Affairs de Productes Farmacèutics i Afins
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X