Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)
Màster
Presencial
1 Anys
 • Barcelona
6.400 €

Descripció

El Màster en Relacions Internacionals ofereix una aproximació global i transdisciplinària als principals fenòmens i actors que caracteritzen actualment les relacions internacionals, així com als grans desafiaments als quals s'enfronta.

Aquest Màster s'adreça fonamentalment a tres tipus de públic: els professionals de les relacions internacionals que volen ampliar coneixements en aquest àmbit; els professionals d'altres àmbits que treballen en un context internacional; i els graduats de relacions internacionals o de disciplines afins que volen aprofundir en el coneixement teòric i pràctic que els permeti en el futur desenvolupar-se professionalment en aquest camp.  El pla d'estudis cobreix un ampli conjunt de temàtiques i de perspectives, per permetre als estudiants assolir sòlids coneixements i competències en l'àmbit de les relacions internacionals. Així, el programa s'estructura en quatre grans blocs: 

 1. Fonaments teòrics i principals dimensions de les relacions internacionals.

 2. Geopolítica del món contemporani a partir d'anàlisis regionals.

 3. Governança de les relacions internacionals i anàlisi dels principals actors.

 4. Principals desafiaments de les relacions internacionals en un món globalitzat i interdependent.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Bases teòriques i dimensions de les Relacions Internacionals (10 ECTS)
Introducció a les Relacions Internacionals
 1. Història contemporània i de les Relacions Internacionals
 2. Teories de les Relacions Internacionals
Dimensions de les Relacions Internacionals
 1. Estructura política internacional
 2. Estructura econòmica internacional
 3. Estructura jurídica internacional
Mòdul II: Geopolítica del món contemporani (12 ECTS)
Fonaments de la geopolítica
Les regions geopolítiques
 1. Unió Europea / Nord-amèrica
 2. Comunitat d'Estats Independents (CEI)
 3. Xina / Índia / Extrem Orient
 4. Orient Mitjà i Nord d'Àfrica (Regió MENA)
 5. Àfrica Subsahariana
 6. Amèrica Llatina i Carib
Mòdul III: Governança de les Relacions Internacionals (8 ECTS)
 • Actors de les Relacions internacionals
 • Estats, organismes internacionals, governs descentralitzats, organitzacions de la societat civil, mitjans de comunicació.
 • Negociació, advocacy i lobby
 • Mediació, diplomàcia, protocol internacional, xarxes socials.
Mòdul IV: Desafiaments globals al sistema internacional (8 ECTS)
Bens comuns mundials, desenvolupament i seguretat al segle XXI.
Mòdul V: Pràcticum (12 ECTS)
Mòdul VI: Projecte Final de Màster (10 ECTS)

L'estudiant haurà de fer un projecte de recerca o un projecte professional o aplicat en un dels àmbits que es treballaran en el programa de màster. L'estudiant comptarà amb l'acompanyament d'un/a tutor/a durant el procés d'elaboració del projecte final de màster.

Totes les assignatures s'avaluen a partir de treballs o exàmens, excepte les pràctiques, en les quals es demana una memòria. L'avaluació dels estudiants serà contínua i sistemàtica, global, integradora i personalitzada per tal de valorar el progrés i constatar els objectius establerts i competències d'aprenentatge amb els resultats que s'obtenen. Durant l'avaluació contínua, per poder donar una qualificació a l'estudiant, es valorarà: 
 • Assistència a classe
 • Participació a classe
 • Proves formals (al llarg del curs i/o al final de curs). Cada professor informarà els estudiants sobre les modalitats concretes que s'aplicaran per avaluar i del pes que cadascuna d'aquestes activitats tindrà en la qualificació final.
 • Projectes en grup i presentacions orals.
L'assistència és imprescindible perquè es pugui donar el procés d'intercanvi d'informació  entre professorat i estudiant. En cas d'absències superiors al 20% del temps lectiu, l'estudiant no podrà ser avaluat de forma contínua, i només podrà presentar-se a una prova final. Aquest càlcul d'assistència s'aplicarà per mòdul. Igualment és aconsellable informar-ne el professor/a prèviament (no és necessari justificar l'absència).
Veure més

Destinataris


 • Professionals de les relacions internacionals que volen ampliar els seus coneixements en aquest àmbit.

 • Professionals d'altres sectors que treballen en contextos internacionals.

 • Graduats en relacions internacionals, que vulguin aprofundir en el coneixement teòric i pràctic.Idiomes en què s'imparteix

Anglès

Horari/Torn

De lunes a jueves de 18h a 21:30

Lloc on s'imparteix el curs

Plaza Joan Coromines s/n
08001 de Barcelona

Objetius


 • Promoure l'anàlisi crític i transdisciplinar de les relacions internacionals. 

 • Proporcionar un enfocament multidimensional i intercultural quan es tracta de la teoria i la pràctica en relació amb tots els aspectes de les relacions internacionals. 

 • Promoure un enfocament integral que inclou diverses perspectives geogràfiques i geopolítiques en els processos globals. 

 • Proporcionar un enfocament que combina el rigor acadèmic amb la dimensió professional i pràctica de l'assignatura.Perspectives laborals

En el sector públic
- L'administració pública (en l'àrea de la política exterior ), diplomàtics estrangers i les organitzacions internacionals.
- El servei d'intel·ligència.

En el sector privat
- Les empreses que treballen en el comerç internacional, les corporacions multinacionals, organitzacions financeres mundials.
- Organitzacions sense ànim de lucre.
- Els mitjans de comunicació, partits polítics, consultors internacionals, centres de recerca.
Universitats
- L'ensenyament i la investigació en diferents àmbits de les relacions internacionals.

Preu

6.400 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Relacions Internacionals

També et recomanem aquests cursos

Màster en Relacions Internacionals