Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)
Màster
Presencial
1 Anys
 • Barcelona
6.400 €

Descripció

El Màster en Relacions Internacionals ofereix una aproximació global i transdisciplinària als principals fenòmens i actors que caracteritzen actualment les relacions internacionals, així com als grans desafiaments als quals s'enfronta.

Aquest Màster s'adreça fonamentalment a tres tipus de públic: els professionals de les relacions internacionals que volen ampliar coneixements en aquest àmbit; els professionals d'altres àmbits que treballen en un context internacional; i els graduats de relacions internacionals o de disciplines afins que volen aprofundir en el coneixement teòric i pràctic que els permeti en el futur desenvolupar-se professionalment en aquest camp.  El pla d'estudis cobreix un ampli conjunt de temàtiques i de perspectives, per permetre als estudiants assolir sòlids coneixements i competències en l'àmbit de les relacions internacionals. Així, el programa s'estructura en quatre grans blocs: 

 1. Fonaments teòrics i principals dimensions de les relacions internacionals.

 2. Geopolítica del món contemporani a partir d'anàlisis regionals.

 3. Governança de les relacions internacionals i anàlisi dels principals actors.

 4. Principals desafiaments de les relacions internacionals en un món globalitzat i interdependent.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Bases teòriques i dimensions de les Relacions Internacionals (10 ECTS)
Introducció a les Relacions Internacionals
 1. Història contemporània i de les Relacions Internacionals
 2. Teories de les Relacions Internacionals
Dimensions de les Relacions Internacionals
 1. Estructura política internacional
 2. Estructura econòmica internacional
 3. Estructura jurídica internacional
Mòdul II: Geopolítica del món contemporani (12 ECTS)
Fonaments de la geopolítica
Les regions geopolítiques
 1. Unió Europea / Nord-amèrica
 2. Comunitat d'Estats Independents (CEI)
 3. Xina / Índia / Extrem Orient
 4. Orient Mitjà i Nord d'Àfrica (Regió MENA)
 5. Àfrica Subsahariana
 6. Amèrica Llatina i Carib
Mòdul III: Governança de les Relacions Internacionals (8 ECTS)
 • Actors de les Relacions internacionals
 • Estats, organismes internacionals, governs descentralitzats, organitzacions de la societat civil, mitjans de comunicació.
 • Negociació, advocacy i lobby
 • Mediació, diplomàcia, protocol internacional, xarxes socials.
Mòdul IV: Desafiaments globals al sistema internacional (8 ECTS)
Bens comuns mundials, desenvolupament i seguretat al segle XXI.
Mòdul V: Pràcticum (12 ECTS)
Mòdul VI: Projecte Final de Màster (10 ECTS)

L'estudiant haurà de fer un projecte de recerca o un projecte professional o aplicat en un dels àmbits que es treballaran en el programa de màster. L'estudiant comptarà amb l'acompanyament d'un/a tutor/a durant el procés d'elaboració del projecte final de màster.

Totes les assignatures s'avaluen a partir de treballs o exàmens, excepte les pràctiques, en les quals es demana una memòria. L'avaluació dels estudiants serà contínua i sistemàtica, global, integradora i personalitzada per tal de valorar el progrés i constatar els objectius establerts i competències d'aprenentatge amb els resultats que s'obtenen. Durant l'avaluació contínua, per poder donar una qualificació a l'estudiant, es valorarà: 
 • Assistència a classe
 • Participació a classe
 • Proves formals (al llarg del curs i/o al final de curs). Cada professor informarà els estudiants sobre les modalitats concretes que s'aplicaran per avaluar i del pes que cadascuna d'aquestes activitats tindrà en la qualificació final.
 • Projectes en grup i presentacions orals.
L'assistència és imprescindible perquè es pugui donar el procés d'intercanvi d'informació  entre professorat i estudiant. En cas d'absències superiors al 20% del temps lectiu, l'estudiant no podrà ser avaluat de forma contínua, i només podrà presentar-se a una prova final. Aquest càlcul d'assistència s'aplicarà per mòdul. Igualment és aconsellable informar-ne el professor/a prèviament (no és necessari justificar l'absència).
Veure més

Destinataris


 • Professionals de les relacions internacionals que volen ampliar els seus coneixements en aquest àmbit.

 • Professionals d'altres sectors que treballen en contextos internacionals.

 • Graduats en relacions internacionals, que vulguin aprofundir en el coneixement teòric i pràctic.Idiomes en què s'imparteix

Anglès

Horari/Torn

De lunes a jueves de 18h a 21:30

Lloc on s'imparteix el curs

Plaza Joan Coromines s/n
08001 de Barcelona

Objetius


 • Promoure l'anàlisi crític i transdisciplinar de les relacions internacionals. 

 • Proporcionar un enfocament multidimensional i intercultural quan es tracta de la teoria i la pràctica en relació amb tots els aspectes de les relacions internacionals. 

 • Promoure un enfocament integral que inclou diverses perspectives geogràfiques i geopolítiques en els processos globals. 

 • Proporcionar un enfocament que combina el rigor acadèmic amb la dimensió professional i pràctica de l'assignatura.Perspectives laborals

En el sector públic
- L'administració pública (en l'àrea de la política exterior ), diplomàtics estrangers i les organitzacions internacionals.
- El servei d'intel·ligència.

En el sector privat
- Les empreses que treballen en el comerç internacional, les corporacions multinacionals, organitzacions financeres mundials.
- Organitzacions sense ànim de lucre.
- Els mitjans de comunicació, partits polítics, consultors internacionals, centres de recerca.
Universitats
- L'ensenyament i la investigació en diferents àmbits de les relacions internacionals.

Preu

6.400 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Relacions Internacionals

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Relacions Internacionals