Màster en retail internacional

Descripció

El primer Màster en Retail Internacional Multi sectorial

La relació d'ESCI amb empreses del sector retail a través de projectes de recerca i acords de coLlaboració, destacant la Càtedra MANGO-ESCI de Responsabilitat Social Corporativa, ha permès identificar les necessitats reals de formació d'un sector tan dinàmic com és el de retail.

ESCI, juntament amb diverses empreses de retail, s'han unit per desenvolupar un programa de Màster en Retail Internacional adaptat a la realitat del retailer.

L'estructura de continguts del Màster en Retail Internacional responen al concepte central del programa i al seu posicionament com a primer Màster en Retail Internacional Multi sectorial.

El programa del Màster posa especial èmfasi en l'orientació internacional de la gestió retail, alhora que es treballen casos de diversos sectors de retail: moda, alimentació, complements, equipament de la llar, etc.

Donada la pròpia dinàmica del sector retail, el Màster en Retail Internacional està atent a les noves tendències del mercat i les incorpora en el marc dels continguts del programa.

La nova revolució és el retail, amb professionals preparats per liderar els processos de gestió i expansió tant nacional com internacional que necessita l'entorn empresarial global. El mercat demana professionals qualificats per a administrar i gestionar els recursos en retail, per tal de posicionar les marques al mercat. 

Temari

L'estructura de continguts del Màster en Retail Internacional responen a concepte central del programa i al seu posicionament com a primer Màster en Retail Internacional Multi sectorial.

Els continguts del Màster en Retail Internacional s'estructuren en blocs seguint els processos de gestió pels quals passa una empresa de retail: des de la reflexió estratègica, el procés d'expansió, la planificació, disseny i gestió integral del punt de venda, fins a l'anàlisi de la gestió realitzada.

El programa del Màster posa especial èmfasi en l'orientació internacional de la gestió retail, alhora que es treballen casos de diversos sectors de retail: moda, alimentació, complements, equipament de la llar, etc./p>

Donada la pròpia dinàmica del sector retail, el Màster en Retail Internacional està atent a les noves tendències del mercat i les incorpora en el marc dels continguts que es defineixen a continuació

BLOQUE 1: BASES ESTRATÈGIQUES

Introducció al Retailing


L'objectiu principal és oferir una visió global del món del retailing, des dels seus inicis a l'actualitat. S'aprofundeix en els tipus de retailing, les diferents funcions, la competència, el lloc que ocupa en l'activitat econòmica i els reptes que es presenten per a aquest sector en el futur.

El Retailing en l'Estratègia Comercial

L'assignatura descriu quin és el lloc que ocupa el Retail en l'entorn de l'estratègia comercial de l'empresa. Proporciona una visió sobre els diversos tipus d'estructures de distribució comercial i aporta coneixement sobre la importància estratègica del retail a les companyies.

Estructures de propietat en el retail

Segons es tracti d'empreses familiars, empreses que cotitzen en borsa, empreses de capital de risc, joint venture, centrals de compra i serveis, franquícies o botigues de cadena, l'assignatura introdueix conceptes propis per a cada estructura de propietat. S'aprofundeix en empresa familiar, centrals de compra i serveis i franquícia

Entorn legal del retailing

S'aporta coneixement sobre la normativa espanyola, així com la legislació internacional per observar les diferències i característiques de cada país i regió. La seva finalitat és donar a conèixer la legislació existent en matèria de retailing.

Responsabilitat Social Corporativa

BLOC 2: EXPANSIÓ

Models d'expansió


S'analitzen les diverses estratègies i models d'expansió amb particular èmfasi en l'expansió internacional. L'assignatura permet avaluar els diversos sectors i models de negoci del retail en l'àmbit internacional i els factors claus d'èxit en l'expansió de l'empresa tant socioeconòmics com culturals.

Finances

L'assignatura es divideix en dos blocs: en el primer s'analitzen les decisions financeres en el procés d'expansió, i en el segon bloc d'Anàlisi dels indicadors financers necessaris per controlar l'acompliment de les botigues.

Les TIC en el retail

Aquesta assignatura proporciona els coneixements adequats perquè es desenvolupi una correcta gestió dels sistemes d'informació i la botiga on line. Aprofundeix en el funcionament i aplicació de les últimes tecnologies i tendències existents quant a sistemes d'informació.

La gestió de l'espai: localització i installacions

Una de les decisions més importants en el món del retail és la ubicació dels punts de venda i dels centres de distribució. Un error de localització pot suposar el fracàs de tot el negoci. Aquesta assignatura ofereix les bases sobre les quals es fonamenten les decisions de localització des de diferents òptiques i perspectives que involucren anàlisi de mercat, de consum i fins i tot models matemàtics aplicats a la presa de decisions.

BLOC 3: PLANIFICACIÓ / DISSENY DE LA BOTIGA

Recursos Humans


L'assignatura es divideix en dos blocs, en el primer es treballen conceptes de política de selecció i retribució de personal, i en el segon bloc de Gestió de la Botiga, les polítiques de motivació i retenció del client intern. Motivar el personal i mantenir un clima de treball adequat es confirma com una de les principals funcions del retailer. En aquesta assignatura s'aprèn com gestionar correctament el personal per aconseguir un equip cohesionat i motivat.

Màrqueting

El professional del retail ha de dissenyar i aplicar unes polítiques i estratègies de màrqueting adequades al seu negoci. En aquesta assignatura s'aprèn a aplicar les eines d'anàlisi del mercat i dissenyar les estratègies de màrqueting més adequades per respondre a les necessitats del mercat.

Disseny i Planificació de la Botiga

En aquesta assignatura s'analitza els diferents tipus de distribució de l'espai i quan s'han d'aplicar d'acord amb els objectius i l'estil de la botiga. S'aprèn a gestionar l'espai i la distribució de la botiga, factors claus en l'èxit del negoci.

BLOQUE 4: GESTIÓ DE LA TENDA

Visual Merchandising


Aquesta assignatura complementa l'assignatura de Disseny i Planificació de la Botiga i permet aprofundir en els elements de presentació del producte a la botiga i elements ambientals, per incrementar les possibilitats de venda.

Eines de comunicació

Una estratègia de comunicació adequada té com a objectiu millorar la percepció que tenen els clients del retail. Es treballa en l'àmbit del retail branding, al mateix temps que es desenvolupen els processos i eines de publicitat i promoció en retail.

Decisions de distribució

El programa aporta coneixement sobre els principis generals de la logística i la seva influència en el desenvolupament del negoci. Proporciona els aspectes claus necessaris per al funcionament de la botiga de retail; tenir la mercaderia a temps o enviar-la al client en estat correcte i en el menor temps i cost possible

Polítiques de preus

La seva finalitat és posar en contacte al participant amb les diverses postures i polítiques en la fixació de preus i els seus efectes sobre el mercat. L'elecció d'una bona política de preus és un gran aliat en el món del retailing.

Gestió de l'inventari

S'aprèn a gestionar correctament l'inventari, conèixer quan fer les comandes, quant demanar i establir mecanismes adequats de control segons el tipus de productes

Comportament del consumidor

En aquesta assignatura s'analitza el paper del consumidor i les diferents causes que motiven les seves decisions de compra. Permet conèixer a fons als consumidors i capacita per identificar i reaccionar davant canvis en gustos i preferències.

Gestió de Compres

Per poder realitzar una bona gestió de compres, el programa introdueix processos de disseny per al procés de compra. S'aprèn a gestionar els diferents elements claus i s'identifiquen les diferències normatives i culturals quan es realitzen compres internacionals.

BLOC 5: ANÀLISI

Satisfacció i Qualitat del Servei


Un factor estratègic d'èxit del retailer és tenir clients satisfets. En aquesta assignatura es pretén donar a conèixer els diversos mecanismes de control de la qualitat de servei i la gestió que s'ha de fer del servei al consumidor, a partir d'una gestió integral que faci partícip al consumidor del desenvolupament de la botiga.

Estadístiques d'Anàlisi en el Retail

El seu nucli es basa en l'avaluació del funcionament de les botigues. S'aprèn a interpretar i analitzar els principals indicadors i elements de control estadístic que permetran crear un sistema propi de control de botiga per així prendre decisions de forma àgil i eficaç.

BLOC 6: INTERNACIONALITZACIÓ

Internacionalització


S'aprèn a desenvolupar un pla d'internacionalització i com afrontar les dificultats més comuns en el procés d'internacionalització. S'incorpora una modalitat emergent d'internacionalització: Travel Retail.

Gestió Internacional del concepte Outlet

El fenomen outlet és un nou concepte de negoci que està canviant algunes regles de joc del retail internacional. En aquest mòdul, es presenten els conceptes de gestió específics per a un negoci d'outlet i, com aquest nou concepte canvia les estratègies d'internacionalització de les empreses de retail.

COMPETÈNCIES I HABILITATS DIRECTIVES

IL'assignatura proporcionarà les eines bàsiques per poder realitzar un procés d'investigació de mercats que permeti conèixer millor a clients i consumidors i ajudi a prendre les decisions adequades per al desenvolupament de l'empresa. S'incorpora una anàlisi de tendències del sector retail i els formats de captació de les tendències

Habilitats de comunicació i negociació

S'aprenen les tècniques bàsiques de comunicació i negociació que permeten desenvolupar-se amb total fluïdesa en la comunicació personal. També es desenvolupen habilitats de treball en equip i lideratge.

Entrepreneurship

Cada botiga que s'obre és un nou projecte que s'ha de gestionar de principi a fi. L'assignatura forma per dissenyar el pla de negoci, valorar la inversió i la seva viabilitat, així com la determinació del risc, el monitoratge i el control, entre d'altres.

PROJECTE EMPRESARIAL

El programa acadèmic inclou un projecte empresarial que es realitza al llarg del curs, conjuntament amb la col•laboració d'una empresa de prestigi del món del retail. El projecte empresarial es desenvolupa en grups de treball i té l'objectiu d'aplicar els coneixements adquirits en el Màster en Retail Internacional sobre un cas real empresarial que planteja l'empresa de retail collaboradora. Els participants estableixen un vincle de relació acadèmica amb l'empresa col•laboradora. El projecte empresarial es realitza durant el període de durada del Màster en Retail Internacional i es presenta en finalitzar el curs davant un tribunal mixt acadèmic-empresarial.

VISITES, RETAIL TOUR I SEMINARIS

Els continguts acadèmics es complementen amb un calendari de visites a espais d'interès d'empreses de retail, així com amb Seminaris especialitzats. Les visites a empreses permeten aprofundir els conceptes impartits en les assignatures, són visites guiades a espais que aporten valor per aspectes d'innovació, d'excel•lència en la gestió o de singularitat. Visites a centres logístics i d'operacions com Desigual, Mercadona o Caprabo, així com el Retail Tour a espais singulars constitueixen una part de valor al coneixement del Màster en Retail Internacional. Els Seminaris es realitzen en el transcurs del Màster i al final de cada un dels Blocs definits en l'estructura de continguts. Els participants del Màster en Retail Internacional poden conèixer les experiències de diferents empreses de retail, explicades directament per empresaris i professionals de prestigi vinculats al sector. Experiències com MANGO, VIENA, GRUP EAT OUT, IKEA, MERCADONA, TOUS, Privalia, NIKE I ... .... Complementen la base acadèmica del Màster en Retail Internacional. Els Seminaris es realitzen en el transcurs del Màster i al final de cada un dels Blocs definits en l'estructura de continguts. Els participants del Màster en Retail Internacional poden conèixer les experiències de diferents empreses de retail, explicades directament per empresaris i professionals de prestigi vinculats al sector. Experiències com MANGO, VIENA, GRUP EAT OUT, IKEA, MERCADONA, TOUS, Privalia, NIKE I ... .... Complementen la base acadèmica del Màster en Retail Internacional.

Requisits

Per a cursar el Màster en Retail Internacional es requereix experiència professional de 2 anys.
Per a obtenir el títol de Màster en Retail Internacional per la Universitat Pompeu Fabra es requereix estar en possessió d?un títol universitari de grau superior.
Podran ser admesos diplomats, titulats tècnics o professionals amb experiència. En aquests casos obtindran el títol de Màster en Retail Internacional per ESCI-UPF.

Promocions

ESCI estableix anualment les ajudes per a cursar el Màster en Retail Internacional pel que fa tant a beques com a finançament.

Horari

Dijous de 19.00 a 21.30 h (3 dijous al mes). Divendres de 16.00 a 21.00 h. Dissabte de 9.00 a 14.00 h.
Màster en retail internacional
ESCI Escola Superior de Comerç Internacional - Universitat Pompeu Fabra
Campus i seus: ESCI Escola Superior de Comerç Internacional - Universitat Pompeu Fabra
ESCI Escola Superior de Comerç Internacional - Universitat Pompeu Fabra
Passeig Pujades, 1 08003 Barcelona
Cursos més populars
X