Descripció

Per tots els beneficis sobre la salut, es fa indispensable la formació especialitzada

i actualitzada en activitat física i esportiva de tots els professionals de la salut.

Amb això, s'aconseguirà un abordatge de cada pacient des del punt de vista de la prevenció i promoció de la salut, així com des del tractament de patologies específiques. L'actualització en les diferents branques que intervenen en l'activitat esportiva és important a l'hora d'oferir al pacient una qualitat de vida màxima i un tractament òptim.La realització d'aquest màster proporciona les següents competències professionals:

 • Assumir el paper de les accions de prevenció i protecció davant les lesions i accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari pel que fa referència a l'esport.

 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat, el sexe i el tipus d'esport.

 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant més els resultats de les exploracions complementàries.

 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament de les diferents lesions de l'esport per aconseguir una recuperació at integrum i una reincorporació el més ràpida possible a l'activitat esportiva.

 • Treballar com a part d'un grup, juntament amb altres professionals, comprendre els seus punts de vista i cooperar de manera constructiva.

 • Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.

 • Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació, analitzant fenòmens relacionats amb l'activitat física i l'esport amb perspectiva científica, intervenint sobre l'estat físic del subjecte per recuperar i millorar la condició física.

 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.

 • Processar els conceptes fonamentals relacionats amb l'entrenament esportiu i discriminar les actuacions i activitats més idònies d'alt rendiment esportiu.

 • Aplicar tècniques i recursos en les diferents etapes de la formació esportiva.

 • Integrar procediments del món de la gestió en l'àmbit esportiu.

 • Aplicar les eines d'anàlisi, control i seguiment de l'entrenament i de la competició als esports i afavorir la integració de les activitats esportives i de lleure amb les característiques específiques de l'entorn, aconseguint una assistència de qualitat en la qual tots els professionals coneguin les intervencions més actualitzades i amb major evidència científica per optimitzar els serveis requerits en tot tipus de pacients.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Prevenció i tractament de lesions en la pràctica esportiva
 • Lesions esportives: concepte i prevenció.
 • Lesions a la cama i el peu.
 • Lesions a la cuixa i genoll.
 • Lesions en el tronc.
 • Lesions en l'extremitat superior.
 • Lesions de l'espatlla.
 • Lesions en els nens.
 • Tractament ortopèdic de les lesions.
 • Embenat funcional i diferents aplicacions esportives.
 • Lesions de la pell causades per la pràctica esportiva.
 • Prevenció i tractament de lesions en la pràctica esportiva.
 • Activitat física i esport: repercussions a la columna vertebral.
 • Hidrologia mèdica i teràpies naturals complementàries.
Mòdul II: Alimentació en l'esport
 • Conceptes bàsics: activitat física, exercici físic i condició física.
 • Beneficis de l'activitat física.
 • Efecte de l'exercici físic i l'alimentació sobre l'obesitat.
 • Efecte de l'exercici físic i l'alimentació sobre la diabetis.
 • Efecte de l'exercici físic i l'alimentació sobre la hipertensió arterial.
 • Efecte de l'exercici físic i l'alimentació sobre la hipercolesterolèmia.
 • Efecte de l'exercici físic i l'alimentació sobre l'aparell locomotor.
 • Nutrients que aporten energia.
 • L'energia.
 • Hidrats de carboni o glúcids.
 • Lípids o greixos.
 • Proteïnes.
 • Nutrients que no aporten energia.
 • Vitamines.
 • Minerals.
 • Electrolitos.
 • Fibra alimentària.
 • Característiques nutricionals dels aliments.
 • La importància d'una bona hidratació en l'exercici.
 • Ajudes ergogèniques per millorar el rendiment esportiu.
 • Creatina.
 • Cafeïna.
 • Bicarbonat sòdic (NaHCO3).
 • Carnitina.
 • Altres ajudes ergogèniques nutricionals.
 • Dopatge.
 • L'alimentació segons el moment esportiu.
 • L'alimentació de l'esportista vegetarià.
 • Planificació d'un programa nutricional per a esportistes.
Mòdul III: Massatge esportiu i lesions de l'esport
 • Introducció a la història del massatge.
 • Introducció al massatge esportiu.
 • Normes i consells per a l'aplicació d'un massatge.
 • Quirogimnasia.
 • Conceptes anatòmics bàsics per massatgistes.
 • Efectes fisiològics del massatge.
 • Indicacions i contraindicacions generals del massatge.
 • Descripció de les maniobres de quiromassatge esportiu.
 • Estiraments miofascials en l'esport.
 • Massatge d'escalfament.
 • Massatge intracompetición.
 • Massatge de restauració o postcompetició.
 • Massatge d'entrenament.
 • Massatge en programes de rehabilitació postlesiones.
 • Massatge en els esports més freqüents.
 • Massatge per regions.
 • Automassatge en l'esportista.
 • Massatge rus.
 • Reflexoteràpia podal en l'esportista.
 • Massatge drenatge limfàtic.
 • Massatge transvers profund de cyriax.
 • Crioteràpia, criomasaje i criocinétca.
 • Shiatsu. Massatge japonès.
 • Massatge de fregament amb el múscul estirat.
 • Massatge en les lesions més freqüents de l'esport.
 • Patologies associades a l'esport.
 • Embenats funcionals.
Mòdul IV: Embenats en ciències de la salut
 • Bases teòriques de l'embenat funcional.
 • Bases pràctiques de l'embenat funcional.
 • Embenats funcionals: espatlla i colze.
 • Embenats funcionals: canell i mà.
 • Embenats funcionals: tronc.
 • Embenats funcionals: cuixa i genoll.
 • Embenats funcionals: turmell i peu.
 • Embenats neurològics i de reeducació del sistema neuromotriu.
 • Embenat en el pacient amb limfedema.
 • Embenat en el pacient amputat.
 • Embenats en les úlceres per pressió i en les úlceres vasculars.
 • Embenats en els traumatismes cranioencefàlics.
Mòdul V: Rehabilitació de genoll
 • Anatomia i biomecànica del genoll.
 • Ecografia i ressonància magnètica de parts toves del genoll.
 • Exploracions físiques al genoll.
 • Lesions de genoll.
 • Reumatismes de parts toves al genoll.
 • Rehabilitació de lesions del genoll.
 • Recuperació propioceptiva en ligamentoplastias de genoll.
 • Osteopatia de genoll. Fisioteràpia i rehabilitació de genoll.
 • Electroestimulació en l'articulació del genoll.
 • Rehabilitació del membre inferior en medi aquàtic.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 • 100 Test
 • 58 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Organitzar-se i planificar la seva activitat.
Formular hipòtesis de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals.
Dissenyar i dur a terme experiments.
Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 crèdits ECTS.
Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Mantenir el màxim grau de qualitat, rigor i actualització, tant en continguts com en desenvolupament metodològic en l'àmbit de l'activitat física i la salut, per tal de brindar al pacient el millor i més eficaç tractament i optimitzar la seva qualitat de vida.

 • Conèixer les indicacions de l'esport en les diferents patologies, així com les seves variacions segons la malaltia del pacient, optimitzant el cost i la qualitat de l'atenció sanitària.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sanitari en les intervencions en la intervenció amb activitats esportives en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Actualitzar els conceptes relatius a l'activitat física i esportiva en l'entorn sanitari i assistencial, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmic, polític, cultural, etc.).

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre activitat física i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquestes disciplines.

 • Anteposar el benefici del pacient als seus legítims interessos personals, professionals o comercials per protegir el dret a la confidencialitat de les dades del pacient.

 • Aconseguir els coneixements necessaris en l'atenció al pacient, tant en la fase aguda com en el tractament de patologies cròniques, millorant així l'adherència al tractament i a l'activitat física en tots els casos.Titulació obtinguda

Màster en Salut Esportiva per la Universidad de San Jorge.
Tots els Màster estan acreditats a Hores i Crèdits ECTS reflectits, vàlids a nivell europeu en qualsevol tipus de barem.
Titulació: postil·lada pel Conveni de la Haia (opcional).

Perspectives laborals

Professionals que vulguin especialitzar-se en temes de Nutrició Esportiva.
Professionals que treballin en Gimnasos, associacions, federacions, etc. i vulguin adquirir coneixements sobre nutrició.
Monitors de temps lliure.
Entrenadors d'Entitats Esportives.

Preu

1.495 €

Avantatges del curs

Aquest Màster és puntuables com a mèrits en qualsevol convocatòria de l'administració
concursos
trasllats
oposicions
bosses de contractació
triennis ...

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Salut Esportiva

Màster en Salut Esportiva