Descripció

Per tots els beneficis sobre la salut, es fa indispensable la formació especialitzada

i actualitzada en activitat física i esportiva de tots els professionals de la salut.

Amb això, s'aconseguirà un abordatge de cada pacient des del punt de vista de la prevenció i promoció de la salut, així com des del tractament de patologies específiques. L'actualització en les diferents branques que intervenen en l'activitat esportiva és important a l'hora d'oferir al pacient una qualitat de vida màxima i un tractament òptim.La realització d'aquest màster proporciona les següents competències professionals:

 • Assumir el paper de les accions de prevenció i protecció davant les lesions i accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari pel que fa referència a l'esport.

 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat, el sexe i el tipus d'esport.

 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant més els resultats de les exploracions complementàries.

 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament de les diferents lesions de l'esport per aconseguir una recuperació at integrum i una reincorporació el més ràpida possible a l'activitat esportiva.

 • Treballar com a part d'un grup, juntament amb altres professionals, comprendre els seus punts de vista i cooperar de manera constructiva.

 • Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.

 • Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació, analitzant fenòmens relacionats amb l'activitat física i l'esport amb perspectiva científica, intervenint sobre l'estat físic del subjecte per recuperar i millorar la condició física.

 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.

 • Processar els conceptes fonamentals relacionats amb l'entrenament esportiu i discriminar les actuacions i activitats més idònies d'alt rendiment esportiu.

 • Aplicar tècniques i recursos en les diferents etapes de la formació esportiva.

 • Integrar procediments del món de la gestió en l'àmbit esportiu.

 • Aplicar les eines d'anàlisi, control i seguiment de l'entrenament i de la competició als esports i afavorir la integració de les activitats esportives i de lleure amb les característiques específiques de l'entorn, aconseguint una assistència de qualitat en la qual tots els professionals coneguin les intervencions més actualitzades i amb major evidència científica per optimitzar els serveis requerits en tot tipus de pacients.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Prevenció i tractament de lesions en la pràctica esportiva
 • Lesions esportives: concepte i prevenció.
 • Lesions a la cama i el peu.
 • Lesions a la cuixa i genoll.
 • Lesions en el tronc.
 • Lesions en l'extremitat superior.
 • Lesions de l'espatlla.
 • Lesions en els nens.
 • Tractament ortopèdic de les lesions.
 • Embenat funcional i diferents aplicacions esportives.
 • Lesions de la pell causades per la pràctica esportiva.
 • Prevenció i tractament de lesions en la pràctica esportiva.
 • Activitat física i esport: repercussions a la columna vertebral.
 • Hidrologia mèdica i teràpies naturals complementàries.
Mòdul II: Alimentació en l'esport
 • Conceptes bàsics: activitat física, exercici físic i condició física.
 • Beneficis de l'activitat física.
 • Efecte de l'exercici físic i l'alimentació sobre l'obesitat.
 • Efecte de l'exercici físic i l'alimentació sobre la diabetis.
 • Efecte de l'exercici físic i l'alimentació sobre la hipertensió arterial.
 • Efecte de l'exercici físic i l'alimentació sobre la hipercolesterolèmia.
 • Efecte de l'exercici físic i l'alimentació sobre l'aparell locomotor.
 • Nutrients que aporten energia.
 • L'energia.
 • Hidrats de carboni o glúcids.
 • Lípids o greixos.
 • Proteïnes.
 • Nutrients que no aporten energia.
 • Vitamines.
 • Minerals.
 • Electrolitos.
 • Fibra alimentària.
 • Característiques nutricionals dels aliments.
 • La importància d'una bona hidratació en l'exercici.
 • Ajudes ergogèniques per millorar el rendiment esportiu.
 • Creatina.
 • Cafeïna.
 • Bicarbonat sòdic (NaHCO3).
 • Carnitina.
 • Altres ajudes ergogèniques nutricionals.
 • Dopatge.
 • L'alimentació segons el moment esportiu.
 • L'alimentació de l'esportista vegetarià.
 • Planificació d'un programa nutricional per a esportistes.
Mòdul III: Massatge esportiu i lesions de l'esport
 • Introducció a la història del massatge.
 • Introducció al massatge esportiu.
 • Normes i consells per a l'aplicació d'un massatge.
 • Quirogimnasia.
 • Conceptes anatòmics bàsics per massatgistes.
 • Efectes fisiològics del massatge.
 • Indicacions i contraindicacions generals del massatge.
 • Descripció de les maniobres de quiromassatge esportiu.
 • Estiraments miofascials en l'esport.
 • Massatge d'escalfament.
 • Massatge intracompetición.
 • Massatge de restauració o postcompetició.
 • Massatge d'entrenament.
 • Massatge en programes de rehabilitació postlesiones.
 • Massatge en els esports més freqüents.
 • Massatge per regions.
 • Automassatge en l'esportista.
 • Massatge rus.
 • Reflexoteràpia podal en l'esportista.
 • Massatge drenatge limfàtic.
 • Massatge transvers profund de cyriax.
 • Crioteràpia, criomasaje i criocinétca.
 • Shiatsu. Massatge japonès.
 • Massatge de fregament amb el múscul estirat.
 • Massatge en les lesions més freqüents de l'esport.
 • Patologies associades a l'esport.
 • Embenats funcionals.
Mòdul IV: Embenats en ciències de la salut
 • Bases teòriques de l'embenat funcional.
 • Bases pràctiques de l'embenat funcional.
 • Embenats funcionals: espatlla i colze.
 • Embenats funcionals: canell i mà.
 • Embenats funcionals: tronc.
 • Embenats funcionals: cuixa i genoll.
 • Embenats funcionals: turmell i peu.
 • Embenats neurològics i de reeducació del sistema neuromotriu.
 • Embenat en el pacient amb limfedema.
 • Embenat en el pacient amputat.
 • Embenats en les úlceres per pressió i en les úlceres vasculars.
 • Embenats en els traumatismes cranioencefàlics.
Mòdul V: Rehabilitació de genoll
 • Anatomia i biomecànica del genoll.
 • Ecografia i ressonància magnètica de parts toves del genoll.
 • Exploracions físiques al genoll.
 • Lesions de genoll.
 • Reumatismes de parts toves al genoll.
 • Rehabilitació de lesions del genoll.
 • Recuperació propioceptiva en ligamentoplastias de genoll.
 • Osteopatia de genoll. Fisioteràpia i rehabilitació de genoll.
 • Electroestimulació en l'articulació del genoll.
 • Rehabilitació del membre inferior en medi aquàtic.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 • 100 Test
 • 58 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Organitzar-se i planificar la seva activitat.
Formular hipòtesis de treball basades en antecedents bibliogràfics i experimentals.
Dissenyar i dur a terme experiments.
Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 crèdits ECTS.
Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Mantenir el màxim grau de qualitat, rigor i actualització, tant en continguts com en desenvolupament metodològic en l'àmbit de l'activitat física i la salut, per tal de brindar al pacient el millor i més eficaç tractament i optimitzar la seva qualitat de vida.

 • Conèixer les indicacions de l'esport en les diferents patologies, així com les seves variacions segons la malaltia del pacient, optimitzant el cost i la qualitat de l'atenció sanitària.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sanitari en les intervencions en la intervenció amb activitats esportives en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Actualitzar els conceptes relatius a l'activitat física i esportiva en l'entorn sanitari i assistencial, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmic, polític, cultural, etc.).

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre activitat física i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquestes disciplines.

 • Anteposar el benefici del pacient als seus legítims interessos personals, professionals o comercials per protegir el dret a la confidencialitat de les dades del pacient.

 • Aconseguir els coneixements necessaris en l'atenció al pacient, tant en la fase aguda com en el tractament de patologies cròniques, millorant així l'adherència al tractament i a l'activitat física en tots els casos.Titulació obtinguda

Màster en Salut Esportiva per la Universidad de San Jorge.
Tots els Màster estan acreditats a Hores i Crèdits ECTS reflectits, vàlids a nivell europeu en qualsevol tipus de barem.
Titulació: postil·lada pel Conveni de la Haia (opcional).

Perspectives laborals

Professionals que vulguin especialitzar-se en temes de Nutrició Esportiva.
Professionals que treballin en Gimnasos, associacions, federacions, etc. i vulguin adquirir coneixements sobre nutrició.
Monitors de temps lliure.
Entrenadors d'Entitats Esportives.

Preu

1.495 €

Avantatges del curs

Aquest Màster és puntuables com a mèrits en qualsevol convocatòria de l'administració
concursos
trasllats
oposicions
bosses de contractació
triennis ...

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Salut Esportiva

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Salut Esportiva