Màster en Salut Mental i Clínica Social.Universitat de Lleó - IAEU

Descripció

PRESENTACIÓ:

Els estudis poden cursar  tant de forma semi-presencial com íntegrament a distància , A través d'Internet, al Campus Virtual de la Universitat.Els alumnes poden triar la modalitat que millor s'adapti a les seves necessitats.

Integrat en el Programa CRS, el màster proporciona un ensenyament universitari d'alt nivell d'especialització professional.La interdisciplinarietat del màster està construïda a partir de tres eixos formatius diferenciats:

Clínica psiquiàtrica i psicologia cognitiva  
Clínica Psicoanalítica  
Clínica dels malestars col.lectius de la nostra època  

El màster proposa:

Recórrer els fonaments epistèmics de la clínica psiquiàtrica d'orientació biològica-cognitiva i de la clínica psicoanalítica.  
Realitzar una revisió sistemàtica i metòdica dels grans apartats de la clínica i del tractament que situï la formació en Salut Mental a l'altura de l'estat actual de la investigació.  
Proporcionar els elements teòrics i clínics que permeten aclarir el diagnòstic diferencial del cas per cas.  
Introduir-se en ciències i coneixements connexos a la clínica que possibiliten la investigació i l'estudi interdisciplinari en la interfície Salut Mental - Ciències Socials.  
Analitzar les característiques principals dels malestars socials de la nostra època i proporcionar l'especialista en Salut Mental perspectives i instruments pràctics d'intervenció clínica.  


OBJECTIUS:

- Obtenir la capacitació i l'entrenament en Salut Mental que permeti realitzar diagnòstics diferencials i indicacions terapèutiques des de perspectives interdisciplinars.  
- Contribuir a la construcció de ponts necessaris entre les Ciències Biomèdiques i les Ciències Socials.  
- Formar especialistes universitaris en Salut Mental i Clínica de les Relacions Socials.  


METODOLOGIA:

Tots els cursos dels Programes AEU estan dissenyats per ser realitzats íntegrament en línia.Per participar-hi no cal que es desplaci en cap moment del seu lloc de residència: n'hi ha prou amb un ordinador connectat a Internet per accedir al Campus Virtual de la Universitat.Un cop al Campus, es cursa en les mateixes condicions ia tots els efectes que els alumnes d'ensenyaments presencials.  

El Màster està dissenyat per a ser realitzat  tant íntegrament en línia, com també de manera semipresencial. És l'alumne el que tria la modalitat a distància o semipresencial.

Els cursos no desenvolupen "classes" a l'estil tradicional, sinó que l'estudi es desenvolupa a partir de continguts que han rebut un tractament didàctic especial per a la modalitat de formació no presencial en entorns virtuals d'aprenentatge.El contingut dels diferents blocs temàtics dels cursos es distribueix en  Mòduls didàctics   que pot descarregar al disc dur del seu ordinador.  

El  Campus Virtual   facilita a l'estudiant un ampli canal d'informació mitjançant diferents mitjans telemàtics de comunicació.L'estudiant està assessorat en tot moment per  tutors i consultors   als quals pot acudir per a qualsevol consulta.La comunicació entre alumnes i alumnes amb professors i tutors es realitza a l'interior de l'aula virtual per mitjà de missatges email a bústies individuals i bústies compartits (Fòrums, Debats, Grups i també amb Xat).  

Els professors , Igual del que es desenvolupa en l'ensenyament presencial, plantegen per aquests canals de comunicació temes a debatre, responen a preguntes dels alumnes, proposen lectures complementàries, orienten la investigació.  L'ensenyament és asincrònica , No requereix per tant horaris predeterminats.

D'altra banda,  l'avaluació   es realitza de manera continuada al llarg de tot el curs, té en compte la participació de cada alumne en els Fòrums, en les consultories i en els Debats, l'avaluació dels Mòduls Didàctics i, finalment, la realització i aprovació d'una monografia o assaig final.  


DIPLOMA:

Màster en Salut Mental - Itinerari: Clínica Social: La pràctica clínica dels conflictes individuals i socials en el món contemporani

Otorgat per:
Universitat de Lleó
Institut d'Alts Estudis Universitaris

 

Temari

Mòdul Taller de Campus  
Classes pràctiques de navegació per Internet i funcionament del Campus Virtual de la Universitat.  

Temari general:

Clínica del trastorn mental - Psiquiatria i Psicologia Cognitiva  

Introducció a l'estudi de la genètica aplicada a la investigació mèdica.  
Introducció als conceptes bàsics del substrat neurobioquímico de la depressió.  
Deteriorament cognitiu funcional.  
Psicopatologia i psicofarmacologia dels trastorns de l'estat d'ànim, de les crisis d'angoixa i altres trastorns d'ansietat, dels estats obsessius, de la psicosi maníac-depressiva i de l'esquizofrènia.  
Estrès psicosocial.  
Psicopatologia, psicofarmacologia i psicoteràpia cognitiu conductual de l'alcoholisme.  
Psicopatologia, alteracions de conducta i terapèutica del consum d'opiacis.  
Psicopatologia i substrat neurobioquímico per consum de lucinògens.  
Ictus i comorbiditat psiquiàtrica.  
Sida i clínica psiquiàtrica.  
Trastorns del son.  

Clínica del Subjecte - Psicoanàlisi  
De la psiquiatria clàssica a la clínica contemporània.  
El subjecte de l'inconscient.  
La gènesi dels símptomes psíquics.  
Les posicions subjectives a la clínica estructural.  
Les neurosi.  
Les esquizofrènies.  
La paranoia.  
La mania i la Malenconia.Estudi psicoanalític de la psicosi maníac-depressiva.  
Les perversions.  

La Clínica a Social
Introducció a la Bioètica.  
Orígens comuns de les ciències socials.  
Redefinició dels marges de la societat contemporània.  
Gramàtiques d'identitat i alteritat: una aproximació estructural.  
Infància, modernitat i educació.  
Malestar docent.Ideals educatius i sistemes d'ensenyament.  
Identitat, identificació i vincle social.  
El malestar en la cultura.  
El malestar entre els sexes.  
Clínica de les transformacions familiars.  
Clínica del consum en l'època de la globalització  

Seminaris de casos pràctics.Tutories, supervisions clíniques, debats al Campus Virtual  
Opció semipresencial:  
Aquesta opció és optativa per als alumnes que desitgen sumar activitats docents presencials amb un valor de 20 crèdits suplementaris als continguts que s'estudien al Campus Virtual de la Universitat:


Seminaris clínics presencials: 10 dissabtes.  
Pràctiques hospitalàries: Serveis de Psiquiatria d'hospitals públics i privats de la ciutat de Barcelona.  

Destinataris

Llicenciats en Ciències Socials, Ciències Biomèdiques i Ciències de l'Educació

També poden optar a demanar l'admissió altres llicenciats, estudiants de l'últim curs de llicenciatura i diplomats universitaris.La Comissió d'Admissió valorarà en cada cas els antecedents acadèmics, científics i professionals dels candidats.

Durada

750 hores

Promocions

BECAS PARCIALES DE MATRÍCULA.
Campus i seus: Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Escuelas Pías 28 08017 Barcelona
Cursos més populars
X