Institut Català de Tecnologia

Màster en Seguretat: Especialitat en Seguretat en el Treball

Institut Català de Tecnologia

Descripció

Curs eminentment pràctic i d'aplicació immediata a la realitat professional dels participants en el qual es disposen dels avantatges de les noves tecnologies aplicades en l'àmbit de la formació.  

L'avaluació del curs consistirà en:  

- Reallización dels exercicis d'avaluació que apareixen al final de cadascuna de les unitats didàctiques.  
- Projecte final, totalment pràctic, amb l'objectiu d'aplicar i integrar els coneixements adquirits (150horas).  
- Examen presencial que es realitzarà en finalitzar el curs.  

Com a suport i ajuda constant als participants en el seguiment i avaluació del curs, des de l'ICT oferim:  
Tutor personalitzat, que permet:  
- Resoldre dubtes referides al contingut o metodologia del curs  
- Enviar comentaris en tot moment el desenvolupament del curs  
- Avaluar el resultat del mateix  

Coordinador  
El participant no està sol, l'equip tècnic de Formació a Distància ajuda i dóna el suport necessari en cada moment i anima a familiaritzar en la utilització de sistemes de comunicació digital.  

Campus Virtual  
És un espai virtual que permet la interacció entre els diferents col.lectius (alumnes, formadors, coordinadors ...) sense necessitat de coincidir en l'espai i el temps.  
Els participants tenen a la seva disposició diferents espais virtuals de comunicació (fòrums, enviament de consultes, enviament d'exercicis, etc.) I de seguiment del seu procés d'aprenentatge, així com l'accés a la documentació necessària per al seguiment i la realització del curs .
Veure més

Temari del curs

Part Comú  
1.Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball  
2.Seguretat en el treball  
3.Higiene Industrial  
4.Ergonomia  
5.Psicosociologia  
6.Tècniques de formació i comunicació aplicades a la prevenció de riscos laborals  
7.Gestió de la prevenció de riscos laborals  
8.Medicina del treball  
9.Tècniques afins  

Especialitat en Seguretat Laboral  
1.Tècniques de seguretat II  
2.Notificació i investigació d'accidents  
3.Manual d'autoprotecció II  
4.Primers auxilis II  
5.Ordre i neteja II  
6.Senyalització II  
7.Equips de protecció personals i col.lectius II  
8.Risc mecànic II  
9.Eines manuals II  
10.Llocs de treball II  
11.Manutenció mecànica II  
12.Aparells de pressió i gas II  
13.Risc elèctric II  
14.Prevenció i lluita contra incendis II  
15.Residus tòxics i perillosos II  
16.Seguretat en les escales I  
17.Eines elèctriques i pneumàtiques portàtils I  
18.Seguretat en les calderes, canonades i vàlvules I  
19.Seguretat en la construcció I  
20.Seguretat en les tremuges i sitges I
Veure més

Destinataris

Responsables de seguretat, delegats i tècnics de prevenció, responsables de formació i de recursos humans, gerents de pimes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Seguretat: Especialitat en Seguretat en el Treball

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Seguretat: Especialitat en Seguretat en el Treball