Máster en Service Design

Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
15400 €

Descripció

El Master en Service Design té com a objectiu desenvolupar i reutilitzar les habilitats que ja han adquirit els dissenyadors, així com ajudar-los a desenvolupar recursos complementaris que recolzin el seu treball amb complexitat estratègica i humana en un context de servei.
Què vol dir disseny per al servei? Fins ara, els acadèmics i professionals del service design ho han definit principalment des de tres perspectives. El primer enfocament sobre la matèria va consistir a organitzar experiències agradables i fluides tant en línia com fora d'ella. Això s'ha ampliat en l'actualitat a la detecció d'oportunitats i el seu desenvolupament com a noves fórmules per a crear valor amb els usuaris i les múltiples parts interessades. Fins i tot també, per a garantir que totes les parts interessades participen activament en la definició de noves pràctiques i descripcions del que resulta valuós. Cadascuna d'aquestes perspectives implica diferents mentalitats, eines i pràctiques; és a dir, diferents recursos, alguns dels quals estan a l'avantguarda del service design.
El contingut del Master en Service Design segueix un procés iteratiu que repassa les tres perspectives del service design aplicant-les a projectes consecutius en petits equips. Els projectes passen per les mateixes fases del disseny —recopilació d'informació, síntesi creativa, desenvolupament iteratiu i preparació per a l'execució—, però van aconseguint gradualment majors dimensions i es van abordant des de perspectives més riques i complexes. D'aquesta manera, es pretén que l'alumnat es familiaritzi amb la incertesa inherent al service design. I, al mateix temps, sigui capaç d'enfrontar-se a reptes cada vegada més exigents.

Destinataris

Professionals i acabats de graduar que estiguin interessats a continuar els seus estudis per a adquirir recursos en les diferents perspectives del service design i participar en projectes d'avaluació, redissenyo i innovació del servei des d'una perspectiva multidisciplinària i interdisciplinària.
Tant els dissenyadors de productes, digitals, gràfics i d'interiors, com els professionals de gestió / màrqueting, sociologia, antropologia i recerca, entre altres, podran actualitzar els seus coneixements i adquirir nous recursos en lògica de serveis i disseny de serveis que no formen part dels seus coneixements especialitzats.

Metodologia

Treballs pràctics d?una manera eminentment experimental en diversos projectes reals per a empreses seleccionades per IED Master. Comprensió del marc teòric i dels fonaments del service design, com a principis rectors per a la presa de decisions. Coneixement directe de casos exposats pel personal docent i els conferenciants convidats. El contingut del curs segueix un procés que repassa les tres perspectives del service design aplicant-les a projectes en petits equips. Els projectes passen per les mateixes fases del disseny ?recopilació d?informació, síntesi, desenvolupament i preparació per a l?execució?, però van aconseguint gradualment majors dimensions i es van abordant des de perspectives més riques i complexes. D?aquesta manera, es pretén que l?alumnat es familiaritzi amb la incertesa inherent al service design. I, al mateix temps, sigui capaç d?enfrontar-se a reptes cada vegada més exigents.

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès

Durada

Duració: 6 mesos Data d'inici: 16 de gener de 2020

Objectius

Aquest curs té com a objectiu desenvolupar i reutilitzar les habilitats que han aconseguit els dissenyadors, i ajudar-los a desenvolupar recursos complementaris que recolzin el seu treball amb complexitat estratègica i humana dins d'un  de servei. En particular:
  • Entendre les diverses perspectives conceptuals del service design i els criteris per a saber quina d'elles s'ajusta  a cada intervenció de disseny.
  • Practicar enfocaments, mètodes i eines específics per a la creació de nous serveis, l'avaluació i transformació dels serveis ja existents i la realització de canvis en les organitzacions de serveis.
  • Fomentar una actitud experimental, l'autoorganització i la capacitat per a col·laborar amb equips multidisciplinaris i interdisciplinaris, així com amb usuaris i altres parts interessades.
  • Fomentar la sensibilitat i el sentit crític cap a les últimes novetats en service design i desenvolupaments sociotècnics que tenen un impacte en l'economia de serveis.

Perspectives laborals

Dissenyador de servei Dissenyador estratègic Investigador d?experiència en servei Investigador de disseny Estrateg d?experiència d?usuari Design thinker o consultor en design thinking Dissenyador d?experiència del client Dur a terme estudis relacionats amb la detecció de noves oportunitats de servei Dur a terme estudis vinculats a l?avaluació de serveis existents Liderar o facilitar processos de desenvolupament col·laboratiu de nous serveis Liderar o facilitar la transformació en serveis existents i equips de proveïdors de serveis

Preu

15400 €
Taxa de matrícula 3.900 euros + taxa de curs 11.300 euros

Horari

Dilluns a divendres, de 18.30h a 22.40h
Campus i seus: IED Barcelona Escola Superior de Disseny
IED Barcelona Escola Superior de Disseny
C/ Biada, 11 08012 Barcelona
Cursos més populars
X