Màster en Sports Management

Màster
Presencial
60 crèdits
10000 €

Descripció

Cinc raons per a realitzar el Màster en Sports Management d'EAE:

1. El programa inclou la realització d'un Stage Presencial a Barcelona amb visites a institucions i instal·lacions esportives com FC Barcelona, CAR de Sant Cugat, Circuit de Montmeló, Nike, Reial Club Tennis de Barcelona, etc., i trobades amb directius per intercanviar la seva experiència.

2. El pla d'estudis presta una especial atenció a les habilitats directives, de fet, aquesta matèria s'imparteix de manera presencial durant el stage final a través dels millors professors d'EAE en aquesta matèria.

3. El programa més pràctic i innovador. Actualitzat periòdicament, inclou la realització de pràctiques en entitats i institucions esportives i la realització d'un Business Pla d'empreses esportives.

4. Relació amb el sector. EAE manté una forta vinculació amb el món de l'esport gràcies a iniciatives com la celebració del World Sport Congress, la vinculació de diversos esportistes i gestors esportius a l'escola o acords institucionals amb entitats i clubs esportius. EAE ha estat, des dels seus orígentes, relacionats amb l'esport. Entre els a * ntiguos alumnes * d'EAE es troba Juan Antonio Samaranch, president del Comitè Olímpic Internacional, Mauricio Pochettino, exjugador de futbol i actual entrenador del Tottenham a la Premier League, entre d'altres.

5. El claustre docent està format per professionals d'experiència consolidada en l'àmbit de la gestió esportiva a les assignatures específiques, i pels millors professors de EAE en les matèries de Màrqueting, Management i Recursos Humans que més han exercit la seva carrera professional en grans entitats esportives com FC Barcelona, RCD Espanyol, DKV Joventut, etc.

Temari

Entorn i Economia Global (6 ECTS)

S'analitzarà i descriure la realitat de l'economia internacional, marc on operen les iniciatives esportives. Es desenvoluparà una alta sensibilitat a les forces exògenes que modulen la competència global.

• Economia mundial
• Internacionalització i marc de comunicació global

Gestió estratègica de la indústria esportiva (6 ECTS)

Amb aquest mòdul es pretén adquirir les competències estratègiques pròpies del sector, abordant els temes més importants específics de l'esport, tant actuals com futurs.

• La indústria esportiva com a sector de la política econòmica
• Canvis fonamentals en la indústria en el segle XXI
• Formats esportius emergents
• Televisió, Comunicació i marc de continguts

Gestió de projectes aplicada a esdeveniments esportius (6 ECTS)

Amb aquest mòdul es pretén adquirir les competències pròpies del la definició, planificació i gestió de projectes, abordant exemples específics de l'esport:

• Tipus de projectes esportius: eines i tècniques per a la seva gestió
• Metodologies i processos.

Màrqueting i Patrocini del Sector Esportiu (6 ECTS)

Anàlisi detallada dels mètodes més moderns de màrqueting i vendes que permetran la implementació d'estratègies competitives.

• Principals formats i públics de creixement
• El patrocini esportiu
• El rol dels esdeveniments en el desenvolupament esportiu
• Màrqueting i estratègies on-line
• Metodologia d'investigació de mercats

Negociació, Diversitat i Habilitats Interculturals (6 ECTS)

El professional del sector ha de ser capaç de conèixer la diversitat pròpia de l'entorn en què es desenvolupa el sector turístic

• Binomi cultura i esport
• Relacions internacionals i culturals
• Negociació internacional

Habilitats Directives (6 ECTS)

Aprendre a aplicar el correcte estil directiu en cada situació per enfortir les habilitats necessàries per motivar, liderar i conduir a l'evolució de l'organització i la seva cultura.

• Gestió del canvi
• Coaching directiu
• Gestió intercultural

Marc Legal Internacional de l'Esport (4 ECTS)

En un entorn globalitzat, i com a operador internacional, el coneixement bàsic de l'àmbit legal és la base del funcionament de tot negoci.

• Dret mercantil internacional
• Fiscalitat internacional

Gestió Financera aplicada al sector esportiu (6 ECTS)

En aquest mòdul s'estudiarà com controlar i finançar el desenvolupament i l'activitat de l'empresa, prenent decisions sobre la base de la realitat comptable i financera. El sector esportiu sovint assumeix riscos que cal saber quantificar per al negoci.

• Comptabilitat
• Anàlisi dels estats financers
• Planificació i control de gestió
• Rendibilitat financera dels formats d'oferta

Treball Final de Màster (8 ECTS)

El Projecte Final constitueix un element fonamental en el desenvolupament del Màster. Aquest projecte pot ser l'elaboració d'un projecte individual o en grup centrat en un Business Pla de nova creació. Un retorn per a l'empresa actual o el llançament de futurs projectes.

Stage presencial a Barcelona

El programa de Màster té una durada de nou mesos de formació en línia a més de 2 setmanes de classes presencials a al campus d'EAE a Barcelona. Durant aquest temps, es desenvoluparan visites a les principals entitats esportives de Barcelona: FC Barcelona, CAR de Sant Cugat, Circuit de Montmeló, Reial Club de Tennis de Barcelona, Port Olímpic, etc., i es realitzaran trobades amb directius per intercanviar la seva experiència.

Requisits

Procés d'admissió:
L'objectiu fonamental del nostre procés d'admissió és assegurar la idoneïtat dels candidats, a través de la seva trajectòria professional i currículum acadèmic. Tots els participants han d'obtenir el màxim profit d'aquesta experiència d'aprenentatge, a través d'un context en el qual sigui possible desenvolupar una relació a llarg termini amb companys de classe, professors i antics alumnes.
Per iniciar el procés d'admissió és necessari emplenar el formulari corresponent, perquè el perfil del candidat pugui ser avaluat pel nostre Comitè Acadèmic. Si la resolució de l'admissió emesa pel Comitè Acadèmic al Màster en Sports Management és positiva, el candidat podrà formalitzar la seva inscripció a aquest Màster.

Metodologia

Blended (9 mesos d'estudi en línia i stage de dues setmanes presencials a Barcelona)

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Propera convocatòria: Octubre 2022.

Objectius

1. ENFOCAMENT INTERNACIONAL: Construir una forta base de coneixement amb una perspectiva internacional per ampliar l'enfocament directiu en la indústria de l'esport.
2. GESTIÓ SOSTENIBLE DE L'ESPORT: Desenvolupar la capacitat de creativitat i innovació en l'empresa esportiva i la seva gestió sostenible.
3. REPTES EN SPORTS MANAGEMENT: ampliar l'experiència a través del grup de participants transnacional i amb un claustre global que permet als alumnes conduir l'organització als nous reptes de futur.
4. ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA: Orientar la gestió empresarial a l'obtenció de resultats i l'elaboració de plans estratègics i d'acció immediata en entorns multinacionals.
5. HABILITATS DIRECTIVES: Preparar els participants per gestionar i liderar millor els equips i enfortir la confiança en un mateix com a directiu.

Perspectives laborals

Els graduats en el Màster en Sports Management d'EAE es prepararan per a la gestió d'instal·lacions esportives, gestió de federacions en càrrecs, gestió d'empreses d'equipaments esportiu, organització d'esdeveniments esportius, direcció de clubs, direcció de programes de màrqueting, etc. També es pretén fomentar l'esperit emprenedor per a la creació d'empreses vinculades al sector esportiu. El Servei de Carreres Professions d'EAE Business School s'encarrega de fomentar i servir com a punt de trobada entre alumnes, antics alumnes, empreses col·laboradores i altres col·lectius empresarials interessats a contractar professionals d'EAE. Any rere any, aquest servei ajuda a molts dels nostres alumnes a començar una relació professional.

Promocions

EAE ofereix condicions especials de finançament, beques i ajudes per als candidats admesos en els programes d'EAE.

Professorat

El claustre docent d'EAE està constituït per un excel·lent equip de catedràtics, professors d'universitat i professionals de reconegut prestigi en cada àrea formativa. Els membres del claustre docent posseeixen una àmplia experiència empresarial com a consultors, alts directius o assessors, tant en empreses privades com institucions. Gràcies a aquest equilibri, els participants en aquest màster adquireixen uns coneixements reals i permanentment actualitzats amb una sòlida base acadèmica.
Màster en Sports Management
EAE Business School
Campus i seus: EAE Business School
E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas
C/ Aragón, 55 08015 Barcelona
Cursos més populars
X