La Salle

Màster en Tecnologies per a les Smart Cities i Smart Grids

La Salle

Màster
Presencial
60 Crèdits

Descripció

Conscients del paper cada vegada més capital les tecnologies de la informació i les comunicacions, el màster formarà professionals en l'aplicació d'aquestes tecnologies, tant per a la generació distribuïda d'energia elèctrica, com per la intercomunicació de sub-sistemes. En concret, els sistemes de gestió i de control, la interconnexió dels sistemes de generació distribuïda, l'automatització de la distribució, i les infraestructures de mesura automàtica. En l'àmbit de les ciutats intel·ligents, formar professionals que afrontin les demandes en el disseny i la implantació de projectes transversals, així com fonamentar les bases tecnològiques de les ciutats intel·ligents en els camps verticals de la sostenibilitat energètica, els sistemes de monitorització, control i automatització, smart buildings i les infraestructures de xarxes de dades urbanes.En l'àmbit del creixement sostenible, el màster tractarà en profunditat la problemàtica de la reducció de les emissions, d'una generació neta, eficient i no contaminant, així com el ventall d'energies alternatives.El màster compta amb la implicació d'empreses punteres, tant del sector elèctric com de les telecomunicacions aplicades a la xarxa elèctrica intel·ligent, el que farà que els temaris estiguin molt adaptats a les necessitats actuals ia mitjà termini del sector elèctric.El Màster en Tecnologies per a les Smart Cities i Smart Grids (MTSS) neix amb la vocació de formar professionals que puguin afrontar les demandes del sector energètic en els propers anys, que necessàriament passen per entendre el concepte de xarxa elèctrica intel·ligent i de ciutat intel·ligent.
Veure més

Temari del curs

El "Màster en Tecnologies per a les Smart Cities i Smart Grids (MTSS)" consta de 60 ECTS i es divideix en dos mòduls de postgrau, que es poden cursar de forma independent. Si es cursen els dos blocs per separat, es pot obtenir:
PXEI. Postgrau en Xarxa Elèctrica Intel·ligent (Smart Grid) (30 ECTS)
El Postgrau en Xarxa Elèctrica Intel·ligent se centra en tots aquells aspectes fonamentals de les xarxes elèctriques intel·ligents (Smart Grids), que són els sistemes de generació distribuïda, els sistemes de metering (AMR, AMI, AMM), els EMS (Energy Management System) , així com el paper del vehicle elèctric i la necessitat de la Smart Grid per avançar en el concepte de ciutat intel·ligent (Smart City). També es tractarà el mercat de l'energia, els sistemes de planificació elèctrica i la normativa aplicable.
PSMC. Postgrau en Ciutats Intel·ligents (30 ECTS)
El Postgrau en Ciutats Intel·ligents se centra a formar professionals que afrontin les demandes en el disseny i la implantació de projectes transversals, així com fonamentar les bases tecnològiques de les ciutats intel·ligents en els camps verticals de la sostenibilitat energètica, els sistemes de monitorització, control i automatització, smart buildings i les infraestructures de xarxes de dades urbanes.

El programa acadèmic del màster és el següent:

Postgrau en Xarxa Elèctrica Intel·ligent (30 ECTS)

Fonaments de Sistemes Elèctrics
 • conceptes bàsics
 • components simètriques
 • Línies de transport i distribució
 • transformadors
 • generadors
 • Sistemes de protecció
Planificació i explotació del sistema elèctric
 • El mercat majorista
 • Planificació del sistema elèctric
 • Operació a la xarxa de transport i distribució
 • Gestió d'actius
 • Sistemes de control i adquisició de dades
Comunicacions per a la Smart Grid
 • Programació de subestacions RTU s
 • protocol IEC61850
 • Power Line Communications
 • tecnologies Wireless
 • DWDM
Smart Grid: Generació i distribució
 • Concepte de Smart Grid
 • Necessitats i reptes TIC a la xarxa elèctrica
 • La generació distribuïda - DER (Distributed Energy Resources)
 • Interconnexió de les energies renovables
 • Sistemes d'emmagatzematge
 • Sistemes de distribució automatitzada (ADA)
Smart Grid: Metering i Gestió
 • Advanced Metering Infrastructure (AMI)
 • Smart Metering: comptadors i concentradors
 • Gestió de la demanda
 • Distribution Management Systems (DMS)
 • Energy Management Systems (EMS)
L'entorn de la Smart Grid
 • El paper del vehicle elèctric
 • Model de negoci
 • Casos d'èxit nacionals i internacionals
 • Relació Smart Grid - Smart City
Treball final de Postgrau

Postgrau en Ciutats Intel·ligents (30 ECTS)

Sostenibilitat Energètica
 • Introducció al sistema energètic i la sostenibilitat energètica.
 • El control de l'energia a les ciutats.
 • La Integració d'energies renovables.
 • Les empreses de serveis energètics (ESE).
 • District Heating & Cooling.
 • Model d'estalvi i eficiència en l'administració pública.
 • La innovació en l'energia
 • El vehicle elèctric. La mobilitat del futur.
Sistemes de monitorització, control i automatització
 • Introducció al Control i la Gestió d'Infraestructures Automatizadas.
 • Comunicacions OPC.
 • Sistemes SCADA.
 • Plataformes programari de gestió integral.
Smart Building
 • Introducció a la domòtica.
 • Tecnologies de Smart Facilities (KNX, DALI, BACnet, MODBUS).
 • Building Management System (BMS).
 • Anàlisi d'aplicacions domòtiques per a infraestructures urbanes.
Xarxes i seguretat
 • Introducció a les xarxes de dades.
 • Estructura d'internet i IPV6.
 • Switching, routing, redundància i alta disponibilitat.
 • Arquitectura de xarxa per a una Smart City.
 • Xarxes i tecnologies d'accés de les Smart Cities.
 • Xarxes d'agregació, backhaul, dispositius d'adquisició de dades i actuació.
 • La cyberseguridad a les Smart Cities.
 • Big Data, Open Data i la gestió de les dades de la Smart City.
L'Ecosistema Smart City
 • Per què Smart Cities? Visió política i socioeconòmica.
 • City Protocol i l'estandardització en les Smart Cities.
 • El marc legal de les Smart Cities.
 • Urbanisme, economia urbana i sostenibilitat.
 • Components d'una arquitectura Smart City: instal·lacions i control ambiental.
 • Sistemes de finançament i gestió sostenible de projectes Smart City.
 • eGovernment, Smart Government i el model PPPP.
 • Social Smart City.
 • Casos d'èxit: Barcelona, ??Sabadell District of the Future, Sant Cugat Smart Lighting, INDRA, Schneider, etc.
 • Visita guiada pilots Smart City de Barcelona.
Per obtenir el títol de màster haurà de realitzar un Treball Final de Màster, en combinació amb les empreses i / o ajuntaments col·laboradors. L'objectiu d'aquest treball és Integrar els coneixements apresos al màster aplicant-los a un cas pràctic d'estudi dirigit conjuntament pels propis ajuntaments, empreses i el professorat.
Veure més

Destinataris


 • Graduats en enginyeries (superiors o tècniques) afins al postgrau, com ara: telecomunicacions, electrònica, informàtica, que volen especialitzar-se en aquest tipus de projectes a l'alça, dotant-los d'eines i coneixements que no s'han obtingut en altres titulacions d'enginyeria, i convertint-los en un "enginyer total" en l'àmbit de les Smart Cities.

 • Enginyers de telecomunicació i / o informàtics (Enginyeria tècnica, Grau o Enginyeria superior) i professionals amb un mínim d'experiència en el sector elèctric i / o de les telecomunicacions que vulguin enfocar la seva carrera professional cap a les tecnologies de la informació aplicades al sector elèctric i el concepte de xarxa elèctrica intel·ligent (smart grid).

 • Professionals que vinguin de formació professional i mòduls superiors amb experiència professional en les activitats d'enginyeria de projectes, construcció, posada en servei d'instal·lacions, explotació i manteniment de materials, equips i serveis.

 • Alumnes interessats amb altres perfils també seran considerats. Tots els interessats seran valorats de forma individual segons la seva formació i experiència professional per valorar la seva capacitat per a la realització del postgrau.Veure més

Metodologia

El programa s'estructura en classes teòriques impartides per professionals d'empreses i de l'administració, claus en l'escenari de les smart grids i el desenvolupament de les smart cities. Aquestes estaran alternades amb algunes sessions pràctiques sobre protocols de comunicació, sistemes SCADA, plataformes de gestió integral, i tecnologies domòtiques. En el Treball Final de Màster, l'alumne entrarà en contacte col·laborant amb empreses punteres i administracions actives en l'àmbit de les Smart Cities i el sector elèctric. També estan previstes algunes visites a instal·lacions importants.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Horari/Torn

Horari: dimarts, dimécres i dijous de 19h a 22h

Data Límit:

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2016-2017, s'inicia a l'octubre de 2015 i es manté obert fins completar el límit de places establert per a cada màster.

Durada

Te una durada de 2 Semestres. Inici: 18/10/2016

Objetius

Donar una visió completa de tots els agents que intervenen en el concepte de Xarxa Elèctrica Intel·ligent (Smart Grid);
Estudiar les diferents parts d'una xarxa elèctrica intel·ligent, és a dir, els sistemes de generació distribuïda, els sistemes de metering (AMR, AMI, AMM) i els EMS (Energy Management System);
Entendre el mercat de l'energia i els sistemes de planificació elèctrica;
Conèixer el model de negoci, així com les oportunitats que es deriven de la Smart Grid, tant per augmentar l'eficiència de les empreses, com per crear noves empreses que s'aprofitin del nou entorn;
Entendre la relació directa que hi ha entre Ciutat Intel·ligent (Smart City) i vehicle elèctric, amb la Xarxa Elèctrica Intel·ligent (Smart Grid);
Conèixer els sistemes de mesura i control d'edificis (residencials i industrials).

Titulació obtinguda

Màster en Tecnologies per a les Smart Cities i Smart Grids

Perspectives laborals

Professionals capaços d'entendre i dissenyar diferents entorns i solucions per a les Smart Cities;
Experts TIC per a la gestió o el treball tècnic que es dediquin a gestionar projectes en l'àmbit de Smart Cities o les Smart Grids, tant dins d'empreses, com en el sector públic (ajuntaments, administració regional o estatal);
Enginyers que volen especialitzar-se en aquest tipus de projectes a l'alça, dotant-los d'eines i coneixements que no s'han obtingut en altres titulacions d'enginyeria, i convertint-los en un enginyer total en l'àmbit de les Smart Cities;
Personal dedicat a les activitats d'enginyeria de projectes, construcció i posada en servei d'instal·lacions, explotació i manteniment i de producció i distribució de materials, equips i serveis; i
Empreses de tecnologies de la informació i les comunicacions, tant en el tractament de bases de dades com de gestió de les comunicacions.

Promocions

A La Salle, les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de La Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Preu

A consultar

Avantatges del curs

La Salle (Universitat Ramon Llull) té un reconegut prestigi en la formació d'Enginyers de Telecomunicació i Informàtica, sempre amb programes molt actualitzats i una formació molt pràctica; El màster és un programa avalat pels ajuntaments i empreses que col·laboren en la definició de temaris, impartició, realització del treball final de màster i la seva promoció. Rebràs classes de professors que tenen una àmplia experiència en l'àrea de les TIC en empreses i organitzacions, així com en l'ensenyament. En certa manera actuen com a consultors, que t'ajudaran a comprendre i implantar els coneixements adquirits al llarg del curs; i Smart Grids (MTSS) accedint de forma independent a través de dos postgraus: Postgrau en Xarxa Elèctrica Intel·ligent (Smart Grid) i Postgrau en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Tecnologies per a les Smart Cities i Smart Grids

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Tecnologies per a les Smart Cities i Smart Grids