Descripció

La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL) especialitzada en la formació de postgrau i a partir de l'expertesa de l'Escola de Teràpia Familiar de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l'IUSM Vidal i Barraquer-URL en la formació de postgrau en teràpia de parella i família, s'han unit per oferir una formació per a futurs terapeutes familiars àmpliament reconeguda tant al nostre país com en l'àmbit internacional per entitats com la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP), la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF), la European Family Therapy Association (EFTA) o la Internacional Association of Couple and Family Psychoanalysis (IACFP). Per aquest motiu, aquest màster té un caràcter eminentment pràctic i aplicat.
La sinèrgia entre les tres institucions que presenten aquesta formació de postgrau ve donada de manera natural per la cooperació entre els seus equips docents, que han vist la necessitat i l'oportunitat de fer un treball col·laboratiu més intens i adequat a les necessitats del present, especialment, pel que fa al disseny i estructura de la formació universitària d'acord amb la proposta formativa del Pla Bolonya (Espai Europeu d'Educació Superior).
Així, doncs, s'ha adequat un programa innovador, actualitzat i obert a una formació que també integra d'altres orientacions dins el camp de la psicologia, continguts contrastats al llarg d'anys de formació de psicoterapeutes familiars.
 

Temari

Pla d'estudis

Primer curs

Bloc 1. Bases teòriques del model sistèmic (7 ECTS)
1. Fonamentació del model sistèmic
     1.1. Visió i contextualització històrica
     1.2. Epistemologia del model sistèmic
2. Escoles pioneres en teràpia familiar

Bloc 2. El procés terapèutic (5 ECTS)

1. El procés d'exploració
    1.1. Derivació i enquadrament
    1.2. L'entrevista relacional
    1.3. Acollida i definició d'un procés terapèutic
2. Habilitats terapèutiques
3. Entrenament en Aliança Terapèutica

Bloc 3. Model dinàmic i psicopatologia (4 ECTS)
1. Fonamentació del model dinàmic
2. Psicoanàlisi i psicopatologia 

Bloc 4. El model sistèmic i psicopatologia 1 (3 ECTS)
1. Psicopatologies relacionals
2. Teràpia de parella

Bloc 5. Espai vivencial i treball personal de l'psicoterapeuta 1 (4 ECTS)

Bloc 6. Teràpia breu de resolució de problemes (TBRP) (3 ECTS)
1. Fonamentació del model de TBRP
2. El treball clínic del model

Bloc 7. Recerca en teràpia familiar (3 ECTS)
1. Iniciació a la recerca en teràpia familiar
2. Metodologies d'investigació
3. Aplicació d'un model de recerca en teràpia familiar

Bloc 8. Cicle de conferències de ponents externs 1 (2 ECTS)

Bloc 9. Pràcticum model sistèmic 1 (7 ECTS)

Bloc 10. Pràcticum model dinàmic 1 (7 ECTS)


Segon curs

Bloc 11. El procés terapèutic 2 (4 ECTS)
1. Avaluació en teràpia familiar
2. El procés d'intervenció

Bloc 12. El model sistèmic i psicopatològic 2 (3 ECTS)
1. Intervenció sistèmica en contextos clínics
2. Intervenció sistèmica en contextos no clínics

Bloc 13. Espai vivencial i treball personal del psicoterapeuta 2 (4 ECTS)

Bloc 14. Psicoanàlisi, intervenció i psicopatologia 2 (5 ECTS)
1. Psicoanàlisi i psicopatologia 2
2. Aplicacions de la psicoanàlisi a la intervenció familiar

Bloc 15. Aspectes ètics i legals en la teràpia familiar (2 ECTS)
1. Ètica professional
2. Identitat professional
3. Aspectes legals
    3.1. Codi de família
    3.2. Mediació familiar
    3.3. Mediació terapèutica
    3.4. Coordinació familiar
    3.5. Coparentalitat
4. Acreditacions

Bloc 16. Altres models en teràpia familiar (4 ECTS)
1. El model mèdic i biològic
2. El model integrador
3. El model cognitiu-conductual

Bloc 17. Cicle de conferències de ponents externs 2 (2 ECTS)

Bloc 18. Pràcticum model sistèmic 2 (7 ECTS)

Bloc 19. Pràcticum model dinàmic 2 (7 ECTS)

Bloc 20. Treball final de màster (7 ECTS)

Destinataris

Llicenciats o graduats en Psicologia o Medicina i Cirurgia, es valorarà que estiguin en disposició d'un títol de postgrau o màster que inclogui formació en psicoteràpia, amb contingut teòric-pràctic d'una durada mínima d'un any.
Es valorarà individualment a partir de la seva formació i trajectòria personal i laboral dels llicenciats, diplomats o graduats universitaris vinculats a altres titulacions universitàries; al mateix temps se'ls informarà i orientarà els requisits necessaris per poder ser acreditats com a psicoterapeutes per la FEAP (Federació Espanyola d'Associacions de Psicoteràpia), i com a terapeutes familiars per la FEATF (Federació Espanyola d'Associacions de Teràpia Familiar).
 

Objectius

 • Comprendre i integrar la complexitat del model de teràpia familiar.
 • Conèixer des de la perspectiva teòrica i pràctica diferents estratègies d'intervenció en teràpia familiar i de parella.
 • Familiaritzar-se amb el marc d'actuació professional i les particularitats ètiques del terapeuta familiar.
 • Dominar el llenguatge propi dels models de teràpia familiar.
 • Adquirir eines comunicatives que permetin desenvolupar-se en la complexitat del treball amb famílies.
 • Introduir el paper de l'equip com a part del procés terapèutic, així com la utilitat de la supervisió directa i indirecta.
 • Desenvolupar-se i fomentar l'autoconeixement en un espai vivencial en el qual es treballin aspectes personals de l'alumne importants per al seu desenvolupament com a psicoterapeuta i terapeuta familiar.

Promocions

Finançament: l'import es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent :

Matrícula 1r curs: 4.000 € (45 Crèdits)
 • Pagament inicial 2019:  1.360 € 
 • Pagament desembre 2019:  1.320 € 
 • Pagament març 2020:  1.320 €   

Matrícula 2n curs: 4.000,00 € (45 Crèdits)
 • Pagament inicial: 1.360,00 €
 • Pagament desembre 2020:  1.320,00 €
 • Pagament març 2021:  1.320,00 €

Preu

8000 €
Preu del curs: 8.000 ?
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Màster en Teràpia Familiar
També et recomanem aquests cursos
X