Màster en teràpia neural i odontologia neurofocal

Descripció

La Teràpia Neural s'ha convertit en un mètode terapèutic molt utilitzat als països germànics i a Llatinoamèrica hagut de, en part, a la seva elevada eficàcia terapèutica i el seu baix cost econòmic.La Teràpia Neural és, per als professionals de la salut, un mitjà per a una projecció professional i humana cap a horitzons més amplis que permeten veure i entendre l'ésser humà com un tot, i al sistema nerviós com un regulador i integrador d'aquest tot.Es tracta d'un curs que ha tingut 3 edicions anteriors com a postgrau, amb un gran acolliment per els/les alumnes/as, que han valorat molt l'aplicació professional i personal d'aquesta teràpia.A causa de la seva petició d'aprofundir en la relació amb l'ésser humà i d'ampliar més encara les pràctiques, aquest curs s'ha convertit en Màster.

Temari

El pla d'estudis consta d'un total de 46 crèdits, i es desenvolupa en dos cursos acadèmics:* Primer curs: 13,5 crèdits teòrics i 3 crèdits teorico-pràctics
* Segundo curso: 13,5 crèdits teòrics i 3 crèdits teorico-pràctics
* Pràctiques clíniques: 5 crèdits
* Treball de recerca: 8 crèditsLa metodologia docent és activa, el/l'alumne/a intervé en l'aprenentatge.

El Màster queda estructurat de la següent manera:* Els Conceptes Bàsics: la importància del neurovegetativo en el procés patològic, la plasticitat neural, la psiconeuroinmunología, la física quàntica i la cibernètica aplicades a la biologia, la relació humana amb el/la pacient, el desenvolupament del diàleg com a instrument d'informació i de relació.
* L'Odontologia Neurofocal: altres maneres de mirar la boca, holística i integral, focus interferentes en boca, ATM, cordales, amalgames i mentals, malposiciones dentals, testatge de material d'ús en boca.
* La Teòric-Pràctica: al llarg de la formació es realitza la teoria i la pràctica de la tècnica, així com una pràctica continuada de diàlegs i històries de vida amb pacients, amb una valoració conjunta de l'evolució de les persones.
* Les pràctiques clíniques: 50 hores d'assistència a un consultori mèdic de Teràpia Neural de referència.
* El Treball de recerca: durant el segon curs el/l'alumne/a realitza i exposa el treball de recerca clínica o bibliografica tutoritzat per un/a professor/a.
* Comentaris de text: Realització mensual d'un comentari d'un llibre o un article proposat.


La finalitat d'aquest curs és donar les eines teòriques i pràctiques perquè el/l'alumne/a pugui utilitzar la Teràpia Neural en la seva professió.

Destinataris

Diplomats en Infermeria.

Durada

El curs s'impartirà durant dos anys acadèmics.
Campus i seus: Escola Universitària d'Infermeria i Centre Docent Sant Joan de Déu
Escola Universitària d'Infermeria i Centre Docent Sant Joan de Déu
C/ Santa Rosa, nº 37 - 59, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
X