Escuela Universitaria de Enfermeria (UdL)

Màster Universitari en Ciències de la Infermeria

Escuela Universitaria de Enfermeria (UdL)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció


Els reials decrets (55/2005, 56/2005 de 21 de gener. BOE núm 1256 i el RD 1509/2005 de 16 de desembre) pel qual es regulen els estudis oficials de grau i postgrau en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior suposen una fita en la formació universitària que, per primera vegada al nostre país, no distingeix entre nivells de diplomatura i llicenciatura, sinó que estableix els nivells de GRAU, MASTER i DOCTORAT per a totes les titulacions. Les conseqüències de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret són especialment rellevants per als actuals diplomats universitaris, ja que poden accedir des d'aquest curs 2006-07 a estudis oficials de Màster, així com a programes de doctorat completant el seu desenvolupament acadèmic i elevant la seva capacitació professional al nivell que demana la societat.A l'empara de l'esmentada legislació i després de l'aprovació d'implantació per part de la Generalitat de Catalunya (DOGC UNI203/2006 de 18 d'abril del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació) PDF, la Universitat de Lleida oferta al curs 2006-07 el MÀSTER OFICIAL I eL DOCTORAT eN SALUT amb caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i en l'Espai Europeu d'Educació Superior.L'augment de la complexitat de les cures de la salut requereix formació avançada com la que s'imparteix en el màster, on l'estudiant adquireix les competències necessàries per contribuir en la solució de problemes de salut ja existents. Són les infermeres amb formació avançada les que tenen capacitat per realitzar investigacions de qualitat formant part dels Instituts d'Investigació i de donar resposta a les necessitats creixents de cures avançats. És pel que la formació del màster facilita que el professional gestioni cures d'elevada complexitat i lideri serveis sanitaris.


Veure més

Temari del curs

Bloc I: Infermeria Avançada
Cures i noves demandes de salut

Bloc II: Gestió i Innovació:
Gestió dels serveis de salut i sociosanitaris

Bloc III: Investigació
Metodologia de la Recerca II
Bioètica II
Telecomunicació i pràctica basada en l'evidència II
Treball fi de màster

Destinataris

Títol universitari oficial espanyol. (Llicenciatures, enginyeries, arquitectures, diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques)

Places

20

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Ciències de la Infermeria

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Ciències de la Infermeria