La Salle

Màster Universitari en Creació Multimèdia

La Salle

Màster oficial
Presencial
60 Crèdits

Descripció

El Màster Universitari en Creació Multimèdia (MCM) es centra en tres disciplines: Transmedia (Narrativa, Ludificació i Serious Games), Interacció (HCI, connexió persones-objectes) i Animació (rigging, motion capture). Es proveeix a l'estudiant del coneixement necessari per crear projectes multimèdia des d'aquestes perspectives.

Què és transmedia?

Les formes tradicionals d'explicar històries i de transmetre-les als usuaris, ja no són les més adequades. Un sol mitjà i un sol canal ja no son suficient.

En aquest panorama tecnològic i soci-cultural, les narratives transmedia es configuren com la manera natural d'explicar històries i fer que els usuaris s'enganxin a elles al segle XXI.

Què és es animació?

El cinema, la publicitat, els videojocs, la televisió,… pràcticament tots els mitjans audiovisuals actuals es nodreixen de contingut generat en 3 dimensions. La demanda de perfils professionals de l'animació 3D està en un moment òptim, sent requerits professionals que dominin les tècniques més actuals, així com les eines i els conceptes adaptats als diferents mitjans.

Què és interacció

La finalitat del programa és dotar als alumnes de les habilitats, tècniques i mètodes necessaris de cara a conceptualitzar, dissenyar i implementar prototips de productes o projectes interactius. La conceptualització i disseny es treballen a partir del coneixement profund dels problemes actuals en la interacció home-màquina i del coneixement avançat de tècniques d'interacció. En la implementació, s'ensenya als alumnes tècniques modernes de prototipat ràpid, així com de les eines necessàries per poder integrar en els seus prototips, mòduls d'aprenentatge que permetin una millor interacció amb els usuaris.

Tecnologies en el MCM

La tecnologia és el centre de la creació multimèdia. Apps, instal·lacions interactives, sensors, interacció natural,… En el MCM es conceptualitzen idees i es materialitzen en la forma que sigui més adequada per crear una experiència memorable.


Veure més

Temari del curs

semestre 1r
 
Desenvolupament de Continguts (5 Crèdits - Semestral)
Disseny, Art i creativitat (5 Crèdits - Semestral)
Tecnologia per a la virtualitat (5 Crèdits - Semestral)
Televisió Digital (5 Crèdits - Semestral)
Visió per computador (5 Crèdits - Semestral)

semestre 2n

Enginyeria de la Usabilitat (5 Crèdits - Semestral)
Global Màrqueting in International Context (5 Crèdits - Semestral)
Guió Multimèdia (5 Crèdits - Semestral)
Projectes (5 Crèdits - Semestral)
Treball Final de Màster (10 Crèdits - Semestral)

assignatures optatives

Projectes de valor (5 Crèdits)
Electrònica digital I (5 Crèdits)
Enginyeria del Programari (5 Crèdits)
Fonaments de televisió (5 Crèdits)
Gestió de Projectes (5 Crèdits)
Gestors de Bases de Dades I (5 Crèdits)
Lògica matemàtica (5 Crèdits)
Metodologia de recerca (5 Crèdits)
Probabilitat i processos estocàstics (5 Crèdits)
Processament digital del senyal I (5 Crèdits)
Seminaris en les TIC I - Telecomunicacions (5 Crèdits)
Algorismes distribuïts: modelatge, anàlisi i verificació (5 Crèdits)
Seminaris de les TIC I - Multimèdia (5 Crèdits)
Seminaris en les TIC I - Electrònica (5 Crèdits)
Seminaris en les TIC I - Gestió (5 Crèdits)
Seminaris de les TIC I - Informàtica (5 Crèdits)
Seminaris en les TIC III - Electrònica (5 Crèdits)
Seminaris de les TIC III - Gestió (5 Crèdits)
Seminaris de les TIC III - Informàtica (5 Crèdits)
Seminaris de les TIC III - Multimèdia (5 Crèdits)
Seminaris en les TIC III - Telecomunicacions (5 Crèdits)
Teoria electromagnètica (5 Crèdits)
Arquitectures avançades (5 Crèdits)
Xarxes i comunicacions (5 Crèdits)
Anàlisi numèrica (5 Crèdits)
Disseny amb microprocessadors (5 Crèdits)
Electrònica digital II (5 Crèdits)
Gestió economicofinancera (5 Crèdits)
Gestió empresarial (5 Crèdits)
Implementació de compiladors (5 Crèdits)
Intel·ligència artificial I (5 Crèdits)
Intel·ligència artificial II (5 Crèdits)
Metodologia de Projectes (5 Crèdits)
Desenvolupament Professional (5 Crèdits)
Programació de microprocessadors (5 Crèdits)
Processament digital del senyal II (5 Crèdits)
Programació distribuïda (5 Crèdits)
Propagació d'ones electromagnètiques (5 Crèdits)
Seminaris en les TIC II - Electrònica (5 Crèdits)
Seminaris de les TIC II - Gestió (5 Crèdits)
Seminaris de les TIC II - Informàtica (5 Crèdits)
Seminaris de les TIC II - Multimèdia (5 Crèdits)
Seminaris en les TIC II - Telecomunicacions (5 Crèdits)
Sistemes d'informació (5 Crèdits)
Direcció d'operacions (5 Crèdits)
Xarxes neuronals (5 Crèdits)
Xarxes troncals i d'accés (5 Crèdits)
Disseny de llenguatges de programació (5 Crèdits)
Disseny i desenvolupament de productes de base tecnològica (5 Crèdits)
Electromedicina (5 Crèdits)
Electrònica de potència i control (5 Crèdits)
Veure més

Destinataris

El programa admet un perfil d'entrada molt ampli a causa de la pròpia naturalesa de la Multimèdia i ja que es forma en continguts transversals, complementaris a qualsevol perfil. Per això és accessible a tot tipus de professionals.


 


Es treballa en un espai creatiu únic (espai MediaDome) en el qual els alumnes es disposen en grups multidisciplinaris compartint un cubicle de treball que els permet actuar com a membres d'un estudi, assumint rols i responsabilitats diferenciades. Entre els nostres alumnes tenim a gestors, experts del màrqueting, enginyers, comunicadors, publicistes, artistes, dissenyadors, consultors, emprenedors, creatius, professionals de l'oci, museòlegs i escriptors, psicòlegs, advocats, arquitectes, etc. La barreja i la varietat garanteixen visions de diferents i punts de vista capaços d'abordar un problema des de tots els aspectes.


Requisits

Per accedir a la titulació de màster universitari (titulació oficial adaptada al nou Espai Europeu d'Educació Superior) es requereix:
Formació de grau de 240 ECTS, enginyeria o llicenciatura en disciplines afins.
Formació en enginyeries o graus de 180 ECTS, prèvia superació d'un curs anivellador.

Metodologia

El MCM se sustenta sobre la filosofia de la ?Experiential Multimèdia? i de el ?Learning by Doing?, és a dir, s'aprèn a mesura que es fan les practiques. Totes les assignatures es basen en la realització de projectes on es posen en pràctica els coneixements adquirits.

Durant el curs, es fan classes teòriques, debats, presentacions orals i escrites, treballs individuals i sobretot en grup de manera dinàmica i fent test amb usuaris. Totes les metodologies d'aprenentatge estan basades en el treball directe amb el projecte, en l'elaboració del procés i el seu realització.

L'avaluació es realitza sobre la base de competències i al Projecte final, que aglutina les fases relatives al cicle de vida d'un producte Multimèdia: Plantejament + Especificació i Dissenyo + Pla + Producció/Execució + Testeig cíclic + Ús + Tanqui + Reciclatge.


Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Horari/Torn

Horari: De dilluns a dijous (i alguns divendres) de 18:30h a 21:30h

Places

0

Data Límit:

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2016-2017 s'inicia l'octubre del 2015 i es mantindrà obert fins a completar el límit de places establert per a cada màster.

Durada

Data inici: 03/10/2016; Data fi: 23/06/2017

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objetius

Afrontar la creació de qualsevol producte o servei interactiu, sigui el que sigui la seva envergadura i el seu termini de aplicació./
Oferir el coneixement global del contingut multimèdia (creativitat, guió, experiència d'usuari, disseny, tecnologia, continguts i gestió) per garantir les bases necessàries que permeten la creació i narració adequades de les idees de partida, el seu disseny dirigit a l'usuari final, la implementació i l'arquitectura de les informacions implicades i el mecanisme de gestió més idoni. L'alumne, en acabar, serà capaç de comunicar-se, independentment del seu perfil d'entrada, amb els tres grans rols de la indústria: el productor, l'artista i el desenvolupador./
Aprendre el cicle de vida d'un producte multimèdia des de la seva conceptualització a la seva implementació, passant per l'especificació i el disseny, i tenint en compte el contingut, la plataforma, els ?mitjana? involucrats i la interfície.

Titulació obtinguda

Tots els participants que acreditin la seva suficiència en les matèries impartides en el màster rebran el títol de Màster en Creació, Disseny i Enginyeria: Nous Serveis i Productes Interactius concedit per La Salle.

Perspectives laborals

Transmedia: Els estudiants que cursin aquesta branca podran treballar de dissenyadors de jocs, dissenyadors d'experiències, guionistes, periodistes i en general en qualsevol empresa que es dediqui al disseny de apps, jocs, videojocs, estratègies transmedia per a productes o serveis, periodisme 2.0,?
Interacció: Els estudiants que cursin aquesta branca, podran treballar com Interaction designer, Creative manager, Prototyping Engineer, Speech and àudio processing Researcher, Speech integration engineer, Computer Vision Engineer, Image Processing Algorithms Reseacher o Machine Learning Engineer.
Animació: Els titulats en el grau d'animació poden treballar en els següents àmbits: Producció de sèries i cinema d'animació, Generació d'efectes visuals al cinema, Producció d'elements gràfics per a televisió, Producció audiovisual per a publicitat, Creació d'escenaris i personatges per a videojocs, La producció multimèdia en general (web, interactius, aplicacions mòbils, etc..)

Promocions

A la Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de la Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Preu

A consultar

Avantatges del curs

Aprenentatge interactiu. La metodologia d'aprenentatge es basa en la teoria de plaers de LeBlanc. Es fonamenta en una bona història que explicar i creure, en una carrera d'obstacles que motivi adequadament, en una xarxa social en la qual compartir i cooperar o en l'exploració d'un territori desconegut. Tot això pot entendre's com una col·lecció d'experiències plaents que garanteixen l'aprenentatge i la motivació adequats.

Cross-disciplini: grups de treball multidisciplinaris des del primer dia.
Durant el programa es fa ressò de la Ludificació, els Serious Games, transmedia, interacció, animació... i la seva posada en pràctica, com a connectors amb la realitat que ens ocupa a dia d'avui, absolutament diferent a la d'uns anys enrere.

Aprenentatge basat en el descobriment, en l'experiència real i en el projecte. Paràmetres reals de desenvolupament, companyies existents amb les quals treballar, projectes enfocats i cent per cent implementats, o formació en eines de Gestió Àgil, ...

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Creació Multimèdia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Creació Multimèdia