Màster Universitari en en Management & Operations

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
9120 €

Descripció

Es tracta d'un dels primers títols reconeguts com a màster oficial segons els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
El màster és un programa professionalitzador dirigit a preparar persones disposades a ocupar-se de l'apassionant tasca d'impulsar, organitzar i dirigir projectes empresarials, ja siguin de producció o de serveis, i en qualsevol de les seves diferents àrees. Cal destacar la seva clara orientació pràctica, que es concreta en un ampli període de pràctiques en empreses, i també el seu marcat enfocament internacional, amb un elevat nombre d'estudiants estrangers.
El seu disseny i claustre de professors que s'ocupa del seu desenvolupament asseguren el seu ajust a les necessitats de l'empresa d'avui, una empresa que opera en un context internacional, que necessita professionals amb una bona formació tècnica i que, a el mateix temps, disposin de qualitats humanes que els permetin fer-se càrrec de projectes, prenent decisions amb rigor i amb responsabilitat.

Temari

Assignatures:
• Direcció de Projectes
• Economia Financera
• Innovació i Desenvolupament del Producte
• Màrqueting
• Mètodes de la Qualitat
• Optativa
• Pràctiques en Empresa
• Tesi Final Màster

Destinataris

Titulats universitaris (amb o sense experiència laboral) amb estudis universitaris preferentment en qualsevol enginyeria o bé relacionats amb la gestió empresarial que vulguin ampliar la seva formació i orientar-se professionalment a la direcció d'empreses de producció i de serveis, en les seves diferents àrees i amb una perspectiva internacional.

Requisits

Per a ser admesos al màster els alumnes han d'haver cursat estudis de grau (segons l'estructura europea) o de llicenciatura i han de superar un procés de selecció i de valoració de la seva preparació i el domini de matèries bàsiques relacionades amb el programa.
A més de complir amb els requisits legals d'accés descrits en les vies d'accés, la Comissió d'Admissions valorarà els aspectes següents:
• Les sol·licituds d'admissió a partir de l'adequació de la formació prèvia.
• La nota mitjana de l'expedient dels estudis realitzats.
• La valoració d'altres estudis.
• Els anys d'experiència professional.
Tindran prioritat els candidats amb estudis en les àrees d'enginyeria (preferentment industrial) o gestió empresarial.
Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que faculti per a l'accés a ensenyaments de màster al país expedidor del títol.

Metodologia

El màster es porta a terme en règim presencial durant el període d'un curs acadèmic, dividit en dos semestres. El primer semestre es cursa a UIC Barcelona i està format per classes teoricopràctiques (30 crèdits). En el segon semestre es realitzen les pràctiques en empreses (18 crèdits). Aquestes pràctiques poden desenvolupar-se tant a Espanya com a l'estranger. El programa d'estudis es completa amb el Treball de Fi de màster (12 ECTS), que consisteix en un treball de recerca original en l'àmbit de la direcció d'empreses i els sistemes de producció.

Idiomes en els quals s'imparteix

60% en castellà i 40% en anglès.

Objectius

Els principals objectius del programa són els següents:
• Oferir una formació de postgrau especialitzada, ajustada a les necessitats formatives de l'empresa actual i orientada a la presa de decisions.
• Ampliar el coneixement -teòric i pràctic- dels conceptes i mètodes per a la gestió dels processos d'innovació, planificació, producció i distribució de productes en les empreses, així com desenvolupar la capacitat per aplicar-los a la resolució de problemes.
• Conèixer les formes d'organització, finançament, estratègies i sistemes operatius de les empreses.
• Adquirir les habilitats necessàries per a la direcció d'equips humans, desenvolupant la sensibilitat cap als aspectes humans i socials de l'activitat empresarial.

Titulació obtinguda

Màster Universitari en Direcció d'Empreses i Sistemes de Producció per la Universitat Internacional de Catalunya (títol oficial espanyol).

Pràctiques

Realització de pràctiques en empreses.

Promocions

Beques, descomptes i finançament disponibles.

Preu

9120 €
Preu: 138 euros / ECTS x 60 = 8.280 euros (+ 480 euros Drets d'Admissió). Preus corresponents a l'any acadèmic de 2021-2022.
Màster Universitari en en Management & Operations
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Cursos més populars
X