Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme / European Master in Tourism Management

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Direcció i Planificació del Turisme (MDPT) té per objectiu dotar els estudiants amb coneixements avançats en turisme que els permetin assumir càrrecs tècnics i de direcció a empreses i administracions públiques i treballar com a personal qualificat en l'assessorament professional, la innovació empresarial i l'estudi acadèmic del turisme.

L'enorme complexitat del fenomen turístic requereix professionals amb un coneixement global i molt ampli de les múltiples disciplines relacionades amb la matèria. Els coneixements avançats en gestió estratègica, innovació, màrqueting, planificació del territori, economia i finances i legislació són primordials per prendre decisions de manera efectiva i competent en qualsevol tasca relacionada amb el turisme.

Temari

Desenvolupament sostenible del turisme
Gestió econòmica de destinacions
Gestió financera de productes turístics
Habilitats directives
Tècniques qualitatives
Tècniques quantitatives
Turismología
Pràctiques externes
Treball fi de màster

Destinataris

Es valoraran els expedients dels estudiants que tinguin un grau o una llicenciatura o diplomatura en Turisme o en altres perfils dels àmbits de les ciències humanes, econòmiques, jurídiques i socials. El Consell de Màster, en funció dels expedients dels candidats, podrà determinar complements formatius necessaris per a l'acceptació de les sol · licituds menys ajustades al perfil d'ingrés definit.
Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme / European Master in Tourism Management
Facultat de Turisme (UdG)
Campus i seus: Facultat de Turisme (UdG)
Facultad de Turismo
Edifici Sant Domènec Pl. Ferrater Mora, 1 17071 Girona
Cursos més populars
X