ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Màster
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits
  • Barcelona
9.200 €

Descripció

La necessitat d'optimitzar el disseny i la comunicació s'imposa en qualsevol proposta professional individual, en tota activitat empresarial i en cada àmbit de divulgació cultural o institucional. En tots aquests casos, la figura del dissenyador adquireix una importància decisiva en el procés de creació dels missatges i la seva adequació als objectius, als costums i a les demandes de la societat. En termes de comunicació, tot allò que no es veu no existeix. La comunicació ha esdevingut un dels factors estratègics essencials per a la innovació i el posicionament d'empreses i institucions. En el dissenyador recau la responsabilitat de formalitzar les polítiques estratègiques de les organitzacions.El Màster en Disseny i Comunicació és una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinar, l'objectiu del qual és l'especialització professional i la iniciació en activitats investigadores. Té una extensió de 60 crèdits ECTS i, un cop superats, s'obté un títol oficial de màster. S'integra a la oferta de postgraus oficials de la Universitat Pompeu Fabra.El Màster en Disseny i Comunicació dóna accés a un programa de doctorat. Els màsters oficials són la nova via d'accés al doctorat, que correspon al tercer i darrer cicle de l'educació superior i té com a finalitat oferir una formació avançada en les tècniques de recerca. Una vegada superat el màster, l'estudiant que vulgui accedir al tercer cicle haurà de complir els requisits establerts per la universitat corresponent.L?objectiu dels màsters oficials és establir un marc comú a través d'un sistema de crèdits compatible, criteris i metodologies similars i duracions anàlogues a les de la resta de títols de l'Espai Europeu, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat de l'alumnat i la seva incorporació al mercat laboral.Els màsters estan estructurats en crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits); un crèdit ECTS equival a unes 25-30 hores de treball per part de l'estudiant. Aquestes hores inclouen les classes lectives teòriques o pràctiques, el temps de dedicació personal, la participació a seminaris, l'execució dels projectes i realització de presentacions i proves d'avaluació. L'activitat docent es desenvolupa de dilluns a divendres de 17:00h a 21:15h, aquest període inclou majoritàriament classes presencials.
Veure més

Temari del curs

El Màster en Disseny i Comunicació té una durada de tres trimestres. El programa d'aquest curs s'organitza entorn a mòduls distribuïts entre aquests trimestres. Els dos primers mòduls combinen la teoria, les eines conceptuals i metodològiques, l'exposició de casos d'estudi i la realització d'exercicis. Tots dos ofereixen un panorama de les darreres tendències en comunicació i disseny. El últim mòdul consisteix en la concreció i la realització del projecte personal fi de màster.

En el mòdul inicial es treballa específicament l'estratègia de comunicació i es proposa un marc teòric que estableix els conceptes principals, el context per a l'anàlisi i la proposta de solucions creatives. Es revisen els últims paradigmes amb què treballa la teoria de la comunicació des de diverses perspectives socials i d'organització. S'estudien les darreres tendències en gestió integral de l'empresa i la comunicació estratègica aplicades a l'àmbit tant de les organitzacions públiques com de les privades, i el mapa dels mitjans.

També s'aborda el marc teòric i la praxi creativa de la comunicació gràfica des de la seva capacitat per elaborar i transmetre missatges que aportaran valor a les organitzacions en funció d'una estratègia plantejada. En aquest àmbit s'estudien els diversos mitjans per portar a terme una acció: mitjans tradicionals (televisió, ràdio, premsa, esdeveniments) i nous suports digitals (Internet, telefonia mòbil i altres), i es dota a l'alumne d'eines per analitzar i planificar campanyes, com el màrqueting integral i la planificació estratègica. A més, s'aborden pràctiques i mètodes de les diferents disciplines per formalitzar solucions i portar a terme una estratègia mitjançant RR.PP., esdeveniments, màrqueting directe i relacional, publicitat i buzzing.

Un cop finalitzat l'apartat de comunicació estratègica, es farà un projecte d'anàlisi i execució d'una estratègia comunicativa aplicada a un servei o producte que haurà d'evidenciar els coneixements adquirits per l'alumne al llarg de la primera meitat del curs.

El mòdul següent és obligatori de l'especialitat. L'objectiu d'aquest bloc és potenciar la creativitat de l'alumne mitjançant els llenguatges aplicats a formes creatives diverses per formar un professional polifacètic, crític i competitiu.

L'últim mòdul està destinat al projecte final, l'objectiu del qual és adquirir una metodologia projectual que integri els continguts i les eines que s'han exposat durant el curs i que demostri l?adquisició de les habilitats i competències objecte del màster. L'alumne aprèn (el saber fer) per detectar un problema, analitzar l'entorn i un posicionament, establir hipòtesis, determinar una estratègia, i proposar i formalitzar solucions. Aquest projecte es tutoritzarà per garantir un diàleg entre l?alumne i el professor que consolidi l'eficàcia de  l'adquisició dels coneixements.

Aquest màster oficial s'actualitza cada edició per donar resposta al panorama canviant de l'entorn del disseny i la comunicació.
Veure més

Requisits

Fer la preinscripció a través de la web d'ELISAVA

Idiomes en què s'imparteix

castellà i anglès (només alguna classe)

Horari/Torn

de dilluns a divendres, de 17h a 21.15h

Durada

Propera edició: Setembre 2014 a Juny 2015.

Lloc on s'imparteix el curs

ELISAVA Escola Superior de Disseny e Enginyeria de Barcelona (La Rambla 30-32)

Objetius

Destacar el paper preponderant de la comunicació estratègica com a factor d'innovació i l'aportació de valor del disseny en la creació de missatge, etc.

Titulació obtinguda

Màster en Disseny i Comunicació, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Superior de Disseny.

Subvencionat


Preu

9.200 €
Els membres de l'Associació d'Antics Alumnes de l'Escola gaudiran d'un 15% de rebaixa.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Disseny i Comunicació