Màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament. Modalitat online (edició en castellà)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
6550 €

Descripció

L'objectiu principal d'aquest programa de formació consisteix a proporcionar formació especialitzada en economia i gestió dels serveis sanitaris i del medicament (farmacoeconomia).

En finalitzar el curs els participants hauran adquirit els coneixements i les habilitats necessàries per, entre altres aspectes, ser capaços de:

• Conèixer i aplicar els aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i els instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant l'anàlisi cost-efectivitat, cost-utilitat i cost-benefici.

• Conèixer l'ús de tècniques estadístiques i economètriques en l'anàlisi econòmica en àmbits tan dispars com la relació entre la despesa i la renda, el comportament dels prescriptors de medicaments, l'elaboració de pressupostos de farmàcia o l'estudi dels determinants de l'eficàcia d'un tractament.

• Analitzar la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut.

• Conèixer i aplicar els instruments d'utilització racional dels medicaments amb la finalitat de garantir-ne el millor ús possible tant des del punt de vista de l'efectivitat com de l'eficiència de les intervencions farmacològiques.

• Analitzar i conèixer l'anàlisi econòmica del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, fent especial referència a l'aplicació dels conceptes i els instruments econòmics en la gestió dels serveis de salut.

• Conèixer i utilitzar de manera pràctica tècniques de modelització en el marc dels estudis d'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques.

• Conèixer els conceptes i els principis bàsics que caracteritzen l'anàlisi econòmica i utilitzar el llenguatge econòmic amb desimboltura.

Temari

 Mòdul 1. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics. Aquest mòdul es pot cursar per separat.

Mòdul 2. Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris. Aquest mòdul es pot cursar per separat. Per fer aquest mòdul es requereixen coneixements d'estadística elemental.

Mòdul 3. Economia i polítiques de finançament del medicament. Aquest mòdul es pot cursar per separat.

Mòdul 4. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços. Per fer aquest mòdul cal haver superat el mòdul 1.

Mòdul 5. Gestió del medicament en els sistemes sanitaris. Aquest mòdul es pot cursar per separat.

Mòdul 6. Economia de la salut (1): oferta. Aquest mòdul es pot cursar per separat.

Mòdul 7. Economia de la salut (2): demanda. Per fer aquest mòdul cal haver superat el mòdul 6.

Mòdul 8. Tècniques de modelització en l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries. Per fer aquest mòdul cal haver superat els mòduls 1 i 4.

Mòdul 9. Informe final (term paper). Per cursar aquest mòdul cal haver superat els 8 primers mòduls.

Destinataris

Titulats de l'àmbit sanitari, farmacèutic, de les ciències de la salut o de l'economia.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà
Màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament. Modalitat online (edició en castellà)
Barcelona School of Management UPF
Campus i seus: Barcelona School of Management UPF
Barcelona School of
Balmes, 132-134 08008 Barcelona
Cursos més populars
X