Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster Universitari en Educació Física i Psicomotricitat

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Descripció


Aquest màster és una resposta a les necessitats existents en la gestió de les organitzacions relacionades amb l'esport i el lleure. Aquests dos fenòmens, definitoris de les societats avançades, es troben subjectes a l'actual escenari de globalització i transformació permanent, essent necessària la cerca de noves estratègies organitzatives i de gestió que n'afavoreixin el seu potencial socialitzador, de desenvolupament i creador de riquesa.Amb una vocació professionalitzadora i emprenedora, aquest màster pretén la capacitació de professionals de la gestió dels sectors esportiu i de lleure des d'una visió responsable i compromesa socialment.Temari del curs

MÒDUL 1: DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR I APRENENTATGE (6 ECTS)
1 - La motricitat i el desenvolupament integral del nen/a de 0 a 12 anys (3 ECTS)
2- Aprenentatge motor: models teòrics i línees d'investigació (3 ECTS)

MÒDUL 2: SALUT i BENESTAR (6 ECTS)
1- Activitat física i salut (3 ECTS)
2- Formació del rol professional a través del treball corporal (3 ECTS)

MÒDUL 3: RECURSOS PER A LA INTERVENCIÓ MOTRIU i LA SEVA REPRESENTACIÓ DE 0 A 12 ANYS (9 ECTS)
1- El joc i les seves manifestacions (3 ECTS)
2- L'expressió i comunicació corporal (3 ECTS)
3 - Activitats en el medi natural i aquàtic (3 ECTS)

MÒDUL 4: ENSENYAMENT COMPRENSIU DE L'ESPORT DE 6 A 12 ANYS (12 ECTS)
1- Els jocs esportius i modificats (4 ECTS)
2- Metodologia i avaluació en l'ensenyament comprensiu de l'esport (4 ECTS)
3- Intervenció motriu amb nens/es amb necessitats educatives especials (4 ECTS)

MÒDUL 5: PSICOMOTRICIDAD DE 0 A 6 AÑOS (12 ECTS)
1- Fonaments teòrics i pràctics de la intervenció psicomotriu (4 ECTS)
2- Psicomotricitat preventiva /educativa 0-3 anys (4 ECTS)
3- Intervenció psicomotriu a l'educació infantil 3-6 anys (4 ECTS)

MÒDUL6: PRACTICUM - Pràctiques en un centre escolar (9 ECTS)

MÒDUL 7: TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (6 ECTS)

Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Justificar, seqüenciar i liderar un projecte propi d'Educació Física escolar.
Programar, planificar, implementar i avaluar propostes educatives de qualitat en l'àmbit de l'Educació Física, tenint en compte les necessitats i motius, cognitives i afectives dels nens i nenes de 0 a 12 anys, així com les innovacions educatives de l'àrea.
Promoure projectes globals tant en l'àmbit educatiu formal (projectes globals de salut escolar, jornades esportives, organització de colònies), com a no formal (activitats extraescolars, esport escolar, creació d'empreses, campus esportius o activitats en el medi natural).
Analitzar i avaluar el desenvolupament motriu dels nens i nenes de 0 a 12 anys.
Aprofundir en les innovacions educatives en el camp de l'Educació Física, a través de la participació en congressos, lectura de revistes científiques i novetats editorials.

Horari/Torn

Tarda.

Durada

1 any.

Objetius

Adquirir una sòlida capacitació i domini de tècniques d?educació física i psicomotrius, que els permeti desenvolupar la seva futura pràctica professional amb competència i rigor metodològic.
Fomentar el coneixement i el domini lingüístic professional propi de cada camp d?aplicació que permeti la transmissió del pensament i dels continguts.
Conèixer en el procés de creixement, desenvolupament psicomotriu i aprenentatge motor de l?infant.
Dissenyar, implementar i avaluar intervencions educatives de qualitat i tenint en compte les innovacions educatives del moment.

Perspectives laborals

Mestres d'Educació Física als centres escolars.
Especialistes en psicomotricitat en els centres escolars.
Coordinadors i/o caps de departament d'Educació Física y psicomotricitat en els centres escolars.
Coordinadors de les activitats extraescolars en els centres escolars.

Preu

El preu del crèdit el curs 2014-15: 112 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Educació Física i Psicomotricitat

Màster Universitari en Educació Física i Psicomotricitat