Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària

Màster oficial
Presencial
60 crèdits
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

Actualment, les escoles han de respondre a noves situacions lingüístiques que s'esdevenen a les aules. D'una banda, calen mestres capaços de liderar el treball de les àrees de coneixement amb didàctiques específiques, com és el cas de l'anglès. De l'altra, calen mestres que puguin participar i enriquir els projectes lingüístics dels centres i treballar positivament amb el plurilingüisme. En aquest sentit, aquest màster pretén oferir una formació innovadora i especialitzada en la didàctica de l'anglès per a tots aquells professionals graduats que tinguin la voluntat d'exercir la seva docència en aquesta àrea de coneixement.

Temari

Semestre: Primer
El mestre de llengües estrangeres com a agent del canviObligatòria4.00
Educació multilingüe i Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE)Obligatòria4.00
Habilitats lingüístiques avançades per al mestre: Usos pragmàtics del llenguatgeObligatòria5.00
Mètodes didàctics i disseny curricularObligatòria4.00
Llenguatge i parla a l'aula i l'escolaObligatòria4.00
Gestió de l'aula i motivacióObligatòria4.00
Habilitats lingüístiques i avaluació: Desenvolupament i integracióObligatòria4.00
Semestre: Segon
El conte, el teatre i la literatura infantil: Propostes i materials didàcticsOptativa4.00
Unitats d'aprenentatge interdisciplinari i AICLE: Propostes i materials didàcticsOptativa4.00
Ús dels recursos TIC i programes informàtics: Propostes i materials didàcticsOptativa4.00
Experimentació i arts plàstiques. Propostes i materials didàcticsOptativa4.00
Cançons i jocs: Propostes i materials didàcticsOptativa4.00
Anual
Pràctiques a l'escola i observació a l'aulaPràctiques9.00
Treball de fi de MàsterTreball de fi de Màster6.00

Competències per a les quals et prepara el curs

Aplicar els fonaments científics dels processos d'ensenyament i aprenentatge de llengües a la intervenció educativa. Interrelacionar els coneixements teòrics específics de la didàctica de la llengua estrangera amb les variables que intervenen a l'aula; alhora, adaptar-los al marc curricular i al context escolar concret. Dissenyar, programar i avaluar progressions educatives coherents en l'àmbit lingüístic en els períodes d'educació infantil i educació primària. Dissenyar, gestionar i promoure projectes educatius globals que afavoreixin el desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural, segons les exigències del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Analitzar i avaluar el desenvolupament de la competència lingüística durant les etapes d'educació infantil i educació primària en funció del procés d'adquisició de llengües primeres i estrangeres, segons les exigències del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Requisits

1. L'accés al Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès en l'Educació Infantil i l'Educació Primària requereix que els estudiants estiguin en possessió d'algun d'aquests títols universitaris:
Graduat en Educació Primària Graduat en Educació Infantil Graduat en Estudis Anglesos Graduat en Traducció i Interpretació Diplomat en Mestre d'Educació Primària Diplomat en Mestre en Llengua Estrangera Diplomat en Mestre d'Educació Musical Diplomat en Mestre d'Educació Especial Diplomat en Mestre d'Educació Física Diplomat en Mestre d'Educació Infantil Llicenciat en Filologia Anglesa Llicenciat en Traducció i Interpretació
Aquest màster no permet exercir com a Mestres a aquells alumnes que no provinguin de la Diplomatura en Magisteri o del Grau en Educació.

2. Un segon requisit d'accés és haver assolit el nivell B2 d'anglès.
 

Durada

1 any.

Objectius

Garantir un procés d'ensenyament de la llengua que sigui coherent i de qualitat per a tots els nens i les nenes al llarg de les etapes d'educació infantil i primària.
Ensenyar la llengua estrangera amb eficàcia: dominar i utilitzar les variables pedagògiques que intervenen en els processos de l'ensenyament i l'aprenentatge de l'anglès.
Actuar com a agent de canvi a l'escola tot aportant els seus coneixements teoricopràctics al desenvolupament de la consciència plurilingüe dins i fora de l'aula.
Liderar el disseny i el desplegament de projectes lingüístics integradors a les escoles d'educació infantil i primària.

Pràctiques

El Pràcticum comporta fer 120 hores de pràctiques al centre seleccionat, preferiblement entre els mesos de febrer i maig (segon semestre).

Perspectives laborals

Per a mestres en Educació Infantil: mestre d'Educación Infantil especialitzat en la diàáctica de la llengua adicional. Per amestres en Educació Primaria: mestre d'Educació Primària especialitzat en la didàctica de la llengua adicional. Especialista en formació i recolzament al professorat en la gestió del plurilingüisme i el dissey del projecte lingüístic de centre. Realització de la tesi doctoral i posterior carrera acadèmica / professional universitari (per a alumnes provinents de diplomatura, serà necessari cursar 60 ECTS més per a poder accedir als cursos de doctorat).

Promocions

Finançament dels estudis
L'estudiant té diverses possibilitats d'obtenir ajuts per finançar els estudis de màster universitari que s'imparteixen a Blanquerna-URL.

Preu

entre 5000 € i 10000 €
El preu del crèdit el curs 2019-20: 122,38 euros. Els Alumni (provinents de Grau, Diplomatura, Llicenciatura i Màsters Universitaris) de la Facultat gaudiran d'un 7% de descompte en el preu de la matrícula. Forma de pagament El pagament dels estudis de màster universitari es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la matrícula, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats i el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (

Professorat

Coordinació: Dra. Cristina Corcoll.
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X