Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

Actualment, les escoles han de respondre a noves situacions lingüístiques que s'esdevenen a les aules. D'una banda, calen mestres capaços de liderar el treball de les àrees de coneixement amb didàctiques específiques, com és el cas de l'anglès. De l'altra, calen mestres que puguin participar i enriquir els projectes lingüístics dels centres i treballar positivament amb el plurilingüisme. En aquest sentit, aquest màster pretén oferir una formació innovadora i especialitzada en la didàctica de l'anglès per a tots aquells professionals graduats que tinguin la voluntat d'exercir la seva docència en aquesta àrea de coneixement.

Temari del curs

Resum:

Obligatòria 29
Optativa 16
Pràctiques 9
Treball de fi de Màster 6
Total 60


Semestre: Primer
El mestre de llengües estrangeres com a agent del canvi Obligatòria 4.00
Educació multilingüe i Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) Obligatòria 4.00
Habilitats lingüístiques avançades per al mestre: Usos pragmàtics del llenguatge Obligatòria 5.00
Mètodes didàctics i disseny curricular Obligatòria 4.00
Llenguatge i parla a l'aula i l'escola Obligatòria 4.00
Gestió de l'aula i motivació Obligatòria 4.00
Habilitats lingüístiques i avaluació: Desenvolupament i integració Obligatòria 4.00
Semestre: Segon
El conte, el teatre i la literatura infantil: Propostes i materials didàctics Optativa 4.00
Unitats d'aprenentatge interdisciplinari i AICLE: Propostes i materials didàctics Optativa 4.00
Ús dels recursos TIC i programes informàtics: Propostes i materials didàctics Optativa 4.00
Experimentació i arts plàstiques. Propostes i materials didàctics Optativa 4.00
Cançons i jocs: Propostes i materials didàctics Optativa 4.00
Anual
Pràctiques a l'escola i observació a l'aula Pràctiques 9.00
Treball de fi de Màster Treball de fi de Màster 6.00
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Que els alumnes siguin capaços d?aplicar els fonaments científics dels processos d?ensenyament-aprenentatge de llengües a la intervenció educativa.
Que els alumnes siguin capaços d?interrelacionar els seus coneixements teòrics específics de la didàctica de la llengua estrangera amb les variables que intervenen a l?aula, a la vegada que adaptar-los al marc curricular i al context escolar concret.
Que els alumnes siguin capaços de dissenyar, programar i avaluar progressions educatives coherents en l?àmbit lingüístic en els períodes d?educació infantil i educació primària.
Que els alumnes siguin capaços de dissenyar, gestionar i promoure projectes educatius globals que afavoreixin el desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural, segons les exigències del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Que els alumnes siguin capaços d?analitzar i avaluar el desenvolupament de la competència lingüística durant les etapes d?educació infantil i edu

Requisits

1. L?accés al Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l?Anglès en l?Educació Infantil i l?Educació Primària requereix que els estudiants estiguin en possessió d?algun d?aquests títols universitaris:


Graduat en Educació Primària
Graduat en Educació Infantil
Graduat en Estudis Anglesos
Graduat en Traducció i Interpretació
Diplomat en Mestre d?Educació Primària
Diplomat en Mestre en Llengua Estrangera
Diplomat en Mestre d?Educació Musical
Diplomat en Mestre d?Educació Especial
Diplomat en Mestre d?Educació Física
Diplomat en Mestre d?Educació Infantil
Llicenciat en Filologia Anglesa
Llicenciat en Traducció i Interpretació


Aquest màster no permet exercir com a Mestres a aquells alumnes que no provinguin de la Diplomatura en Magisteri o del Grau en Educació.


2. Un segon requisit d?accés és haver assolit el nivell B2 d?anglès.


Els criteris de selecció i admissió de la FPCEE Blanquerna es basaran en (100%):

Horari/Torn

Tarda.

Durada

1 any.

Objetius

Garantir un procés d?ensenyament de la llengua que sigui coherent i de qualitat per a tots els nens i les nenes al llarg de les etapes d?educació infantil i primària.
Ensenyar la llengua estrangera amb eficàcia: dominar i utilitzar les variables pedagògiques que intervenen en els processos de l?ensenyament i l?aprenentatge de l?anglès.
Actuar com a agent de canvi a l?escola tot aportant els seus coneixements teoricopràctics al desenvolupament de la consciència plurilingüe dins i fora de l?aula.
Liderar el disseny i el desplegament de projectes lingüístics integradors a les escoles d'educació infantil i primària.

Perspectives laborals

Para maestros de Educación Infantil: maestro de Educación Infantil especializado en la didáctica de la lengua adicional.
Para maestros de Educación Primaria: maestro de Educación Primaria especializado en la didáctica de la lengua adicional.
Especialista en formación y apoyo al profesorado en la gestión del plurilingüismo y el diseño del proyecto lingüístico de centro.
Realización de la tesis doctoral y posterior carrera académica / profesional universitario (para alumnos provenientes de diplomatura, será necesario cursar 60 ECTS más para poder acceder a los cursos de doctorado).

Preu

El preu del crèdit el curs 2014-15: 112 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària