Màster universitari d'Envelliment i Salut

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial | On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu principal és formar professionals que treballin en àmbits relacionats amb l'envelliment, de manera que siguin capaços d'afrontar els problemes amb una visió holística i integradora, tant dels factors determinants de la salut en la vellesa, com sobre la prestació de serveis de promoció de la salut i d'atenció sanitària.
La modalitat d'ensenyament d'aquest màster és presencial en un 20% i a distància en un 80% i ofereix una doble orientació professional o investigadora.
En la seva orientació professional el Màster té un caràcter aplicat que es basa en coneixements teòrics i pràctics als quals els estudiants accedeixen a través d'una metodologia que propicia la reflexió, la capacitat crítica i creativa.
En la seva orientació investigadora el Màster es proposa afavorir el desenvolupament d'habilitats investigadores dels actuals i futurs professionals de la Gerontologia, a més, ofereix continguts de metodologia i investigació que preparen per a la tasca científica així com per a l'accés al títol de Doctor.

Destinataris

Titulats en Medicina, Biologia, Fisioteràpia, Infermeria, Nutrició Humana i Dietética, Terapeuta ocupacional, Logopèdia i àmbits afins.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català y castellà

Preu

Consulteu el preu
67,82 euros el crèdit
Màster universitari d'Envelliment i Salut
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus (URV)
Campus i seus: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus (URV)
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus (URV)
C/ Sant Llorenç, 21 43201 Reus (Tarragona)
Cursos més populars
X