Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

Acredita la formació pedagògica i didàctica exigida en l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, que habilita per l'exercici de les professions de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.
El Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària que s'imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL, a Barcelona, té tres itineraris; l'especialització en tecnologia, en educació física i en anglès. El màster proporciona les eines necessàries per saber gestionar l'aula i les situacions conflictives que s'hi donen, per saber promocionar valors i actituds de cooperació, tolerància i esforç a l'alumnat, i per acompanyar i orientar als joves en la seva formació continuada i en la inserció laboral.

Temari

Semestre: Primer
Desenvolupament de la persona, educació i societat

Semestre: Segon
Formació avançada per a l'ensenyament d'Anglès
Formació avançada per a l'ensenyament de l'Orientació Educativa
Formació avançada per a l'ensenyament de la Tecnologia
Pràcticum i Projecte final de màster

Competències per a les quals et prepara el curs

Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge. Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Concretar el currículum que s?hagi d?implantar en un centre docent participant en la seva planificació col?lectiva. Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge. Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateix i amb d?altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia, la confiança i la iniciativa personals. Conèixer la normativa i l?organització institucional del sistema educatiu i els models de millora.

Objectius

Adquirir coneixements en l'àmbit de la pedagogia i la didàctica de manera que en acabar el màster els estudiants puguin exercir amb competència les funcions docents en un context de diversitat.

Pràctiques

Els estudiants del màster realitzaran el Pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'Educació.

Perspectives laborals

Exercir amb competència les funcions docents en un context de diversitat.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
També et recomanem aquests cursos
X