Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (GEICO) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

La gestió de la informació i el coneixement s'ha arribat a considerar un punt crític en qualsevol tipus d'organització, tant en el món empresarial com dins de la mateixa administració pública, i fins i tot en entitats del tercer sector. S'ha produït, doncs, una evolució de la visió de les organitzacions i les empreses. Si en èpoques anteriors els recursos fonamentals eren la terra o el capital, a partir de la dècada dels anys noranta del segle passat es percep el coneixement com el més important.

Cada vegada més en les operacions de cada dia d'empreses i institucions hi ha un component considerable de gestió d'informació i també sovint de creació o transmissió de coneixement. Per aquest motiu cada vegada calen més professionals de la informació en aquests nivells operatius.

El concepte de gestió estratègica s'ha desenvolupat fonamentalment en l'àmbit de l'administració i direcció d'empreses. La nostra proposta incorpora una visió multidisciplinària en la qual la informació i el coneixement adquireixen el lloc preferent que requereixen com a element central de l'activitat de les organitzacions. Aquesta visió ens ha portat a dissenyar un programa innovador per oferir la formació adequada als professionals i estudiosos que es vulguin especialitzar en la gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions.

Competències:

Competències generals


Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

Capacitat per a la resolució de problemes.

Capacitat per a la presa de decisions.

Capacitat per al pensament crític i autocrític.

Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.

Capacitat per a generar noves idees.

Competències transversals

Capacitat per a l'aplicació crítica de les TIC en l'àmbit de referència.

Capacitat per a comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera clara i persuasiva.

Ser capaç d'interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics tant en la llengua pròpia com en anglès i transmetre el contingut a d'altres.

Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques

Comprensió crítica del valor estratègic de la informació i del coneixement a les organitzacions (públiques i privades).

Dissenyar i implementar sistemes per a la gestió del coneixement a l'organització.

Ser capaç de vincular els processos d'innovació i aprenentatge als fluxos de generació i difusió d'informació i coneixements, tant interns com externs a una organització.

Conèixer i dominar les diferents tècniques, tecnologies i metodologies per a la identificació, recuperació, tractament, representació, visualització i explotació de grans volums de dades.

Ser capaç d'identificar i estudiar els components, l'estructura, el funcionament i les tècniques d'anàlisi de les xarxes socials i les seves implicacions en la generació, captació i difusió de coneixement en les plataformes de xarxes socials.

Competències específiques de l'orientació de recerca

Dissenyar correctament un projecte de recerca empírica, principalment quant a la capacitat descriptiva i/o explicativa, la selecció de casos i variables, la combinació de tècniques i mètodes, tenint present les limitacions tècniques i els recursos de què disposa l'investigador.

Aplicar els mètodes de recerca tradicionals en ciències socials a l'estudi de la gestió estratègica de la informació i del coneixement.

Elaborar correctament un treball de recerca empírica que tingui el format d'article científic i segueixi els criteris establerts en les publicacions acadèmiques de prestigi.

Competències específiques de l'orientació professionalitzadora

Dominar els processos per al disseny, la implementació i l'avaluació de projectes.

Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, visualització i representació de grans volums d'informació i de recursos d'informació i la seva integració.

Elaborar productes d'informació avançats orientats a la planificació estratègica i la presa de decisions.
Veure més

Temari del curs

El programa del màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions consta de 60 crèdits ECTS.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 24
Optatives 25
Pràctiques 5
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits

Gestió estratègica del coneixement 6
Xarxes socials, informació i coneixement 6
Estratègia i organització 6
Innovació 6
Assignatures optatives - Crèdits
 • Anàlisi estratègica de la informació 5
 • Intel·ligència estratègica 5
 • Mètrica de la informació 5
 • E-research 5
 • Propietat intel·lectual i seguretat de la informació 5
Assignatures obligatòries de l'itinerari professionalitzador - Crèdits
 • Emprenedoria 5
 • Gestió de projectes 5
 • Pràctiques professionals 5
 • Treball final de màster professionalitzador 6
Assignatures obligatòries de l'itinerari de recerca - Crèdits
 • Gestió d'informació per a la recerca 5
 • Metodologies de recerca quantitativa 5
 • Metodologies de recerca qualitativa 5
 • Treball final de màster de recerca 6
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El màster universitari de Gestió estratègica de la informació i del coneixement va adreçat principalment a dos col·lectius. Per mitjà de l'itinerari de recerca, a persones que vulguin desenvolupar una carrera acadèmica en l'àmbit de la gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions. Per mitjà de l'itinerari professionalitzador, als qui es vulguin especialitzar en aquest camp com a carrera professional.

Dins d'aquest segon grup professional, es distingeixen dos perfils. D'una banda, directius i gestors de les empreses o institucions on la informació i el coneixement són recursos fonamentals i tenen un paper rellevant en el disseny i la implementació d'estratègies adequades per a l'economia actual. D'altra banda, professionals de la informació que vulguin desenvolupar aquest paper estratègic de la informació i el coneixement, amb l'objectiu d'accedir a llocs de més responsabilitat a la seva organització.

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data d'inici: 17 octubre 2018.

Objetius

Els objectius fonamentals del màster de Gestió estratègica de la informació i del coneixement universitari són que els titulats:

 • adquireixin una formació avançada que els permeti identificar la informació i el coneixement crític per al funcionament i la competitivitat de les organitzacions;

 • desenvolupin la capacitat crítica i analítica per alinear el valor de la informació i el coneixement amb l'estratègia de l'organització, i també amb la funció d'innovació;

 • desenvolupin les capacitats tècniques i metodològiques per aplicar i implementar processos de captura, anàlisi i tractament de grans volums de dades;

 • siguin capaços d'analitzar estratègicament les xarxes socials i les seves implicacions en els processos de generació i difusió d'informació i coneixement;

 • obtinguin coneixements que els permetin analitzar noves formes i estructures per fer recerca científica.Titulació obtinguda

El màster universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Directius i comandaments intermedis d'empreses intensives en informació i coneixement
Directors i comandaments intermedis de departaments d'innovació
Directors i comandaments intermedis d'R+D
Responsables de gestió del coneixement
Responsables d'intel·ligència competitiva i vigilància tecnològica
Responsables d'estratègies en mitjans socials
Responsables d'analítica web
Analistes d'intel·ligència empresarial

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

 

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (GEICO) (UOC)

Màster Universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (GEICO) (UOC)