La Salle

Màster Universitari en Gestió de les TIC

La Salle

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció

Actualment, les organitzacions empresarials i socials han d'afrontar el repte d'aprofitar les successives onades de tecnologies, tant per a la digitalització dels seus processos administratius i productius, com per llançar iniciatives d'innovació i d'emprenedoria. Per això, el paper de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va més enllà de ser un instrument de suport a l'activitat empresarial per arribar a ser un pivot central en la formulació de la estrategia.Asumiendo aquest repte, les organitzacions hauran d'incorporar professionals que sàpiguen liderar la gestió de les tecnologies des d'una perspectiva d'innovació i de millora de la seva competitivitat.


 


7a posició a Espanya dins l'àrea de Communications del Rànquing EduniversalEl Màster inclou dos itineraris: l'ITINERARI PROFESSIONALITZADOR i l'ITINERARI DE RECERCA.

 

L'ITINERARI PROFESSIONALITZADOR permet optar a l'especialització en Direcció Tecnològics i de l'Estratègia eBusiness. En aquesta especialitat s'adquireixen les capacitats necessàries per formar part d'un equip multidisciplinari de professionals en empreses en les quals l'activitat estigui basada en l'ús intensiu de les TIC i que hagin d'afrontar el repte de la gestió dels serveis i de les infraestructures TIC de l'organització per millorar la seva competitivitat.

 

L'ITINERARI DE RECERCA ofereix l'especialitat de Recerca en les TIC i la seva gestió. Aquesta especialitat permet adquirir les capacitats per iniciar l'activitat investigadora en l'entorn de les TIC i la seva gestió. Aquesta especialitat és adequada per desenvolupar habilitats i perspectives pròpies de les tasques de recerca i per iniciar una carrera investigadora.


Veure més

Temari del curs

Semestre 1º

Gestión de la innovación (5 Créditos - Semestral)

Especialitat: Gestión de Negocios de Base Tecnológica
Gestión de Servicios TIC (5 Créditos)
Gestión económica y financiera para proyectos tecnológicos (2 Créditos)
Implantación y Consultoría de Servicios TIC (3 Créditos)
Mercado y Políticas de las TIC (5 Créditos)

Especialitat: Dirección Tecnológica y de la Estrategia Ebusiness
Gestión de Servicios TIC (5 Créditos)
Gestión de los Procesos y de la Calidad en las TIC (3 Créditos)
Gestión económica y financiera para proyectos tecnológicos (2 Créditos)
Mercado y Políticas de las TIC (5 Créditos)

Especialitat: Gestión de la Innovación y del I+D+i
Gestión de Servicios TIC (5 Créditos)
Gestión y Valorización de la I+D+i (5 Créditos)
Mercado y Políticas de las TIC (5 Créditos)

Especialitat: Investigación en las TIC y su Gestión
Formulación del trabajo de investigación (5 Créditos)
Metodología de la actividad investigadora (5 Créditos)
Métodos cualitativos de Investigación (5 Créditos)
Revisión del estado del arte (5 Créditos)

Semestre 2º

Trabajo Final de Máster (10 Créditos - Semestral)

Especialitat: Gestión de Negocios de Base Tecnológica
Diseño y lanzamiento de servicios y productos TIC (5 Créditos)
Emprendeduría de servicios y productos de base tecnológica (3 Créditos)
Estrategia Empresarial (2 Créditos)
Gestión de Proyectos (5 Créditos)

Especialitat: Dirección Tecnológica y de la Estrategia Ebusiness
Estrategia Empresarial (2 Créditos)
Estrategia de las TIC (3 Créditos)
Gestión de Proyectos (5 Créditos)
Gestión de Sistemas de información (5 Créditos)

Especialitat: Gestión de la Innovación y del I+D+i
Economía de la Innovación (5 Créditos)
Gestión de Proyectos (5 Créditos)
Gestión de proyectos de I+D+i (5 Créditos)

Especialitat: Investigación en las TIC y su Gestión
Métodos de análisis de datos (5 Créditos)
Teorías de la Innovación y la Organización empresarial (5 Créditos)

Asignaturas optativas

Aprendizaje artificial (5 Créditos)
Seminario Profesionalizador I (5 Créditos)
Seminario Profesionalizador II (5 Créditos)
Seminario Profesionalizador III (2 Créditos)
Seminario Profesionalizador IV (2 Créditos)
Seminario Profesionalizador V (5 Créditos)
Seminario de Investigación I (5 Créditos)
Seminario de Investigación II (5 Créditos)
Sistemas de comunicación de nueva generación (5 Créditos)
Técnicas de Gamificación (5 Créditos)
Comunicaciones Multimedia (5 Créditos)
Herramientas de matemáticas aplicada (5 Créditos)
Estadística para la investigación (5 Créditos)
Gestores de Bases de Datos II (5 Créditos)
Proyectos de valor (5 Créditos)
Prototipado rápido de sistemas digitales (5 Créditos)
Prácticas suplementarias de TFM I (10 Créditos)
Prácticas suplementarias de TFM II (10 Créditos)
Veure més

Destinataris

Titulats universitaris, de grau, diplomatura, enginyeria tècnica, llicenciatura o d'enginyeria, que vulguin ampliar els seus coneixements en el camp de la gestió de les TIC i de la innovació en una organització.
 


Requisits

Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
Si tens un títol expedit per una institució d'educació superior integrada en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya una vegada finalitzat el màster.
Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l'EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau.
Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que l mateixa dóna accés a titulacions de màster.

Idiomes en què s'imparteix

castellà - Català

Horari/Torn

Horari: de dilluns a dijous de 18:30 a 22:00

Places

40

Data Límit:

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2015-2016 s'inicia l'octubre del 2014 i es mantindrà obert fins a completar el límit de places establert per a cada màster.

Durada

Data inici: 03/10/2016; Data fi: 16/06/2017

Objetius

Desenvolupar les activitats de gestió pròpies de les tecnologies de la informació i l comunicació (TIC) i dels entorns de R + D + I.
Participar en projectes relatius a la gestió de les TIC i al desenvolupament de la innovació i la investigació.
Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous en contextos multidisciplinaris.
Analitzar l'entorn social i econòmic que envolta la gestió de les TIC i la innovació.
Aplicar el marc ètic, legislatiu i deontològic dels professionals de les TIC i de la gestió de les TIC.

Titulació obtinguda

Els alumnes que cursin satisfactòriament el programa rebran la titulació de Màster Universitari en Gestió de les tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Promocions

A la Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de la Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Preu

A consultar

Avantatges del curs

Aquest Màster es pot cursar per obtenir 60 ECTS o més. Aquesta opció permet als alumnes que tinguin una Enginyeria Tècnica o un Diplomatura, del sistema universitari espanyol, completar una formació universitària de 300 ECTS. Aquesta opció també és apropiada per aquells estudiants, d?altres sistemes universitaris europeus, que tinguin un grau de 180 ECTS i vulguin completar la seva formació fins als 300 ECTS. En ambdós casos, el MGT els permet aconseguir els 120 ECTS. Per a més informació sobre aquesta opció, si us plau, parleu amb el coordinador del programa.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Gestió de les TIC

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Gestió de les TIC