Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius Sports Management

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

Aquest màster és una resposta a les necessitats existents en la gestió de les organitzacions i els projectes relacionats amb l'esport i el lleure. Aquests dos fenòmens, definitoris de les societats avançades, es troben subjectes a l'actual escenari de globalització i transformació permanent, per la qual cosa és necessària la cerca de noves estratègies organitzatives i de gestió que n'afavoreixin el potencial socialitzador, de desenvolupament i creador de riquesa.Amb una vocació professionalitzadora i emprenedora, aquest màster pretén la capacitació de professionals de la gestió dels sectors esportiu i de lleure des d'una visió responsable i compromesa socialment.

Temari del curs

Pla d'estudis

Mòdul I: Gestió responsable en l'esport i el lleure
 • Gestió, empresa i esport (3 ECTS)
 • Lleure i esport per al desenvolupament i el canvi social (3 ECTS)
 • Sociologia de les organitzacions (3 ECTS)
 • Polítiques i legislació del lleure i l'esport (3 ECTS)
 • Responsabilitat social corporativa en les organitzacions (3 ECTS)
Mòdul II: Innovació i emprenedoria en els sectors esportius i del lleure
 • Planificació i estratègia empresarial (3 ECTS)
 • Economia i Finances (3 ECTS)
 • Gestió de persones (3 ECTS)
 • Màrqueting (3 ECTS)
 • La gestió de nous espais de pràctica esportiva i de lleure (3 ECTS)
Mòdul III: Desenvolupament competencial i gestió de projectes
 • Habilitats directives i de gestió (1,5 ECTS)
 • Introducció a la gestió de projectes (3 ECTS)
 • Els grans esdeveniments esportius (3 ECTS)
 • Els projectes socioeducatius adreçats a col•lectius específics (3 ECTS)
 • Els projectes turístic esportius i en el medi natural (3 ECTS)
 • Nous jaciments d'ocupació (1,5 ECTS)
Mòdul IV: Pràcticum i Treball Final de Màster
 • Pràcticum (6 ECTS)
 • Treball final de màster (9 ECTS)
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

L'estudiant ha de ser capaç d'identificar els elements conceptuals i procedimentals per comprendre les característiques socials, econòmiques i culturals de les diferents propostes de gestió de l'oci i del sector esportiu.
L'estudiant ha de ser capaç de comprendre l'estructura del sistema esportiu i el marc legal bàsic.
L'estudiant ha de ser capaç de reconèixer els aspectes bàsics de la direcció empresarial i de determinar objectius estratègics i l'estructura d'una organització esportiva.
L'estudiant ha de ser capaç d'integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una organització esportiva, exercint les tasques de gestió requerides.
L'estudiant ha de ser capaç de gestionar projectes a partir de la identificació d'oportunitats i necessitats del mercat esportiu.
L'estudiant ha de ser capaç d'elaborar un pla d'empresa a partir d'una idea de negoci.
L'estudiant ha de ser capaç d'identificar i utilitzar instruments informàtics adequats per a la gestió esportiva.

Requisits

Per a l'admissió al Màster Universitari en Gestió d'organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management), és imprescindible complir els requisits d'accés establerts en el Reial decret 1393/2007 i la seva modificació pel Reial decret 861/2010, que regula els requisits d'accés als estudis universitaris oficials de postgrau. Així, doncs, els estudiants hauran d?estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d?un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior o aliena sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb una comprovació prèvia feta per la universitat que acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols. L'accés per aquesta via no implicarà l'homologació ni el reconeixement del títol previ.
Veure més

Horari/Torn

Matí

Objectius

Capacitar l'estudiant per a la gestió de qualsevol organització relacionada amb els sectors esportius i de lleure. Promoure la formació pràctica vivencial en entorns reals i la reflexió vivencial pel que fa a la pròpia implicació del professional de la gestió esportiva i del lleure. Desenvolupar l'esperit emprenedor en l'estudiant, per tal d'afavorir la innovació en les organitzacions esportives i del lleure. Consolidar una visió de la gestió del lleure i de l'esport com un instrument idoni per afavorir el canvi social, amb un important potencial transformador de societats i generador de riquesa i benestar.

Perspectives laborals

Emprenedoria en el sector esportiu
Càrrecs tècnics de gestió en organitzacions esportives (federacions esportives, clubs, empreses de serveis esportius i de lleure, sector públic, etc.)
Gestió de projectes esportius de diversa índole: grans esdeveniments esportius socioeducatius adreçats a col·lectius específics, turísticoesportius en la natura
Direcció d'àrees funcionals
Consultoria i assessorament empresarial

Promocions

Els Alumni (provinents de Grau, Diplomatura, Llicenciatura o Màster Universitari) de la Facultat gaudiran d'un 7% de descompte en el preu de la matrícula.

 

Preu

El preu del crèdit el curs 2019-20: 122,38 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius Sports Management

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius Sports Management