Máster Universitari en Investigació en Filosofía i Estudis Humanístics

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Hereva d'una llarga tradició d'estudis filosòfics a Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) fomenta prioritàriament la recerca en la conservació i la transmissió crítica de la cultura occidental i del llegat filosòfic i humanístic europeu. El nostre Màster presenta l'especificitat de combinar la Filosofia i les Humanitats (amb especial atenció a l'Art i la Literatura), i posa l'accent en la tradició humanística cristiana.

Temari

I. Especialitat:  Filosofia
1. Persona, cultura i religió (10 ECTS)
Concepcions de la persona humana  (5 ECTS) - 
Religió i cultura. El nihilisme contemporani (5 ECTS) - 

2. Mètodes d'investigació (15 ECTS) 

3. Metafísica, Epistemologia, Ètica i Filosofia Política (15 ECTS)
La qüestió metafísica (5 ECTS) - 
Veritat i raó. Sobre el punt de partida de la filosofia  (5 ECTS) -  
Bé i ciutat. Teologia política (5 ECTS) - 

4. Treball final de recerca (15 ECTS)

5. Art i Literatura (5 ECTS)
Art i Bellesa en la història (5 ECTS) - 
Grans literats i corrents literàries: George Steiner, lector d'obres filosòfiques  (5 ECTS) - 
Novel·la i condició humana: Tolstoi, Melville, Hrabal (5 ECTS)  - 

*És obligatori,  escollir una assignatura del mòdul Art i Literatura (5 ECTS)


II Especialitat:  Estudis Humanístics

1. Persona, cultura i religió (10 ECTS)
Concepcions de la persona humana  (5 ECTS) - 
Religió i cultura. El nihilisme contemporani (5 ECTS) - 

2. Mètodes d'investigació (15 ECTS)  

3. Art i Literatura (15 ECTS)

Art i Bellesa en la història (5 ECTS) - 
Grans literats i corrents literàries: George Steiner, lector d'obres filosòfiques  (5 ECTS) - 
Novel·la i condició humana: Tolstoi, Melvelle i Hrabal, (5 ECTS)  - 

4. Treball final de recerca (15 ECTS)

5. Metafísica, Epistemologia, Ètica i Filosofia Política (5 ECTS)
La qüestió metafísica (5 ECTS) -
Veritat i raó. Sobre el punt de partida de la filosofia  (5 ECTS) - 
Bé i ciutat. Teologia política (5 ECTS) - 

Destinataris

Per accedir als estudis de màster cal tenir els títols de llicenciat o graduat universitari de qualsevol especialitat. Els estudiants estrangers que acreditin estudis al seu país del nivell d'una llicenciatura en filosofia o humanitats no han de complir cap requisit addicional.
 
Tindran preferència els graduats en filosofia, teologia o en carreres de l'àrea d'humanitats (filologia, història o estudis d'art).
 
La Facultat podrà orientar als alumnes que procedeixin de carreres no humanístiques perquè complementin la seva formació filosòfica o humanística amb un pla personalitzat de treball.
 
Els estudiants procedents d'una Diplomatura (180 ECTS) hauran de cursar els 60 crèdits que els falten per complir els 240 exigits per accedir al Màster de Recerca escollint, sota la guia d'algun tutor algunes matèries fonamentals d'entre les assignatures de la llicenciatura / grau (Filosofia o Humanitats) corresponent a l'itinerari que vulguin seguir.
Máster Universitari en Investigació en Filosofía i Estudis Humanístics
Facultat de Filosofia
Campus i seus: Facultat de Filosofia
Facultat de Filosofia
Diputació, 231 08007 Barcelona
Cursos més populars
X