Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

El Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius que s'imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL aporta una sòlida capacitació als professionals docents en els rols de direcció escolar, gestió d'equips i en les claus del lideratge de la innovació educativa en l'ensenyament obligatori (infantil, primària i secundària). El màster proporciona les eines necessàries per desenvolupar una praxi professional innovadora, gestionar l'aula i dinamitzar l'escola amb rigor i integrant les tendències educatives actuals.D'acord amb la definició de l'Espai Europeu d'Educació Superior, els ensenyaments de màster han de tenir com a finalitat oferir als estudiants una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització professional. En aquest sentit, el Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius té com a objectiu principal preparar els estudiants, procedents de diferents formacions de grau en l'àmbit educatiu (especialment els d'educació infantil i primària i els professors de secundària), com a professionals per al desenvolupament d'innovacions a l'escola i més competents en el lideratge i la gestió d'equips.Es pretén formar professionals capaços de portar a l'escola innovacions de màxima actualitat, de caràcter transformatiu real i avaluable, tant en l'àmbit educatiu -a l'aula- com organitzacional –escolar-, sense oblidar les emergents formes de treball col·laboratiu al territori. Es prioritza el desenvolupament efectiu i objectiu dels alumnes de les competències crítiques  específiques de lideratge transformacional i d'innovació pedagògica a l'escola. El desenvolupament d'aquestes competències en diferents nivells -aula, organització educativa o sistema-xarxa socioeducativa- s'ha d'orientar a promoure entorns d'aprenentatge estimulants, inclusius i adreçats a l'èxit escolar.
Veure més

Temari del curs

Treball de final de màster

El treball de final de màster (TFM) es basa en l'elaboració i la defensa d'un projecte centrat en el disseny i l'avaluació d'un projecte innovador d'intervenció i lideratge educatiu en centres educatius en qualsevol de les etapes d'ensenyament obligatori (primària/ secundària). Aquest treball implica que els estudiants apliquin els coneixements adquirits durant les accions formatives del màster.

EL TFM és obligatori i s'ha de fer individualment. El tutoritzarà un professor doctor adscrit al màster. Aquest projecte es defensarà públicament davant una comissió formada, preferentment, per professors doctors del programa de màster.

Competències per a les que et prepara el curs

Aplicar tècniques i estratègies de comunicació i de negociació en la gestió d?equips humans (educadors, alumnes i famílies).
Gestionar i aplicar recursos, així com promoure estratègies metodològiques i institucionals que fomenten la inclusió i l?èxit educatiu.
Gestionar persones i equips de docents i alumnes de forma proactiva i saludable.
Participar, promoure, gestionar i difondre amb el suport TIC projectes i estratègies de col·laboració entre l?escola i altres agents socioeducatius del territori.
Utilitzar diferents solucions TIC per a la gestió i l?organització del centre educatiu en coherència amb la normativa del sistema educatiu i les normes de millora de la qualitat.
Dissenyar i gestionar l?avaluació de programes d?innovació i de projectes educatius.

Destinataris

El màster s'adreça principalment a docents que exerceixen funcions directives i de coordinació en els centres educatius ja docents que volen millorar la seva pràctica docent i la innovació educativa.

Requisits

Para la admisión al Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección Liderazgo Educativo en el siglo XXI es imprescindible cumplir los requisitos de acceso establecidos en el Real Decreto 1393/2007 que regula los estudios universitarios oficiales de Postgrado. De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarios oficiales, para acceder al Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos, los estudiantes tendrán que estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título por el acceso a enseñanzas de máster.

Objetius

Desenvolupar un marc conceptual sòlid i avançat al voltant dels processos d'innovació pedagògica a l'aula i en el marc de l'organització escolar i educativa.

Desenvolupar un marc conceptual sòlid i avançat al voltant dels processos de lideratge educatiu transformacional i de direcció estratègica en el marc de l'organització escolar.

Identificar i profunditzar els nous paradigmes de col·laboració socioeducativa en contextos de complexitat basant-se en la direcció estratègica, centrada en valors i en el benestar pedagògic.

Desplegar i aprofundir un ampli catàleg de propostes teoricopràctiques de generació d'innovació docent en el marc de les noves aules 2.0 i 3.0, dels nous entorns virtuals d'aprenentatge i del currículum escolar organitzat per competències.

Profunditzar i tipificar les diferents estratègies per a la direcció i el lideratge d'equips, promovent el desenvolupament d'habilitats directives, de pensament i de decisió que promoguin i facilitin l

Perspectives laborals

Principalment es faciliten recursos i competències per desenvolupar les funcions següents als centres educatius:

Desenvolupament de funcions directives i de coordinació als centres educatius

Lideratge i dinamització d?equips docents

Planificació, monitoratge i avaluació de projectes educatius

Projectes i coordinació TIC-TAC

Gestió de l?aula i creació d?entorns d?aprenentatge eficaços

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius