Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

El Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius que s'imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL aporta una sòlida capacitació als professionals docents en els rols de direcció escolar, gestió d'equips i en les claus del lideratge de la innovació educativa en l'ensenyament obligatori (infantil, primària i secundària). El màster proporciona les eines necessàries per desenvolupar una praxi professional innovadora, gestionar l'aula i dinamitzar l'escola amb rigor i integrant les tendències educatives actuals.D'acord amb la definició de l'Espai Europeu d'Educació Superior, els ensenyaments de màster han de tenir com a finalitat oferir als estudiants una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització professional. En aquest sentit, el Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius té com a objectiu principal preparar els estudiants, procedents de diferents formacions de grau en l'àmbit educatiu (especialment els d'educació infantil i primària i els professors de secundària), com a professionals per al desenvolupament d'innovacions a l'escola i més competents en el lideratge i la gestió d'equips.Es pretén formar professionals capaços de portar a l'escola innovacions de màxima actualitat, de caràcter transformatiu real i avaluable, tant en l'àmbit educatiu -a l'aula- com organitzacional –escolar-, sense oblidar les emergents formes de treball col·laboratiu al territori. Es prioritza el desenvolupament efectiu i objectiu dels alumnes de les competències crítiques  específiques de lideratge transformacional i d'innovació pedagògica a l'escola. El desenvolupament d'aquestes competències en diferents nivells -aula, organització educativa o sistema-xarxa socioeducativa- s'ha d'orientar a promoure entorns d'aprenentatge estimulants, inclusius i adreçats a l'èxit escolar.
Veure més

Temari del curs

 • Bases i nous models d'innovació pedagògica i del lideratge educatiu en el segle XXI
 • L'aula 3.0: Nous contextos didàctics i d'aprenentatge sociodigital
 • Innovació pedagògica i gestió curricular: noves orientacions per al desenvolupament de les competències
 • Direcció i planificació estratègica en entorns d'incertesa: dels plantejaments insittucionals a la millora sostenible
 • Lideratges i gestió dels RRHH de l'escola
 • Gestió econòmic-financera i màrqueting educatiu
 • Pràcticum
 • Treball de final de màster
 • Educació i territori: estratègies de col·laboració en xarxa per a la inclusió i l'èxit escolar
 • Bases neurobiològiques de l'aprenentatge, desenvolupament del talent i innovació educativa
 • Disseny i avaluació de programes i projectes d'innovació educativa
 • Disseny i gestió de plataformes virtuals i entorns personals d'aprenentatge
 • Claus ètiques i compromisos del lideratge educacional

Treball de final de màster

El treball de final de màster (TFM) es basa en l'elaboració i la defensa d'un projecte centrat en el disseny i l'avaluació d'un projecte innovador d'intervenció i lideratge educatiu en centres educatius en qualsevol de les etapes d'ensenyament obligatori (primària/ secundària). Aquest treball implica que els estudiants apliquin els coneixements adquirits durant les accions formatives del màster.

EL TFM és obligatori i s'ha de fer individualment. El tutoritzarà un professor doctor adscrit al màster. Aquest projecte es defensarà públicament davant una comissió formada, preferentment, per professors doctors del programa de màster.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Aplicar tècniques i estratègies de comunicació i de negociació en la gestió d'equips humans (educadors, alumnes i famílies).
Gestionar i aplicar recursos, així com promoure estratègies metodològiques i institucionals que fomenten la inclusió i l'èxit educatiu.
Gestionar persones i equips de docents i alumnes de forma proactiva i saludable.
Participar, promoure, gestionar i difondre amb el suport TIC projectes i estratègies de col·laboració entre l'escola i altres agents socioeducatius del territori.
Utilitzar diferents solucions TIC per a la gestió i l'organització del centre educatiu en coherència amb la normativa del sistema educatiu i les normes de millora de la qualitat.
Dissenyar i gestionar l'avaluació de programes d?innovació i de projectes educatius.

Destinataris

El màster s'adreça principalment a docents que exerceixen funcions directives i de coordinació en els centres educatius ja docents que volen millorar la seva pràctica docent i la innovació educativa.

Requisits

Per a l'admissió al Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció és imprescindible cumplir els requisits d'accés establerts en el Real Decreto 1393/2007 que regula els estudis universitaris oficials de Postgrau. És a dir, els estudiants hauran d'estar en possessió d'un títolo universitari oficial espanyol o altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol l'accés a ensenyaments de màster.

Objectius

Desenvolupar un marc conceptual sòlid i avançat al voltant dels processos d'innovació pedagògica a l'aula i en el marc de l'organització escolar i educativa.

Desenvolupar un marc conceptual sòlid i avançat al voltant dels processos de lideratge educatiu transformacional i de direcció estratègica en el marc de l'organització escolar.

Identificar i profunditzar els nous paradigmes de col·laboració socioeducativa en contextos de complexitat basant-se en la direcció estratègica, centrada en valors i en el benestar pedagògic.

Desplegar i aprofundir un ampli catàleg de propostes teoricopràctiques de generació d'innovació docent en el marc de les noves aules 2.0 i 3.0, dels nous entorns virtuals d'aprenentatge i del currículum escolar organitzat per competències.

Profunditzar i tipificar les diferents estratègies per a la direcció i el lideratge d'equips, promovent el desenvolupament d'habilitats directives, de pensament i de decisió que promoguin i facilitin l'autonomia, la creativitat, la confiança i la iniciativa personal de tots els membres.

Aprofundir les diferents solucions TIC per a la gestió i l'organització del centre educatiu com una organització d'aprenentatge i que aprèn, integrada en el territori i en coherència amb els models de millora de la qualitat.

Titulació obtinguda

Màster Universitari en Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius.

Titulació reconeguda com a requisit per optar a ser director de centres educatius (Resolució del Secretari de Polítiques Educatives, Subdirecció General de la Funció Directiva de Centres Docents, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, 17 de juliol de 2018).

Perspectives laborals

Principalment es faciliten recursos i competències per desenvolupar les funcions següents als centres educatius:

Desenvolupament de funcions directives i de coordinació als centres educatius

Lideratge i dinamització d?equips docents

Planificació, monitoratge i avaluació de projectes educatius

Projectes i coordinació TIC-TAC

Gestió de l?aula i creació d?entorns d?aprenentatge eficaços

Promocions

Els Alumni de la Facultat (provinents de Grau, Diplomatura, Llicenciatura i Màsters Universitaris)

gaudiran d'un 7% de descompte en el preu de la matrícula.El pagament dels estudis de màster universitari es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la matrícula, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats i el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària. L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Finançament dels estudisL'estudiant té diverses possibilitats d'obtenir ajuts per finançar els estudis de màster universitari que s'imparteixen a Blanquerna-URL 

Preu

Preu per crèdit curs 2019-20: 122,38 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius