Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
1 Anys
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

El Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius que s'imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL aporta una sòlida capacitació als professionals docents en els rols de direcció escolar, gestió d'equips i en les claus del lideratge de la innovació educativa en l'ensenyament obligatori (infantil, primària i secundària). El màster proporciona les eines necessàries per desenvolupar una praxi professional innovadora, gestionar l'aula i dinamitzar l'escola amb rigor i integrant les tendències educatives actuals.D'acord amb la definició de l'Espai Europeu d'Educació Superior, els ensenyaments de màster han de tenir com a finalitat oferir als estudiants una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització professional. En aquest sentit, el Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius té com a objectiu principal preparar els estudiants, procedents de diferents formacions de grau en l'àmbit educatiu (especialment els d'educació infantil i primària i els professors de secundària), com a professionals per al desenvolupament d'innovacions a l'escola i més competents en el lideratge i la gestió d'equips.Es pretén formar professionals capaços de portar a l'escola innovacions de màxima actualitat, de caràcter transformatiu real i avaluable, tant en l'àmbit educatiu -a l'aula- com organitzacional –escolar-, sense oblidar les emergents formes de treball col·laboratiu al territori. Es prioritza el desenvolupament efectiu i objectiu dels alumnes de les competències crítiques  específiques de lideratge transformacional i d'innovació pedagògica a l'escola. El desenvolupament d'aquestes competències en diferents nivells -aula, organització educativa o sistema-xarxa socioeducativa- s'ha d'orientar a promoure entorns d'aprenentatge estimulants, inclusius i adreçats a l'èxit escolar.
Veure més

Temari del curs

Treball de final de màster

El treball de final de màster (TFM) es basa en l'elaboració i la defensa d'un projecte centrat en el disseny i l'avaluació d'un projecte innovador d'intervenció i lideratge educatiu en centres educatius en qualsevol de les etapes d'ensenyament obligatori (primària/ secundària). Aquest treball implica que els estudiants apliquin els coneixements adquirits durant les accions formatives del màster.

EL TFM és obligatori i s'ha de fer individualment. El tutoritzarà un professor doctor adscrit al màster. Aquest projecte es defensarà públicament davant una comissió formada, preferentment, per professors doctors del programa de màster.

Competències per a les que et prepara el curs

Aplicar tècniques i estratègies de comunicació i de negociació en la gestió d?equips humans (educadors, alumnes i famílies).
Gestionar i aplicar recursos, així com promoure estratègies metodològiques i institucionals que fomenten la inclusió i l?èxit educatiu.
Gestionar persones i equips de docents i alumnes de forma proactiva i saludable.
Participar, promoure, gestionar i difondre amb el suport TIC projectes i estratègies de col·laboració entre l?escola i altres agents socioeducatius del territori.
Utilitzar diferents solucions TIC per a la gestió i l?organització del centre educatiu en coherència amb la normativa del sistema educatiu i les normes de millora de la qualitat.
Dissenyar i gestionar l?avaluació de programes d?innovació i de projectes educatius.

Destinataris

El màster s'adreça principalment a docents que exerceixen funcions directives i de coordinació en els centres educatius ja docents que volen millorar la seva pràctica docent i la innovació educativa.

Requisits

Para la admisión al Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección Liderazgo Educativo en el siglo XXI es imprescindible cumplir los requisitos de acceso establecidos en el Real Decreto 1393/2007 que regula los estudios universitarios oficiales de Postgrado. De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarios oficiales, para acceder al Máster Universitario en Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos, los estudiantes tendrán que estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título por el acceso a enseñanzas de máster.

Objetius

Desenvolupar un marc conceptual sòlid i avançat al voltant dels processos d'innovació pedagògica a l'aula i en el marc de l'organització escolar i educativa.

Desenvolupar un marc conceptual sòlid i avançat al voltant dels processos de lideratge educatiu transformacional i de direcció estratègica en el marc de l'organització escolar.

Identificar i profunditzar els nous paradigmes de col·laboració socioeducativa en contextos de complexitat basant-se en la direcció estratègica, centrada en valors i en el benestar pedagògic.

Desplegar i aprofundir un ampli catàleg de propostes teoricopràctiques de generació d'innovació docent en el marc de les noves aules 2.0 i 3.0, dels nous entorns virtuals d'aprenentatge i del currículum escolar organitzat per competències.

Profunditzar i tipificar les diferents estratègies per a la direcció i el lideratge d'equips, promovent el desenvolupament d'habilitats directives, de pensament i de decisió que promoguin i facilitin l

Perspectives laborals

Principalment es faciliten recursos i competències per desenvolupar les funcions següents als centres educatius:

Desenvolupament de funcions directives i de coordinació als centres educatius

Lideratge i dinamització d?equips docents

Planificació, monitoratge i avaluació de projectes educatius

Projectes i coordinació TIC-TAC

Gestió de l?aula i creació d?entorns d?aprenentatge eficaços

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius