Màster Universitari: Models i estratègies d'acció social i educativa en la infància i adolescència

Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
2 anys
6196 €

Descripció

El Màster Oficial en models i estratègies d'acció social i educativa en la infància i l'adolescència s'orienta a la formació de professionals especialitzats en l'anàlisi i la intervenció en situacions socials i culturals complexes, que requereixen la implementació d'estratègies i metodologies específiques i de qualitat en aquest àmbit.
 
El marc de referència parteix de la Convenció dels Drets dels Infants i dels principis de prevenció, promoció i participació, així com de les diferents disciplines que tracten la infància i l'adolescència des d'una perspectiva comunitària. 
 
És una oferta formativa que prepara per dissenyar, dirigir i implementar programes, projectes i tècniques per a l'atenció de la infància i l'adolescència.

Temari

Mòdul 1.- Revisió crítica y multidisciplinar dels paradigmes de comprensió de la infància i l'adolescència. 9 ECTS
 
La perspectiva multidisciplinar en la construcció dels models de comprensió de la infància i l'adolescència; actualització històrica, psicològica i social
Processos d'elaboració i narració biogràfica de les identitats infantils i adolescents
Mòdul 2.- Polítiques i marcs legals sobre la infància i l'adolescència. Perspectiva local i internacional. 9 ETCS
 
La construcció social i política de la concepció sobre els drets de la infància a partir de la Convenció. Nens/es i adolescents subjectes de drets
Polítiques d'infància, planificació, participació i implicació de la comunitat
Qualitat, eficàcia i eficiència dels sistemes de protecció a la infància i l'adolescència
Mòdul 3.- Abordatge de l'acció social i educativa: estratègies innovadores d'intervenció amb nens/es i adolescents. La gestió d'equips multidisciplinaris. 12 ETCS
 
Estratègies i metodologies innovadores en la intervenció comunitària i la gestió de la participació infantil i juvenil
Estratègies i metodologies innovadores en els itineraris d'acompanyament i intervenció en processos de desenvolupament dels nens/es i adolescents
Estratègies i metodologies innovadores per a l'abordatge de situacions de crisi o conflicte
Direcció i gestió d'equips i organitzacions en l'àmbit de la infància i l'adolescència
Mòdul 4.- Agents socials, professionals especialitzats i contextos singulars en la intervenció social i educativa en la infància i l'adolescència. 15 ETCS
 
L'assessorament socioeducatiu i les capacitats parentals en un escenari familiar complex
La intervenció multidisciplinar en i des dels contextos escolars
Estils de vida y gestió de riscos. L'atenció a la salut de la infància i l'adolescència
Comunitats virtuals i nous espais d'oci i relació. Contextos i oportunitats educatives
Avenços, limitacions i alternatives a les respostes penals i institucionalitzadores. Una visió actualitzada del sistema de protecció i de la justícia juvenil
Mòdul 5.- Pràcticum. 15 ETCS
 
El creditatge d'aquest mòdul integra les pràctiques en centres, la supervisió en grups reduïts i les tutories individuals orientades a guiar i acompanyar l'elaboració d'un projecte final de màster.

Destinataris

El màster Oficial està dirigit a professionals de diferents sectors d'intervenció que vulguin desenvolupar i/o ampliar la seva formació en competències específiques de planificació i avaluació de programes, de gestió i direcció d'equips i organitzacions, desenvolupant habilitats i tècniques relacionades amb el domini de diferents models i estratègies d'acció social i educativa per a la infància i l'adolescència.

Durada

60 ECTS (2 cursos acadèmics)

Preu

6196 €
102 ? por ECTS (més 76 ? de taxes de matrícula)
Campus i seus: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
c/Santaló 37 08021 Barcelona
Cursos més populars
X