Màster universitari de Música com a Art Interdisciplinar

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster oficial en Música com a Art Interdisciplinar s'inscriu en la reforma de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i constitueix el segon cicle de la nova reforma universitària. Els nous ensenyaments oficials són una titulació reglada i oficial que, a més, tenen validesa en tots els països de la Unió Europea. La titulació, a més, pot donar lloc a l'accés a un programa de doctorat, a l'obtenció de beques i a la participació en programes d'intercanvi internacional.

L'esmentat màster proposa als estudiants treball, reflexió i activitats de pràctiques i de recerca entorn de la música com a fenomen cultural, present en innombrables activitats com les arts escèniques (òpera i dansa), les arts plàstiques, la literatura, el pensament, el cinema i les arts audiovisuals i també el coneixement del món de la recerca musicològica a fi d'obrir-los a les variades oportunitats de desenvolupar llurs interessos de recerca o d'activitat laboral.

El màster és producte de l'acord acadèmic entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) i es desenvolupa amb professorat d'aquestes tres institucions d'estudis superiors, amb la col·laboració de professorat de la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i, a més, de nombrosos col·laboradors de les diferents branques de l'activitat musical.

El màster està estructurat en dos itineraris, el de recerca i el professionalitzador. El de recerca proporciona a l'estudiant les eines fonamentals per tal de prosseguir posteriorment amb el doctorat. El professionalitzador permet als alumnes inscrits conèixer de prop diferents institucions empresarials del món cultural i musical.

Destinataris

Titulats en totes les branques de les Humanitats i Ciències Socials, preferiblement en Història de l'Art, en Història i Ciències de la Música, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Filosofia, Antropologia, Sociologia i en Formació del professorat.

En segona instància, s'admetran també llicenciats i graduats en altres disciplines universitàries, sempre després d'estudiar cas per cas.

Requisits

Tenir el nivell B1 d'anglès

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès

Preu

Consulteu el preu
67,82 euros el crédito
Màster universitari de Música com a Art Interdisciplinar
Facultat de Geografia i Història (UB)
Campus i seus: Facultat de Geografia i Història (UB)
Facultat de Geografia i Història (UB)
Montalegre, 6 08001 Barcelona
Cursos més populars
X