Màster Universitari Online en Documentació Digital

Màster
On-line
60 crèdits
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

Amb les habilitats i els coneixements necessaris, Internet es converteix en una valuosa font de possibilitats i recursos.

Els qui dominen el nou escenari de la documentació digital juguen amb avantatge. Saben col·locar la informació adequada allà on més es cerca, on millor es troba. Dominen aquesta nova cultura, el seu ús, el seu tractament, la seva gestió.

El Màster Universitari Online en Documentació Digital és justament la formació que ofereix aquestes habilitats. Tècniques i coneixements precisos per saber explotar la xarxa com a font de possibilitats i recursos, per crear i gestionar llocs web 100 % orientats a l'usuari, organitzar i administrar continguts, optimitzar el posicionament en els cercadors, tractar material audiovisual, dominar l'ús d'eines de la Web 2.0 i gestionar professionalment tota mena de biblioteques digitals.

Què hi aprendràs?

Creació de llocs web centrats en l'usuari.
Organització i gestió de continguts.
Millora del posicionament en cercadors.
Tractament de documentació audiovisual.
Ús professional de la Web 2.0.
Gestió d'arxius digitals.
Repositoris i biblioteques digitals.

Temari

El Màster Universitari O nline en Documentació Digital.

Apertura del aula digital e introducción al funcionamiento del curso (22/10/2015)

Obligatòries (35 ECTS)

· Assignatura D01 Fonaments en tecnologies web
· Assignatura D03 Posicionament en cercadors – SEO
· Assignatura D05 Web social – Community manager
· Assignatura D02 Sistemes de Gestió Documental
· Assignatura D08 Biblioteques digitals
· Treball final de Màster (11 ECTS)

Optatives*(14 ECTS)

· Assignatura B03 Màrqueting en cercadors – SEM
· Assignatura B06 Màrqueting de continguts

La realització de Pràctiques Externes podrà substituir a una assignatura d'entre les dues optatives següents: B03 o U02. Els centres per realitzar les pràctiques són proposats pels estudiants i la UPF-IDEC avalua la seva idoneïtat. Els participants que tinguin i acreditin una experiència de com mínim dos anys en l'àmbit del màster, podran quedar exempts de la realització dels crèdits corresponents a les Pràctiques Externes.

Destinataris

El Màster Universitari Online en Documentació Digital s'adreça a llicenciats i diplomats en Biblioteconomia i Documentació; a titulats en carreres tècniques que vulguin especialitzar-se en l'explotació i gestió d'informació i documentació digital; a titulats i professionals de les Ciències Socials i les Humanitats que necessitin adquirir habilitats d'investigació en fonts documentals en línia i saber dissenyar i gestionar els seus propis sistemes d'informació documental; així com a titulats en Ciències Polítiques i de Gestió i Administració Pública que vulguin especialitzar-se en la gestió d'informació digital. Igualment, s'adreça a professionals de la biblioteconomia, documentació i arxius i a professionals de qualsevol àmbit que desitgin adquirir bases sòlides en relació amb el món de la informació i la documentació en l'era digital.

Està obert a professionals innovadors de la informació i la documentació que aprendran disseny de sistemes de navegació per a llocs web, arquitectura de la informació, creació de bases de dades documentals, gestió del coneixement i gestió de continguts, accés a la informació de la Web, documentació audiovisual, arxius digitals i gestió de projectes.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol

Durada

octubre 2015 - juny 2016

Objectius

Dominar la planificació, el disseny i la creació de llocs web amb la màxima usabilitat i navegabilitat. Organitzar i administrar sistemes d'informació per mitjà de software de gestió de bases de dades documentals (en mode local o web). Gestionar de manera fluida el llenguatge documental per poder analitzar, indexar i catalogar tota mena d'informació. Usar correctament els llenguatges de marcatge de documents digitals SGML i XML. Avaluar i qualificar pàgines i llocs web segons les normes internacionals. Conèixer els principis d'exploració online i l'ús de la xarxa com a font d'informació per a empreses, institucions públiques o treballs de recerca. Saber crear documents digitals en format HTML. Proporcionar una formació extensa en la gestió, l'organització, el processament i la recuperació d'informació audiovisual. Estar al corrent de les darreres tendències en ciències de la documentació i els avenços més recents en gestió de documents electrònics, coneixement i continguts.

Titulació obtinguda

Màster Universitari en Informació Digital (especialitat en Documentació Digital), expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

Pràctiques

optatives

Promocions

Consulta el nostre programa de beques i ajudes. La Fundació Privada Institut d'Educació Contínua ofereix un programa de beques orientat a facilitar l'accés de persones amb talent als programes de màster. Els candidats que acreditin tenir talent i motivació podran beneficiar-se, si resulten seleccionats, de les beques que concedeix la Fundació.

Altres formes de finançament

L'IDEC-Universitat Pompeu Fabra també ha establert acords amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Caixa Catalunya, "la Caixa" i SabadellAtlántico per a la concessió de préstecs per l'import de la matrícula.
Màster Universitari Online en Documentació Digital
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Campus i seus: IDEC-Universitat Pompeu Fabra
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 132 08008 Barcelona
IDEC-Universitat Pompeu Fabra - Campus de la Ciutadella
Carrer de Ramon Trias Fargas, 25 08005 Barcelona
IDEC-Universitat Pompeu Fabra - Campus del Poble Nou
Carrer de Roc Boronat, 138 08005 Barcelona
IDEC-Universitat Pompeu Fabra - Campus del Mar
Carrer del Dr. Aiguader, 80 08005 Barcelona
Cursos més populars
X