IDEC-Universitat Pompeu Fabra

Màster Universitari Online en UX: Usabilitat, Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari

IDEC-Universitat Pompeu Fabra

Màster oficial
On-line
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El Màster Universitari Online en UX és una linea d'especialitat del Màster Universitari Online en Informació Digital.La usabilitat, el disseny d'interacció i l'experiència d'usuari (UX) estudien la forma en que les persones es relacionen amb les interfaces per aconseguir que siguin més intuitius, més fàcils d'utilitzar i amb una interacció més fluïda.Aquest programa forma professionals de la UX en:El disseny i l'evaluació d'interfaces des del punt de vista del disseny centrat en l'usuari, contemplant l'arquitectura de la informació, la usabilitat y l'accesibilitat.

La gestió de projectes d'UX en la empresa.

Temari del curs

Màster Universitari Online en Informació Digital (especialitat en Usabilitat):

1. Obertura de l'aula digital i introducció al funcionament del curs

2. Assignatures comuns a totes les especialitats del Màster Universitari en Informació Digital:
 • Fonaments en tecnologies web
 • Posicionament en cercadors - SEO
 • Web Social - Community Manager
3. Assignatures de l'especialitat en Usabilitat, Disseny d'Interacció i Experiència d'usuari:*
 • Disseny d'interfaces usables
 • Frontend per UX
 • Avaluació d'usabilitat i experiència d'usuari
 • Gestió de projectes d'UX a l'empresa
Treball de final de màster

Cada assignatura suposa entre 20 i 40 hores d'estudi per part de l'alumne.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol

Durada

Octubre 2015- Juny 2016

Objetius

L'objectiu general del Màster Universitari Online en Usabilitat és formar professionals de la usabilitat, el disseny d'interacció y l'experiència d'usuari. Més enllà de la UX, el curs està orientat a oferir una visió completa dels aspectes que intervenen en la planificació, el desenvolupament, l'execució l'avaluació de productes interactius. Això ho fa contemplant:


Aspectes relatius a les tecnologies web i als seus llenguatges
L'optimització de llocs web en cercadors, SEO
La presència en xarxes socials i la seva gestió
Però sobre tot la UX i tot el que involucra dissenyar per a generar millors experiències als usuaris: la usabilitat, el disseny d'interacció, l'accesibilitat, l'arquitectura de la informació, les tècniques i mètodes d'avaluació, i els processos de treball en equips de UX.

Titulació obtinguda

Màster Universitari en Informació Digital (especialitat en Usabilitat), expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

Promocions • Ajuts per programa: Comprova si el teu programa disposa d'un ajut específic que et permeti cobrir un percentatge de la matrícula.


 • Beques Talent: Sol·licita una de les nostres Beques Talent, atorgades específicament a estudiants de màster que tinguin una trajectòria acadèmica, professional o personal excepcional.


 • Ajuts d'altres organismes: Consulta la llista d'entitats i institucions externes a l'UPF-IDEC que ofereixen ajuts econòmics a estudiants que vulguin matricular-se en màsters o postgraus.


 • Descomptes: Beneficia't dels nostres descomptes si ets antic alumne, pertanys a la comunitat UPF o treballes en una de les nostres institucions col·laboradores. A més, si ets soci del CBC (Col•lgi de Biòlegs de Catalunya) obtindràs un descompte del 10%.


 • Prestecs bancaris: Informa't sobre els préstecs bancaris amb condicions avantatjoses que l'UPF-IDEC ha acordat amb les principals entitats financeres.Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari Online en UX: Usabilitat, Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari

Màster Universitari Online en UX: Usabilitat, Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari