Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió

Màster
Oficial / homologat
Presencial | Semi-presencial
1 anys
Consulteu el preu

Descripció

El principal objectiu del màster és formar òptics optometristes amb un nivell acadèmic que els permeti progressar en la professió. En aquest màster es completen i amplien els coneixements i les competències del grau amb altres (iniciació a la recerca, especialització en les àrees pròpies, contribució a àrees properes, ...) que permeten elevar la carrera acadèmica formant professionals amb titulació de postgrau que portin la professió més enllà de l'exercici professional bàsic i liderin la generació de coneixements en l'àrea. Aquests professionals seran capaços de generar valor afegit a la professió optomètrica i podran continuar la seva formació en el nivell de doctorat.

Avui en dia la professió optomètrica progressa conjuntament amb les ciències que li són afins, l'òptica, l'oftalmologia, la farmacologia, la neurociència ... Per aquest motiu, els estudiants del màster necessiten rebre una formació multidisciplinària que els permeti comprendre els avenços de la professió per poder aplicar les noves tècniques i els faciliti l'adaptació a les que vindran.

Temari

PRIMER QUADRIMESTRE
Clínica especialitzada
Tècniques i aspectes optomètrics de la cirurgia ocular

OPTOMETRIA CLÍNICA
Mètodes d'investigació
Òptica i instrumentació avançada per a l'atenció visual

ÒPTICA APLICADA I MÈTODES PER A LA INVESTIGACIÓ EN VISIÓ
Optatives i / o pràctiques externes, fins a un màxim de

SEGON QUADRIMESTRE
Patologia ocular i tractaments
Farmacovigilància ocular
Mecanismes neurofisiològics i models avançats de la visió

CIÈNCIES DE LA VISIÓ I BIOMÈDIQUES
obligatòria
Optatives i / o pràctiques externes (*), fins a un màxim de
Treball final de màster (TFM)


TREBALL FINAL DE MÀSTER

OPTATIVES
Biologia molecular de l'ull
Biointerfases, pel·lícula lacrimal i biomaterials
Atenció gobal a la discapacitat visual
Control de miopia i ortoquratología nocturna
Estadística avançada per l'optometria
Qualitat òptica ocular
Tècniques d'imatge en salut visual
Visió i esport
Visió i aprenentatge
Disseny de lents d'ús oftàlmic
Fabricació i metrologia de lents d'ús oftàlmic
Farmacoteràpia ocular
Mètodes psicofísics de diagnòstic clínic
Noves tendències en lents intraoculars 3
Procediments de optometria neurocognitiva per a l'èxit escolar 3
Salut visual internacional març
Visió 3D 3

Destinataris

Titulats universitaris en Òptica i Optometria e interessats en aprofundir els seus coneixements en les àrees pròpies de l'optometria i les ciències de la visió per aplicar-los a la investigació i / o el progrés i l'especialització professionals.
En cas de vacants, també es consideraran els candidats en possessió d'un títol universitari oficial a les àrees de Ciències de la Salut, Ciències experimentals i afins.

Requisits

Diplomatura o grau

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Perspectives laborals

Aquest títol de màster aporta valor afegit a l'exercici de la professió d'Òptic-Optometrista en els seus diferents camps d'especialització, que responen a una clara demanda social. Algunes de les sortides professionals per les quals es valora especialment l'acreditació d'aquest màster són la direcció tècnica d'establiments d'òptica o el treball com a òptic-optometrista en centres sanitaris públics i privats (CAP, serveis d'oftalmologia, consultes o clíniques oftalmològiques, gabinets optomètrics, ...). També ofereix la possibilitat d'especialització en el camp de la investigació, per tant, cal afegir com a sortida professional la d'investigador en centres i institucions dedicats a la investigació.
Campus i seus: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT - UPC)
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT - UPC)
C. Violinista Vellsolà, s/n Edifici TR8 08222 Terrassa (Barcelona)
X