Màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals

Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del màster és l'adquisició per part de l'estudiant dels coneixements, habilitats y competències necessàries per assumir las responsabilitats i funcions de nivell superior descrites a l'article 37 del reglament dels Serveis de Prevenció en matèria de prevenció de riscos laborals. Donat que es planteja la realització de les tres especialitats (seguretat, higiene i ergonomia i psicologia aplicada a la prevenció) es pretén donar al programa una visió integradora d'aquestes i de la resta de temes tractats.

Destinataris

Titulats en totes les àrees.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà

Preu

Consulteu el preu
67,82 euros el crèdit
Màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
Campus i seus: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (URV)
43007 Tarragona
Cursos més populars
X