La Salle - Universitat Ramon Llull

Máster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura

La Salle - Universitat Ramon Llull

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
90 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Descripció


El Màster Projecte Integrat d'Arquitectura ( MPIA ) és un Màster universitari amb reconeixement oficial , adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior ( EEES ) .


El MPIA aborda des de diferents àmbits i entorns les estratègies del projecte d'arquitectura . Aquest màster aprofundeix en els coneixements de concepció , representació , projecte , tecnologia , ciutat i territori amb la voluntat d'aconseguir així visió integrada del projecte arquitectònic .


El MPIA té un caràcter mixt , professional i acadèmic . En el camp professional ofereix la possibilitat de l'especialització de coneixements vinculats al projecte . Des del punt de vista acadèmic subministra els instruments i mètodes d'investigació necessaris per poder iniciar els estudis de doctorat .


El Màster Projecte Integrat d'Arquitectura ( MPIA ) té dos objectius concrets :


Formar professionals especialitzats en diversos àmbits vinculats al projecte .


Dotar els futurs doctorands dels coneixements i mètodes necessaris per dur a terme un projecte de recerca en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme .


Aquests objectius s'assoleixen des de les tres línies de coneixement en què s'estructura el màster , cadascuna de les quals possibilita una especialització dins del marc del Projecte Integrat d'Arquitectura :


Concepció i Representació : té com a objectiu dedicar-se a desenvolupar i integrar les tecnologies de la informació i del coneixement en els processos de concepció , crítica i construcció del projecte arquitectònic .


Projecte i Tecnologia: té com a objectiu abordar el projecte arquitectònic des de la teoria i pràctica de les noves tecnologies edificatòries ( sistemes constructius i sostenibles ) que incideixen de forma substantiva en la pròpia concepció i formalització del projecte .


Ciutat i Territori : té com a objectiu aportar instruments d'investigació i de projecte aplicats a l'estudi de l'origen , evolució , context històric i cultural dels models de residència col · lectiva i construcció de la ciutat .


Veure més

Temari del curs

Projecte Final d'Estudis (9 Crèdits - Anual)
La formulació d'una tesi doctoral (3 Crèdits - Semestral)
Metodologia de la investigació en arquitectura i urbanisme (3 Crèdits - Semestral)
 
Projecte Final d'Estudis (9 Crèdits - Anual)
Taller transversal: habitatge col · lectiu (9 Crèdits - Semestral)
Tutorització Projecte Final d'Estudis (3 Crèdits - Semestral)
 
Assignatures optatives
Conceptualització del projecte d'arquitectura (3 Crèdits)
Evolució i adaptació al lloc dels sistem. constructius (6 Crèdits)
Mètode: Sistema (6 Crèdits)
Taller: Ciutat i territori (9 Crèdits)
Taller: Projecte i Tecnologia (9 Crèdits)
Taller: Representació (9 Crèdits)
Connectivitat territorial, social, paisatgística i mediambien. (6 Crèdits)
Forma: Pensament (6 Crèdits)
Imatge: Projecte (6 Crèdits)
L'estructura professional del planejament (3 Crèdits)
Paràmetres comparats per a la projectació urbana (6 Crèdits)
Sostenibilitat i eficiència energètica en els edificis (6 Crèdits)
Tectònica i anàlisi del projecte arquitectònic (3 Crèdits)
Els espais complexos i de transició (6 Crèdits)
Veure més

Destinataris


Per accedir al programa cal estar en possessió dels següents títols oficials:


Arquitecte Superior


Enginyer de camins, canals i ports


arquitecte tècnic


Enginyer Tècnic d'Obres Públiques


Llicenciat en Geografia o Antropologia


Llicenciatura en Humanitats


Altres titulacions similars a les anteriors en el marc del Pla Bolonya


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Máster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura

També et recomanem aquests cursos

Máster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura