Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

Forma professionals especialistes en l'àrea de la psicologia del treball i de les organitzacions. El màster combina l'aprenentatge teòric amb un mòdul de pràctiques en institucions del sector. El màster està adreçat a llicenciats o graduats en Psicologia.

Temari

1r curs 

Semestre: Primer
Fonaments i models de gestió i desenvolupament d'organitzacions saludables
Estratègies, sistemes i eines de gestió i desenvolupament de persones

Semestre: Segon
Desenvolupament de competències personals i interpersonals per a la gestió de persones
Gestió laboral
Pràctiques
Treball final de màster

Competències per a les quals et prepara el curs

Que els estudiants sàpiguen com han de gestionar els recursos humans de l'organització en funció del context intern i extern. Que els estudiants tinguin la capacitat de generar i implementar noves tècniques, idees i conceptes per a la millora de les persones i la gestió dels Recursos Humans. Que els estudiants sàpiguen dissenyar mecanismes d'avaluació i millora de la salut física i emocional de les persones dins d'una organització. Que els estudiants sàpiguen aplicar els instruments i metodologies digitals a la investigació i gestió de recursos humans. Que els estudiants coneguin i desenvolupin les polítiques pròpies de la gestió de recursos humans. Que els estudiants siguin capaços d'adequar les pràctiques a la satisfacció de les necessitats dels seus clients interns i externs, contribuint als objectius organitzacionals. Que els estudiants siguin capaços de definir i aplicar en el seu àmbit de treball estàndards de qualitat coherents amb l'estratègia

Durada

1 any.

Objectius

El Màster, que s'imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL a Barcelona, aprofundeix en l'aprenentatge de les eines professionals en l'àmbit de la gestió de les persones dins de l'organització. El màster segueix les directrius fixades per l' European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).

Pràctiques

La finalitat de les pràctiques és la projecció, l'anàlisi, l?aplicació de coneixements, la iniciació a la recerca i la socialització dins l?àmbit professional i laboral.

Perspectives laborals

A partir de les competències assolides a nivell teòric i de l?experiència laboral adquirida en les pràctiques, el participant estarà capacitat per desenvolupar en la seva carrera professional qualsevol de les funcions següents: Direcció Selecció Comunicació interna Formació i desenvolupament Salut laboral Administració de recursos humans Consultoria Desenvolupament de politiques i projectes

Preu

entre 5000 € i 10000 €
El preu del crèdit el curs 2019-20: 122,38 euros.
Campus i seus: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Císter, 24 - 34 08022 Barcelona
Cursos més populars
X