Universidad Pontificia Comillas

Máster Universitario en Finanzas

Universidad Pontificia Comillas

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits
  • Madrid

Descripció

El Màster Universitari en Finances està organitzat, per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE), a través de l'ICADE Business School.

El Màster ofereix una formació integral en finances i permet a l'alumne entendre els fenòmens econòmics i financers actuals, així com analitzar i gestionar l'estalvi i inversió de les empreses. El Màster està especialment indicat per a aquells que vulguin treballar en el sector financer (inclòs assegurances), auditoria-consultoria financera o en departaments financers de qualsevol tipus d'empresa o institució.

Capacita els alumnes en la utilització de les últimes tècniques de l'anàlisi de dades, promovent l'ús d'eines tecnològiques de l'àmbit professional, i assegurant un ampli coneixement dels diferents productes i la seva gestió en el camp de la banca, mercats, inversió, finances corporatives i qualsevol altra àrea del món financer.
Veure més

Temari del curs

El Programa de Màster Universitari en Finances comprèn un total de 60 ECTS distribuïts de la següent manera:
30 ECTS de formació obligatòria impartida durant el primer semestre, dirigida al fet que tots els alumnes adquireixin un alt nivell de competència i coneixement en models financers, mercats financers , gestió financera i productes financers.
24 ECTS de formació en el segon semestre, dels quals 13 són de caràcter obligatori i 11 optatius. Les assignatures optatives permeten un enfocament especialitzat a diferents àrees o funcions del sector financer.
6 ECTS destinats a l'elaboració del Treball fi de màster, que es defensarà a partir que finalitzin les sessions lectives del segon semestre.
 

Competències per a les que et prepara el curs

Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Resolució de problemes i presa de decisions.
Capacitat d'organització i planificació.
Capacitat de gestionar informació provinent de fonts diverses.
Coneixements avançats d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
Habilitats interpersonals: escoltar, argumentar i debatre.
Capacitat de lideratge i treball en equip.

Requisits

És requisit indispensable estar en possessió o justificar la pròxima obtenció d'un títol de llicenciat, grau, diplomat, enginyer, enginyer tècnic, arquitecte, arquitecte tècnic, o equivalent estranger. La valoració de la sol·licitud d'admissió al Mater Universitari en Finances s'obté de l'avaluació conjunta d'Expedient Acadèmic, Pràctiques i Experiència Professional Prèvia Nivell d'Anglès Acreditat Entrevista Proves Tècniques i Psicotècniques 1 El termini de presentació de sol·licituds comença el 9 de gener de 2015 i finalitza el 25 de setembre de 2015 (en funció de l'existència de places disponibles).

Lloc on s'imparteix el curs

ICADE Business School. c/ Rey Francisco, 4

Objetius

El programa proporciona els coneixements i desenvolupar les capacitats personals i competències clau per a un desenvolupament òptim en llocs financers, capacitant als alumnes en la utilització de les últimes tècniques de l'anàlisi de dades, promovent l'ús d'eines tecnològiques de l'àmbit professional, i assegurant un ampli coneixement dels diferents productes i la seva gestió en el camp de la banca, mercats, inversió, finances corporatives i qualsevol altra àrea del món financer.

Tot això es complementa amb la formació específica en l'elaboració de treballs, projectes, i en el procés investigador en l'àrea financera. Perquè l'alumne tingui una visió global del negoci i adquireixi el màxim nivell s'ha dissenyat un programa actual i complet, impartit per professionals i acadèmics especialistes en l'àrea.

Perspectives laborals

Les diferents posicions que han ocupat i que ocupen els nostres alumnes en les esmentades empreses són: Comercial i gestor de la banca privada; Comercial i gestor de la banca de negocis; Broker / Trader i operadors de mercats; Empleat d'organismes reguladors i de departaments de compliance; Consultor i gestor financer-fiscal; Gestor (Societats gestores, Agències i societats de valors, Family offices, Banca Privada, Societats de gestió de carteres, Fundacions ONG i organitzacions sense ànim de lucre.

Promocions

La Universitat, com a institució de l'Església Catòlica que presta el seu servei a la societat, ofereix beques i ajudes de diverses modalitats als seus alumnes, per a col·laborar a les despeses d'ensenyament i propiciar la igualtat d'oportunitats en funció de les necessitats individualitzades de cada alumne .

Aquests ajuts són finançades amb fons propis i amb les aportacions de la Fundació Universitària Comillas-ICAI, del Fons d'Ajudes Eclesiàstiques i de la Fundació no autònoma per a estudis d'aspirants al sacerdoci i d'altres entitats i persones.

La Universitat ofereix ajudes pròpies a l'estudi a Grau per a aquells estudiants que no disposin de mitjans suficients que consisteixen en una reducció parcial dels honoraris d'ensenyament.

Els alumnes de la Universitat gaudiran dels mateixos beneficis que els altres universitaris espanyols en matèries d'assegurança escolar, beques oficials i altres beques.

Comillas oferta estudis de Grau per a alumnes que comencen els seus estudis superiors. També ofereix estudis de Postgrau per a titulats universitaris i professionals.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Máster Universitario en Finanzas

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Máster Universitario en Finanzas