La Salle - Universitat Ramon Llull

Máster Universitario en Gestió Integral de la Construcció

La Salle - Universitat Ramon Llull

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
90 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Descripció


A partir de la investigació realitzada en els àmbits professionals , empresarials , col · legials i acadèmics del sector de la construcció , s'ha pogut constatar la necessitat imperiosa de disposar d' un professional capacitat per desenvolupar amb garanties la gestió del procés edificatori des d'una perspectiva integral .


Això significa impartir una formació que comporti dominar tots els aspectes del procés constructiu .


Proporcionar una formació adequada , de perfil europeu i caràcter generalista , ajustada a les necessitats reals del mercat laboral del sector de la construcció , enfocada a la gestió integral de tot el procés edificatori en particular , imbricada amb el món professional , empresarial , industrial i de les administracions públiques , sustentada en bases tècniques , teòriques , tecnològiques i pràctiques i emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement .


El Màster ha de capacitar i facultar per :


Participar amb el promotor o client en la concreció del producte a realitzar


Col · laborar amb el projectista en la redacció dels projectes executius , vetllant per la seva viabilitat i qualitat global


Gestionar de manera integral el procés d'execució de l'obra


Planificar, dirigir i gestionar l'ús , conservació , seguretat , manteniment i explotació d'edificis


Realitzar actuacions pericials o d'assessorament en temes relacionats amb mesuraments , valoracions , taxacions , inspeccions , patologies diverses, etc


A la materialització d'un edifici és necessària la intervenció de diversos agents :


El promotor o client , públic o privat


El projectista


El director de l'obra


El constructor


L'usuari últim


 


La qualitat final de l'edifici ve determinada per l'homogènia qualitat de cadascun dels agents participants en el procés .


 


El Màster va dirigit a la consecució d'un professional que aglutini coneixements de processos , des de la perspectiva i amb l'enfocament peculiar dels diferents agents que hi intervenen .


Veure més

Temari del curs

Gestió administrativa i legal (6 Crèdits - Anual)
Gestió d'industrials, subcontractistes i subministradors (5 Crèdits - Anual)
Gestió de l'edificació acabada (5 Crèdits - Anual)
Gestió de la qualitat de l'obra (6 Crèdits - Anual)
Gestió del procés productiu (14 Crèdits - Anual)
Gestió econòmica (12 Crèdits - Anual)
Gestió tècnica del projecte (12 Crèdits - Anual)
Màster Tesi (30 Crèdits - Anual)
 
Gestió administrativa i legal (6 Crèdits - Anual)
Gestió d'industrials, subcontractistes i subministradors (5 Crèdits - Anual)
Gestió de l'edificació acabada (5 Crèdits - Anual)
Gestió de la qualitat de l'obra (6 Crèdits - Anual)
Gestió del procés productiu (14 Crèdits - Anual)
Gestió econòmica (12 Crèdits - Anual)
Gestió tècnica del projecte (12 Crèdits - Anual)
Màster Tesi (30 Crèdits - Anual)
Veure més

Destinataris


Pots accedir als estudis de màster universitari:


 


Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.


 


Si tens un títol expedit per una institució d'educació superior integrada en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a un ensenyament de màster.


 


Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l'EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir a aquest màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a un ensenyament de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya un cop finalitzat el màster.


Veure més

Places

30

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Máster Universitario en Gestió Integral de la Construcció

També et recomanem aquests cursos

Máster Universitario en Gestió Integral de la Construcció