La Salle - Universitat Ramon Llull

Máster Universitario en Gestió Integral de la Construcció

La Salle - Universitat Ramon Llull

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
90 Crèdits

Descripció


A partir de la investigació realitzada en els àmbits professionals , empresarials , col · legials i acadèmics del sector de la construcció , s'ha pogut constatar la necessitat imperiosa de disposar d' un professional capacitat per desenvolupar amb garanties la gestió del procés edificatori des d'una perspectiva integral .


Això significa impartir una formació que comporti dominar tots els aspectes del procés constructiu .


Proporcionar una formació adequada , de perfil europeu i caràcter generalista , ajustada a les necessitats reals del mercat laboral del sector de la construcció , enfocada a la gestió integral de tot el procés edificatori en particular , imbricada amb el món professional , empresarial , industrial i de les administracions públiques , sustentada en bases tècniques , teòriques , tecnològiques i pràctiques i emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement .


El Màster ha de capacitar i facultar per :


Participar amb el promotor o client en la concreció del producte a realitzar


Col · laborar amb el projectista en la redacció dels projectes executius , vetllant per la seva viabilitat i qualitat global


Gestionar de manera integral el procés d'execució de l'obra


Planificar, dirigir i gestionar l'ús , conservació , seguretat , manteniment i explotació d'edificis


Realitzar actuacions pericials o d'assessorament en temes relacionats amb mesuraments , valoracions , taxacions , inspeccions , patologies diverses, etc


A la materialització d'un edifici és necessària la intervenció de diversos agents :


El promotor o client , públic o privat


El projectista


El director de l'obra


El constructor


L'usuari últim


 


La qualitat final de l'edifici ve determinada per l'homogènia qualitat de cadascun dels agents participants en el procés .


 


El Màster va dirigit a la consecució d'un professional que aglutini coneixements de processos , des de la perspectiva i amb l'enfocament peculiar dels diferents agents que hi intervenen .


Veure més

Temari del curs

Gestió administrativa i legal (6 Crèdits - Anual)
Gestió d'industrials, subcontractistes i subministradors (5 Crèdits - Anual)
Gestió de l'edificació acabada (5 Crèdits - Anual)
Gestió de la qualitat de l'obra (6 Crèdits - Anual)
Gestió del procés productiu (14 Crèdits - Anual)
Gestió econòmica (12 Crèdits - Anual)
Gestió tècnica del projecte (12 Crèdits - Anual)
Màster Tesi (30 Crèdits - Anual)
 
Gestió administrativa i legal (6 Crèdits - Anual)
Gestió d'industrials, subcontractistes i subministradors (5 Crèdits - Anual)
Gestió de l'edificació acabada (5 Crèdits - Anual)
Gestió de la qualitat de l'obra (6 Crèdits - Anual)
Gestió del procés productiu (14 Crèdits - Anual)
Gestió econòmica (12 Crèdits - Anual)
Gestió tècnica del projecte (12 Crèdits - Anual)
Màster Tesi (30 Crèdits - Anual)
Veure més

Destinataris


Pots accedir als estudis de màster universitari:


 


Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.


 


Si tens un títol expedit per una institució d'educació superior integrada en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a un ensenyament de màster.


 


Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l'EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir a aquest màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a un ensenyament de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya un cop finalitzat el màster.


Veure més

Places

30

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Máster Universitario en Gestió Integral de la Construcció

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Máster Universitario en Gestió Integral de la Construcció