Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Urgències pediàtriques

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster
On-line
40 Crèdits
1.395 €

Descripció

Màster en Urgències pediàtriques

Temari del curs

Mòdul I:
 • Reanimació cardiopulmonar avançada pediàtrica i neonatal.
 • El naixement de la reanimació cardiopulmonar pediàtrica.
 • Recomanacions internacionals de rcp pediàtrica i neonatal.
 • Termes generals i prevenció de la rcp pediàtrica i neonatal.
 • Etiologia i prevenció en la rcp pediàtrica i neonatal.
 • Reanimació cardiopulmonar bàsica en pediatria.
 • Reanimació cardiopulmonar avançada en pediatria.
 • Reanimació del nounat.
 • Transport del crític pediàtric.
 • Legislació, principis ètics i morals davant la rcp pediàtrica.
 • Material utilitzat en la rcp pediàtrica i neonatal.
 • Assistència inicial al trauma pediàtric.
 • Estil UTSTEIN pediàtric.

Mòdul II:
 • Urgències en pediatria I.
 • Sistema integral d'urgències i emergències sanitàries.
 • Aspectes psicològics i comportamentals davant d'una
 • situació crítica.
 • Encefalopatia hipòxic isquèmica.
 • Febre en el nen.
 • Convulsions a l'edat pediàtrica.
 • Comas i la seva valoració.
 • Hipertensió intracranial.
 • Neuropaties agudes en la infància.
 • Traumatismes medul·lars.
 • Atenció postoperatòria en neurocirurgia.
 • Cossos estranys en vies aèries.
 • Epistaxis.
 • Obstrucció de vies respiratòries altes.
 • Epiglotitis i laringitis.
 • Mastoïditis.
 • Malaltia de la membrana hialina.
 • Síndrome d'aspiració de meconi.
 • Insuficiència respiratòria aguda.
 • Crisi de broncoespasme.
 • Bronquiolitis.
 • Barotraumatismes.
 • Vessaments pleurals.
 • Tromboembolisme pulmonar.
 • Aturada cardiocirculatòria i rcp.
 • Shock hipovolèmic.
 • Crisi hipertensives en la infància.
 • Hipertensió pulmonar persistent en el nounat.
 • Insuficiència cardíaca congestiva.
 • Trastorns del ritme cardíac en pediatria.
 • Insuficiència renal aguda en el nen.
 • Síndrome hemolítica urèmica.
 • Trombosi venosa renal del nounat.
 • Litiasi renal en la infància.
 • Obstrucció de vies urinàries.
 • Síndrome escrotal agut.
 • Hemorràgies digestives altes.
 • Dolor abdominal agut.
 • Hipertensió portal.
 • Insuficiència hepàtica aguda.
 • Pancreatitis.

Mòdul III:
 • Urgències en pediatria II.
 • Trastorns del metabolisme dels hidrats de carboni en el nounat.
 • Cetoacidosis diabètica.
 • Hipoglucèmies.
 • Patologia neurohipofisaria.
 • Patologia suprarenal aguda.
 • Patologia tiroïdal.
 • Errors innats del metabolisme.
 • Anèmia aguda.
 • Metahemoglobinèmia.
 • Crisi hemolítica.
 • Coagulopaties hereditàries.
 • Coagulopaties adquirides.
 • Sèpsia i meningitis neonatal.
 • Sèpsia en el nen.
 • Meningitis.
 • Encefalitis.
 • Urgències en el pacient immunodeprimit.
 • Politraumatisme infantil.
 • Traumatismes cranioencefàlics.
 • Traumatismes renals.
 • Traumatismes abdominals.
 • Síndrome de quasiofegament.
 • Hipotèrmia i congelació.
 • Hipertèrmia i cop de calor.
 • Lesions per electricitat.
 • Inhalació de fums.
 • Ingestió de cos estrany.
 • Accidents per animals.
 • Cremades.
 • Síndrome de mort sobtada del lactant.
 • Síndrome de Kawasaki.
 • Maltractament infantil.
 • Abusos sexual.
 • Síndrome de Reye.
 • Oftalmologia d'urgència.

Mòdul IV:
 • Urgències pediàtriques III (procediments).
 • Transport de pacients pediàtrics amb malaltia greu.
 • Recepció del nounat de risc, trasllat i ingrés a la unitat neonatal.
 • Sistemes de valoració de pacients en estat crític.
 • Sedació i analgèsia en el pacient crític.
 • Oxigenoteràpia.
 • Humidificació i nebulització.
 • Fisioteràpia respiratòria.
 • Aspiració traqueobronquial.
 • Rentat broncoalveolar.
 • Toracocentesi.
 • Drenatge pleural.
 • Tècniques d'intubació.
 • Traqueotomia.
 • Monitorització respiratòria.
 • Ventilació mecànica.
 • Canalització cutània de vies venoses centrals.
 • Canalització de gots umbilicals.
 • Pericardiocentesi.
 • Sondatge nasogàstric i rentat gàstric.
 • Puncions per col·lectar líquid cefaloraquidi.
 • Paracentesi.
 • Punció suprapúbica.
 • Sondatge vesical.
 • Intoxicacions.
 • Diàlisi peritoneal.
 • Embenats i immobilitzacions.
 • Tècniques d'hemostàsia.
 • Teràpia transfusional.
 • Teràpia hidroelectrolítica.
 • Farmacologia d'urgència.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
360 Test
40 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

1. Habilitats crítiques i autocrítiques.
2. Resolució de problemes.
3. Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
4. Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
5. Compromís ètic.
6. Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
7. Disseny i gestió de projectes.
8. Capacitat de treballar de manera autònoma.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format llibre + Avaluació o PDF i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.
Durada: 8 mesos mínims i 10 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Conèixer les afeccions urgents més comuns en Pediatria i valorar les característiques socioeconòmiques que aquests suposen en la nostra societat.

 • Millorar la formació en tractament urgent en pediatria i conèixer els últims avenços en les teràpies utilitzades en l'assistència urgent.

 • Posar al dia i valorar els diferents estats d'urgència en el pacient pediàtric, coneixent la terapèutica més actualitzada a cada patologia i les implicacions soci econòmiques que comporten en l'actualitat.

 • Saber utilitzar els recursos existents, humans i materials, disponibles per al personal sanitari en les intervencions en urgències pediàtriques en tots els seus nivells (prevenció primària, secundària i terciària).

 • Actualitzar els conceptes relatius al problema d'urgències pediàtriques en el nostre entorn, de manera que sigui possible la seva comprensió tenint en compte tant els aspectes personals com socials (econòmics, polítics, culturals, etc.).

 • Adquirir els oportuns coneixements sobre programes d'atenció a urgències pediàtriques i mantenir-les actualitzades per ajudar a fomentar nous projectes de recerca en aquesta disciplina.

 • Anteposar el benefici del pacient als seus legítims interessos personals, professionals o comercials per protegir el dret a la confidencialitat de les dades del pacient.

 • Portar a la pràctica els coneixements adquirits en el camp de l'assistència urgent en Pediatria, aplicant les peculiaritats del pacient pediàtric enfront de la resta de pacients urgents .Titulació obtinguda

Titulació de la Universidad de San Jorge de Màster en urgències pediàtriques.
Titulació acreditada a nivell Europeu.
Tots els Màster estan acreditats a Hores i Crèdits ECTS reflectits, vàlids a nivell europeu en qualsevol tipus de barem.
Reconeixement opcional: L'alumne / a té l'opció de poder incloure en el diploma del seu màster / expert el reconeixement internacional de la Postil·la de l'Haia.

Preu

1.395 €

Avantatges del curs

Aquest Màster és puntuables com a mèrits en qualsevol convocatòria de l'administració
concursos
trasllats
oposicions
bosses de contractació
triennis ...

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Urgències pediàtriques

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Urgències pediàtriques