Màster en Ensenyament de l'Español com a Llengua Estrangera

Universitat Rovira i Virgili

Descripció

Proporcionar als participants les bases teòriques i els instruments pràctics necessaris per organitzar la docència de l'espanyol com a llengua estrangera i familiaritzar-los amb les diferents tècniques i recursos per tal d'optimitzar el procés d'ensenyament i aprenentatge.

El Màster és un títol propi de postgrau de la Universitat Rovira i Virgili, centre examinador dels exàmens DELE (Diplomes d'Espanyol com a Llengua Estrangera) i entitat avaluadora de les institucions que demanen l'acreditació de l'Institut Cervantes. El títol que s'obté està reconegut nacional i internacionalment.

Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Destinataris

Llicenciats i diplomats, especialment de l'àmbit de les humanitats. Professionals que vulguin aprofundir en els coneixements sobre metodologia i didàctica en l'ensenyament d'E / LE.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Màster en Ensenyament de l'Español com a Llengua Estrangera
També et recomanem aquests cursos
X