MBA en Transformació Digital

Màster
Semi-presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'ecosistema digital afecta totes les empreses. La transformació afecta les estructures organitzatives, posicionament de marca, les estratègies de client experiència de, màrqueting i comunicació i la integració de processos de back office.
És cada vegada més necessari dur a terme aquesta transformació en les empreses amb les millors estratègies possibles.
L'MBA consisteix a aprendre a estructurar un model de negoci al voltant de la digitalització des de totes les àrees de negoci de forma competitiva.
L'MBA desenvolupa les habilitats directives, de pensament crític i de presa de decisions entorn a la tecnologia d'internet i el seu impacte en totes les àrees de negoci.
En acabar, l'alumne tindrà totes les habilitats per dur a terme i liderar la transformació digital i els processos d'innovació en el seu sector.

Temari

El pla d'estudis es desenvolupa en 10 mòduls començant al mes novembre o al mes de maig de cada any amb un esquema de 8 mòduls obligatoris. A això se li afegeix 4 assignatures optatives, 2 tallers pràctics i un projecte empresarial real que s'iniciarà a finals del primer mòdul i que s'estendrà durant tot el transcurs de l'MBA.
Els diferents mòduls s'estructuren en setmanes on l'alumne té una sèrie de metes i fites de complir i un projecte on posar en pràctica els coneixements que adquireix amb la guia i supervisió d'un mentor. Aquests reptes o fites es focalitzen en el treball col·laboratiu, en els materials del mòdul i en l'ús d'eines tecnològiques.

Estructura del programa:
Previ a l'inici del curs acadèmic, hi ha un mòdul introductori per facilitar el maneig de la plataforma i establir un rodatge al model d'aprenentatge "on-line".
Els mòduls s'agrupen en tres blocs conductors sobre els quals pivota tot el programa, que són els següents:
• Bloc 1.- Ecosistema Digital, on es defineixen els conceptes fonamentals de la transformació digital de la indústria i les empreses de serveis, així com de les noves tendències tecnològiques i el seu impacte en el mercat.
• Bloc 2.- Digital Business: Operativa i Estratègia, on es presenten els conceptes i elements necessaris per poder gestionar una empresa digital, o bé liderar la transformació digital d'una empresa tradicional.
• Bloc 3.- Aprofundiment. En aquest bloc l'alumne pot escollir assignatures tecnològiques que aprofundeixen en tècniques i conceptes específics com data analytics o cyberseguridad, o assignatures de negoci on es farà més èmfasi en l'impacte de la digitalització en tots els departaments de l'empresa.

Bloc I: Ecosistema Digital
• Transformació Digital, noves tendències tecnològiques i impacte en els mercats
• Fonaments i Tendències d'eBusiness
• Gestió de Projectes

Projecte empresarial.

Bloc II: Digital Business: Operativa i Estratègia
• Design Thinking i Innovació
• Màrqueting digital, programari i tècniques
• eCommerce
• Supply Chain Integration
• Sistemes d'Informació en l'empresa
• Gestió de Projectes

Bloc III: Especialització Negoci
• Dret digital
• Finances per eBusiness: Monetització, mitjans de pagament, riscos, sistemes de finançament

Destinataris

L'MBA a Digital Ecosistem està dirigit a professionals de qualsevol sector que vulguin ampliar els seus coneixements així com complementar la seva formació tecnològica en el camp d'E-Business, transformació digital i innovació.
Els mòduls del curs estan dissenyats per a aquells professionals que aspirin a accelerar el desenvolupament de la seva carrera professional i entendre l'important paper de la digitalització en els seus models de negoci i en el funcionament de les empreses.

Durada

Datae inici: Noviembre 2018. Durada: 10 mesos.

Objectius

Aprofundir en els conceptes fonamentals del business i les estratègies de transformació digital.
Saber estructurar un model de negoci al voltant de la digitalització.
Entendre tot el procés de gestió de la innovació oberta.
Conèixer i interioritzar els aspectes més rellevants de la tecnologia d'internet i els seus impactes en totes les àrees d'una empresa.
Capacitat d'anàlisi per saber interpretar les mètriques d'aquest model de negoci i convertir-los en informació rellevant per a la presa de decisions.
Pensament crític per qüestionar els estàndards.
Adquirir les competències professionals i personals pròpies d'un emprenedor de l'era digital

Perspectives laborals

En Three Points Business School apostem per la formació com a motor de canvi, de creixement i de millora tant personal com professional. L'aplicació de les competències desenvolupades al llarg del Màster en l'àmbit professional permetrà a l'alumne contribuir i liderar el creixement i la millora de la seva organització o empresa.
MBA en Transformació Digital
Three Points The Digital Business School
Campus i seus: Three Points The Digital Business School
Three Points
Avda. Diagonal, 662-664 08034 Barcelona
Cursos més populars
X