MBA en Gestió Hotelera

Descripció

El programa  MBA en Gestió Hotelera   neix amb l'ànim de cobrir un buit existent en gerents i alts directius d'hotels i cadenes hoteleres proporcionant, en primer lloc, una sòlida base en management empresarial i, en segon lloc, una especialització sectorial.Es tracta, per tant, d'un MBA orientat al sector hoteler.Tota aquesta formació s'imparteix a nivell universitari i amb els nivells de qualitat que comporta el segell de la UAB.Las estratègies de localització i activitat multimercat condicionen la direcció estratègica i la creació de valor, evolucionant progressivament cap a l'adopció d'estratègies corporatives.Tots els àmbits del management estratègic estan influïts per aquests fets, alhora que requereixen, cada vegada més, un coneixement rigorós de l'entorn i la progressiva immersió en l'e-economy.Aquests i altres aspectes són els que es desenvolupen en el programa de MBA en Gestió Hotelera, que està clarament orientat cap al coneixement pràctic i l'intercanvi d'experiències, vertebrant així una oferta docent altament interactiva.

Temari

Mòdul: Direcció Estratègica (5 crèdits ECTS).
• Disseny i implementació d'estratègies.  

Mòdul: Direcció de Recursos Humans (5 crèdits ECTS).
• Disseny i implementació de la política de recursos humans.  

Mòdul: Direcció de Màrqueting i Comercialització (5 crèdits ECTS).
· Realització del pla de màrqueting, segmentació, estratègia i negociació comercial, revenue management, gestió de marques i de la comunicació.

Mòdul: Direcció Financera (10 crèdits ECTS).
Anàlisi financer, pressupostari i gestió de la tresoreria.Sortides a la Borsa.

Mòdul: Direcció d'Operacions, qualitat i sistemes d'informació.Simulació de gestió hotelera (10 crèdits ECTS).  
· Direcció d'operacions, qualitat I SI (9 crèdits ECTS)
· Simulació en gestió hotelera (business game) (1 crèdit ECTS)

Mòdul: Pràctiques en Empresa.
- Pràcticum (15 crèdits ECTS). El practicum és obligatori, consta de 15 crèdits ECTS i l'avaluació es realitza a partir d'una memòria de pràctiques.

Mòdul: Projecte Final (15 crèdits ECTS).
• El projecte és obligatori, consta de 15 crèdits ECTS i l'avaluació és defensar davant d'un tribunal.Consisteix en l'elaboració d'un pla d'empresa o la implementació d'un sistema de gestió.  

Destinataris

Titulats universitaris o professionals que desenvolupin la seva tasca en l'àmbit de la direcció hotelera, interessats en adquirir una formació especialitzada del més alt nivell que els capaciti per a la seva integració en l'alta direcció de les grans corporacions i grups hotelers.

Durada

60 crèdits ECTS

Promocions

Consultad con el centro.
Campus i seus: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Blanc. Vila Universitària. Campus Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X