ESERP, Escola Superior

MBA - especialitat en Màrqueting Digital i Social Media

ESERP, Escola Superior

Màster
Presencial
60 Crèdits
 • Barcelona
11.920 €

Descripció

El contingut formatiu dels MBA està adaptat a les exigències de l'Espai Europeu d'Educació Superior, oferint 60 crèdits ECTS, amb el que es garanteix un esforç constant en la millora d'habilitats directives i desenvolupament òptim d'actituds com la iniciativa, el treball en equip o la capacitat crítica.Els MBA d'ESERP posen especial èmfasi en el desenvolupament de competències professionals, sempre basades en un coneixement actualitzat, que permetrà a l'estudiant aplicar a la pràctica les tècniques i eines més noves de forma estratègica. Per aconseguir-ens recolzem en un Claustre de professors format per professionals especialistes que introdueixen a les aules els problemes reals de l'Organització empresarial actual.Per a la integració de l'alumne en la realitat empresarial, així com en el procés de presa de decisions, s'aplica un sistema d'ensenyament dinàmic i actiu, utilitzant com a instrument pedagògic, entre d'altres, el mètode del cas i la simulació.
Veure més

Temari del curs

MÒDULS ÀREA Direcció General

Direcció Financera: Gestió, estratègia i creació de valor
 
 • Estats financers. Rendibilitat, mesura de l'èxit empresarial
 • Elaboració, control i revisió pressupostària.
Gestió del risc.
 
 • Risc financer: solvència i liquiditat
 • Risc comercial: gestió del crèdit.
Marc jurídic i fiscal de les activitats empresarials.
 
 • Empreses i societats: marc jurídic
 • planificació fiscal
Política d'empresa i direcció general. Organització i estratègia.
 
 • Naturalesa i evolució del pensament organitzatiu
 • estructura organitzativa
La funció dels Recursos Humans de l'Empresa
 
 • cultura empresarial
 • Sistemes de selecció i remuneració
Habilitats directives. Lideratge i motivació. Gestió d'Equips
 
 • Lideratge i estils de gestió
 • Mentoirng & Empowerment
Cooperació i Resolució de conflictes. Ètica empresarial i RSC
 
 • Procés i tècniques de la negociació col·lectiva. els sindicats
 • Comunicació i resolució de conflictes
Direcció de Màrqueting i Comercial de l'Empresa
 
 • Estratègia i estils de màrqueting
 • Anàlisi del consumidor. Posicionament en el mercat.
 • Estructura i funció de la xarxa comercial: planificació i consecució d'objectius.
Estratègies de màrqueting. Digital Màrqueting.
 
 • La marca. Significat, concepte i evolució
 • Pla de Màrqueting estratègic i operatiu. CRM
 • Conceptes de màrqueting digital. Optimització de la pàgina web.
Globalització i internacionalització dels mercats.
 
 • Mecanismes competitius dels mercats internacionals.
 • Anàlisi dels mercats internacionals. risc geopolític
 • Procés d'internacionalització de l'empresa
Gestió d'operacions i funció de compres. Supply Chain.
 
 • Gestió òptima de comandes
 • Optimització cadena de subministrament.
Gestió de la qualitat. Gestió de la innovació.
 
 • Qualitat i excel·lència - fidelització de clients.
 • Anàlisi, mesurament i control de qualitat. Pla de millores.

MÒDULS ÀREA DE MÀRQUETING DIGITAL & SOCIAL MEDIA

Fonaments de màrqueting i màrqueting digital.
 

 • El nou perfil del consumidor i els stake-holders.

 • Fonaments del màrqueting estratègic.

 • Evolució del màrqueting i Mktg mix.

 • Introducció a Mktg digital i estratègia digital.

Community management.

 

 • Facebook - instragram - google + - pinterest, etc ...

 • Linkedin.

 • Twitter.

 • Eines cm.

 • Blogging.

 • La figura del community manager.

 • Gestió de crisi corporatives en xarxes socials.

Digital & Social mitjana strategy.

 • Social mitjana strategist: net strategy.

 • Social CRM.

 • Inbound Mktg.

 • growth hacking

Posicionament en motors de cerca.

 • Seu.

 • Sem.

Brand reputation.

 • Gestió de marca corporativa i marca personal.

 • Reputació: audiència vs influència.

E-commerce.

 • Correu electrònic màrqueting i màrqueting d'afiliació / avaluació del retorn.

 • Mobile màrqueting.

Tractament jurídic del Marekting Digital.

 • Dret digital.

 • Protecció dades - propietat intel·lectual.

Màrqueting de continguts.

 • Màrqueting de continguts.

 • Storytelling.

 • Crowdsourcing.

 • Gamification.

Innovació i noves tecnologies.

 • Technology experience & showroom.

 • Lot.

Gestió d'equips de màrqueting digital.

 • Organització de màrqueting digital.

 • Habilitats directives i gestió de competències.

 • Habilitats de comunicació.(*) El contingut del programa, la seva programació i materials podria patir alguna variació per canvis en la planificació acadèmica.
(*) L'ordre dels mòduls és orientatiu en funció de la programació del Màster.
Veure més

Requisits

Es deu complir i acreditar un dels següents requisits amb la documentació que es detalla:TITULACIÓ UNIVERSITÀRIAAlumnes espanyols o comunitaris:Fotocòpia del títol universitari oficial amb segell original de la Universitat d'origen, o bé fotocòpia notarial conforme la titulació és original. En el cas que el seu títol s'estigui tramitant, podrà presentar un certificat original de finalització d'estudis i expedient acadèmic amb les seves qualificacions, tots dos documents amb segell i signatura de la institució educativa.En el cas que el títol estigui expedit en un idioma que no sigui espanyol, s'ha de lliurar una traducció jurada al català degudament signada per un notari.Alumnes extracomunitaris:Fotocòpia del títol universitari a la que prèviament hauran aplicat la postil·la de l'Haia o el segell legal equivalent, en el cas que el seu país no estigui subscrit al Conveni de la Haia (l'informaran a la Universitat on va cursar els seus estudis). 4 ANYS D'EXPERIÈNCIA PROFESSIONALCertificat original realitzat per l'Empresa i signat pel responsable corresponent amb signatura legitimada, en què consti el període en el qual va realitzar tasques professionals i una breu descripció de les seves funcions. Haurà de presentar l'original i estar segellat per l'empresa.
Veure més

Metodologia

Casi-Study: les àrees funcionals de l'empresa s'estudien a través de casos pràctics. La majoria dels quals desenvolupen problemes reals que poden donar-se en qualsevol companyia./

PMO: eines de gestió i acompanyament per transformar un Projecte en realitat, amb visió global i dinàmica de l'entorn, amb les seves fortaleses i debilitats. /

Inspireo Workshop / metodologia LEGO: millora de la captació empresarial, alliberant el potencial de les persones en un entorn de treball creatiu i participatiu. Aplicada A través de tallers propis anomenats INSPIREO WOKSHOP. /

Balanced Scorecard (disseny d'estratègies en la direcció d'empreses). Model de gestió basat en objectius la consecució es mesura mitjançant indicadors de negoci. /

Team Building: els alumnes de divideixen en petits grups de treball. El treball en grup és una part fonamental de la preparació de futurs professionals amb llocs de responsabilitat.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol

Horari/Torn

TORN DE TARDA
Full-time (1 any):

Opció A: Dilluns a dijous, de 19: 00h a 22: 00h;
Opció B: Dilluns i dimecres, de 19: 00h a 22: 00h + Divendres, de 17: 00h a 22: 00h;
Opció C: dimarts i dijous de 19: 00h a 22: 00h + Divendres de 17: 00h a 22: 00h.

Durada

1 any

Objetius


 • Alta capacitat d'organització, direcció i gestió.

 • Facilitat d'adaptació al canvi ia la innovació tecnològica.

 • Habilitat per aportar plans estratègics i operatius en l'alta direcció de l'empresa.

 • Anàlisi crítica i capacitat d'abstracció.

 • Rapidesa en la identificació, anàlisi de problemes i solució dels mateixos.

 • Mentalitat oberta a l'entorn socioeconòmic i cultural.


Així com un alt enriquiment cultural, tant personal com professional en el desenvolupament de la seva activitat diària, transformant finalment el cost de formació en productivitat per a l'empresa i les organitzacions.

Titulació obtinguda

Expedida per ESERP
Tit. Privada d'MBA - Master in Business Administration especialitat en Màrqueting Digital i Social Media.

Univ. Camilo José Cela
Expedida per la UNIV. CAMILO JOSÉ CELA
Tit. Pròpia de Màster en Administració i Direcció d'Empreses, especialitat en Direcció de Màrqueting - Comercial, (semipresencial).

European Communication School, França-Bèlgica
Expedida pel EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL DE FRANÇA - BÈLGICA *
Tit. Privada d'MBA - Màster

Perspectives laborals

Els estudis t'aportaran la possibilitat de desenvolupar la teva activitat professional en diferents àrees on podràs treballar en àrees com:

Director en Planificació Estratègica;
Direcció General;
Direcció Comptable i Control de Gestió;
Anàlisi de noves oportunitats de negoci;
Direcció de Compres;
Direcció Administratiu - Financera;
Product Manager, Sales Manager i Brand Manager;
Innovació, Recerca i Desenvolupament;
Direcció de Producció;
Logística, Qualitat i Aprovisionaments;
Direcció i Gestió de projectes;
Obertura de nous mercats.

Promocions

En el Departament de Beques de ESERP li propEn ESERP oferim diferents plans d'ajudes per als alumnes que cursin Màsters i MBA presenciales.onemos totes les eines que la Fundació posa a la seva disposició per cobrir totes les seves necessitats econòmic - financeres, de tal manera que pugui centrar els seus esforços exclusivament en la realització del procés d'admissió.En ESERP oferim diferents plans d'ajudes per als alumnes que cursin Màsters i MBA presencials.

Preu

11.920 €
Alumnes de la UE (Unió Europea) i amb possessió de NIE:
Primer pagament 1.000 ?;
La resta s'abonarà en 12 mensualitats consecutives d'octubre a setembre 10.920 ?. /
 

Alumnes no procedents de la UE (Unió Europea):
Primer pagament 2.020 ?;
La resta s'abonarà en 12 mensualitats consecutives d'octubre a setembre 9.900 ?

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

MBA - especialitat en Màrqueting Digital i Social Media

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

MBA - especialitat en Màrqueting Digital i Social Media