MBA Part Time

Descripció

Objectiu del Programa:

El Programa MBA a Temps Parcial d'EADA proporciona un "avantatge competitiu professional" posant Èmfasi en:

     Domini de les Tècniques i Eines de Gestió en les àrees de Màrqueting, Finances, Estratègia, Recursos Humans i Operacions.

     Desenvolupament de HABILITATS directives.

     Adquisició D'Una visió global de l'Empresa i de do posició Estratègica al Mercat.

metodologia:
L'Escola de Negocis EADA ha desenvolupat un model pedagògic proprio Que es fonamenta en l'Aprenentatge actiu i Pràctic Per instància de part del PARTICIPANT, al "Aprendre Fent" Enfront del "Aprendre Escoltant". This methodology S'APLICA en Els nostres Programes Màster, MBA i Executive, i Reflecteix la Demanda, Per instància de part de les Organitzacions, de Professionals de l'Administració d'empreses Que disposin de Competències Professionals Tan Importants Com La Capacitat de reflexionar i actuar davant el canvi, la versatilitat paràgraf Treballar en Equips multifuncionals i la Capacitat d'Adaptació als Reptes Que Planteja Un entorn global. Els Participants del MBA temps parcial un fill emplaçats a traslladar-se a Situacions reals de l'empresa, a pensar com a veritables directius ia prendre decisions estratègiques.

Els Participants del MBA temps parcial un fill emplaçats a traslladar-se a Situacions reals de l'empresa, a pensar com a veritables directius ia prendre decisions estratègiques.

Temari

PRIMER PERÍODE

Habilitats directives

Desenvolupament Professional I (Fonaments)

Aquest mòdul iniciarà els participants en un procés de reflexió i acció dissenyat per ajudar-los en el desenvolupament de les seves competències. Part del mòdul es durà a terme al Centre de Formació Residencial d'EADA a Collbató.

Desenvolupament Professional II (Comunicació Efectiva)

Aquest mòdul se centra en l'aprenentatge i desenvolupament de les habilitats professionals necessàries per dirigir persones amb efectivitat. Aborda sobretot les habilitats de presentació i la direcció de reunions. Part del mòdul es durà a terme al Centre de Formació Residencial d'EADA a Collbató.

Desenvolupament Professional III (Negociació)

En aquest mòdul els participants aprenen eines i tècniques per reforçar les seves habilitats de negociació i convertir-se en uns directius productius capaços d'arribar a acords creatius i amb valor durador per a totes les parts implicades. Part del mòdul es durà a terme al Centre de Formació Residencial d'EADA a Collbató.


Troncals

Anàlisi d'Empresa i Planificació

Els participants adquireixen la capacitat d'assimilar informació financera i de proposar recomanacions en funció de l'anàlisi dels estats financers.

Cicles de Vida de l'Empresa I

El mòdul sobre cicles de vida de l'empresa es basa en una analogia antropomòrfica entre el creixement de les empreses i la vida. Les organitzacions evolucionen a través de les etapes de creació, creixement, consolidació i revitalització. Aquest curs s'enfoca en les etapes de creació i creixement de l'empresa.

Direcció Estratègica I

Aquest programa posa les bases per a la definició i implementació de la visió i missió corporativa, així com dels valors i estratègies de l'empresa. Els participants aprenen a avaluar la posició competitiva de les empreses en funció de rigorosos anàlisi interns i externs, així com a considerar els factors clau que permeten crear avantatges competitius sostenibles.

Economia per a Directius I

Els participants aborden les qüestions socials, polítiques i econòmiques que afecten la gestió diària de les activitats de l'empresa i que requereixen decisions directives d'importància crítica per a l'organització.

Direcció de HR

En aquest programa els participants analitzen els passos tàctics i estratègics que suposen la previsió, planificació, selecció, retribució i formació dels recursos humans.

Direcció de Màrqueting I

S'analitza el paper estratègic del màrqueting en el context del comportament dels consumidors i de les tècniques d'investigació de mercats.

Direcció d'Operacions

Els participants aprenen a millorar la competitivitat mitjançant el disseny eficaç dels processos de producció, l'establiment de criteris de qualitat i la implementació de mecanismes de control.


SEGON PERÍODE


Habilitats directives

Desenvolupament Personal IV (Gestió d'un mateix i d'Altres)

El principal objectiu d'aquest mòdul són les habilitats, capacitats i actituds que augmenten l'autogestió, la iniciativa i la motivació, així com l'efectivitat de les comunicacions. Part del mòdul es durà a terme al Centre de Formació Residencial d'EADA a Collbató.

Desenvolupament Professional V (Lideratge de Persones i Equips)

Per aprofitar al màxim tots els avantatges del treball en equip, és important comprendre com treballen les persones en situacions diferents i com pot optimitzar la seva participació. Part del mòdul es durà a terme al Centre de Formació Residencial d'EADA a Collbató.


Troncals

Cicles de Vida de l'Empresa II

El mòdul sobre cicles de vida de l'empresa es basa en una analogia antropomòrfica entre el creixement de les empreses i la vida. Les organitzacions evolucionen a través de les etapes de creació, creixement, consolidació i revitalització. Aquest curs s'enfoca en les etapes de consolidació i revitalització de l'empresa.

Economia per a Directius II

L'objectiu d'aquest curs és identificar unes estratègies coherents relacionades amb variables clau del màrqueting mix: producte, preu, distribució, vendes i comunicació. L'elaboració d'un pla de màrqueting serveix per posar en pràctica aquests conceptes.

Anàlisi de Decisions Financeres

Aquest curs aborda conceptes de direcció financera i tècniques de costos de productes i serveis. Els participants aprendran a fer servir la informació de comptabilitat de costos per contribuir als objectius de gestió i adquiriran les eines necessàries per analitzar la viabilitat de les inversions.

Implementació Socialment Responsable

El mòdul d'implementació aborda el repte de transformar un pla estratègic en acció i, en última instància, en resultats. El procés d'implementació és complex degut al nombre de tasques implicades, a les diferents maneres com els directius l'enfoquen, a les habilitats necessàries per dur-lo a terme ia la resistència als canvis.

Control de Gestió

El control de gestió ha d'abastar totes les àrees funcionals de l'empresa, garantint l'existència de mecanismes que permetin mesurar els indicadors de rendibilitat més importants, així com prendre decisions en funció del valor afegit que genera l'activitat empresarial.

Direcció de Sistemes d'Informació

Tecnologies de la informació es tracta des d'una prespecitva estratègica i la consideració que s'atorga a dues funcions competents relacionades: el manteniment de les ativitats empresarials existents i fer capaços innovacions en nous negocis. També es tractaran coneixements relacionats amb sistemes d'informació com ara ERP i CRM.


Direcció de Màrqueting Mix II

L'objectiu és analitzar estratègies coherents relacionades amb les variables clau del màrqueting mix: el producte, el preu, la distribució, l'acció comercial i la comunicació. Per posar en pràctica aquests conceptes els participants han d'elaborar un pla de màrqueting.

Pla de Màrqueting

Els participants elaboraran un pla de màrqueting tenint en compte objectius, les estratègies bàsiques de màrqueting segons les variables del màrqueting mix i un compte operatiu provisional o anàlisi de la viabilitat financera. Això prepara els participants a afrontar situacions empresarials de la vida real.

Simulació de Màrqueting

Les simulacions assistides per ordinador permeten als diferents equips posar en pràctica els conceptes apresos i observar quins són els resultats immediats en funció de l'entorn competitiu.

Estratègies i Finances Corporatives

L'assignatura dedica una atenció especial a la comprensió del cost dels recursos financers i al desenvolupament d'unes efectives relacions de treball amb les institucions financeres.

Gestió del Circulant
Els participants aplicaran eines financeres a l'avaluació de decisions d'inversió i decidiran la combinació correcta d'instruments financers requerida per satisfer les necessitats a curt termini de l'empresa.


TERCER PERÍODE
Optatives

Al llarg de l'últim mes del programa i durant els mòduls de la Setmana Internacional, els participants poden triar entre diversos cursos optatius enquadrats en les àrees de gestió internacional, màrqueting internacional, finances internacionals i desenvolupament personal. A tall d'exemple, en anys anteriors han estat assignatures optatives:

• Disseny, creixement i canvi organitzacionals
• Excel·lència corporativa
• Tendències en màrqueting internacional
• El branding en el sector del luxe
• Finances personals i decisions d'inversió
• El capital risc i les finances corporatives
• Cobertura de riscos empresarials
• Desenvolupar el líder que tens dins

Nota: Les assignatures optatives canvien cada any en funció dels canvis en l'entorn empresarial i acadèmic.

Projecte Final
L'objectiu del Projecte Final d'EADA és oferir als participants l'oportunitat d'aplicar el que han après als reptes que afronten algunes de les empreses líders de l'actualitat. A tall d'exemple, en el passat s'han elaborat projectes sobre: ??Easyparking: pàrquing low cost a l'aeroport del Prat; Chitosan: producció i comercialització d'un biopolímer; el pla de negoci de Connect Air.

International Week Abroad

Cada any, EADA ofereix als seus antics alumnes dels programes MBA la possibilitat de realitzar un curs d'una setmana en una escola de gran prestigi i reconeixement internacional a Europa, Àsia o Amèrica. L'objectiu del curs és que els alumnes es trobin de nou i realitzin activitats de networking i alhora una formació contínua per al seu desenvolupament professional.

2007-2008: Indian Institute of Management (IIMB), Bangalore, Índia
                      Doing Business in India
2008-2009: Hass School of Business, Berkeley, USA
                     Corporate Social Responsibility
2009-2010: Nanyang Business School, Singapore
                     Leadership
2010-2011: Una escola prestigiosa de negocis (encara per decidir)

ACTIVITATS PLUS
Programa d'intercanvi

EADA ofereix als participants l'oportunitat de complementar el seu aprenentatge amb un programa d'intercanvi una vegada completat amb èxit el MBA a Barcelona. Els participants estudien un trimestre en una de les nostres escoles associades:

European Business School (EBS) - Frankfurt, Alemanya
Leipzig Graduate School of Management (HHL) - Leipzig, Alemanya
Mannheim Business School - Mannheim, Alemanya
EDHEC Business School - Nice, París, Lille, França
Aix-en-Provence Graduate School of Management (IAE) - Aix-en-Provence, França
Audiència Nantes Ecole de Management - Nantes, França
Skema Business School - Sophia Antipolis, França
Linköping Universiteit - Linköping, Suècia
Aston Business School - Birmingham, Regne Unit
University of Edinburgh Management School - Edimburg, Regne Unit
Pepperdine University, Graziadio School of Business and Management - Malibú, Califòrnia, EUA
University of San Diego - San Diego, EUA (només MBAs)
National Chengchi University College of Commerce - Taipei, Taiwan
Nagoya University - Nagoya, Japó
Asian Institute of Technology (AIT) - Pathumthani, Tailàndia
University of Stellenbosch Business School - Cape Town, Sud-àfrica
CENTRUM - Universitat Catòlica del Perú - Lima, Perú
EGADE Tecnològic de Monterrey - Mèxic City, Mèxic
Universitat d'Anahuac - Anáhuac, Mèxic
Universitat del CEMA - Buenos Aires, Argentina
Campus i seus: Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA)
Escuela de Alta Dirección y Administración -EADA-
C/ Aragó, 204 08011 Barcelona
Cursos més populars
X