Mecànica i Electricitat de l'Automòbil

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Aprendre tècniques de mecànica i també d'electricitat en els vehicles.

Temari

Tema 1. Eina, utillatge i grans equips.
 •     Eines de mà
 •     Utillatge específic
 •     Maquinària i grans equips
 •     Normes de seguretat i higiene en l'ús de l'eina

Tema 2. Motors
 •     Elements del motor
 •     Distribució
 •     Carter
 •     Principi de funcionament teòric del motor d'explosió de 4 temps
 •     Principi de funcionament teòric del motor dièsel de 4 temps
 •     Motors d'explosió de 2 temps
 •     Cilindrada
 •     Relació de compressió
 •     Nocions bàsiques de física

Tema 3. Refrigeració
 •     Funció de la refrigeració
 •     Tipus de refrigeració
 •     Elements que componen el circuit
 •     Calefacció
 •     Seguretat i higiene

Tema 4. Lubricació
 •     Circuit de greixatge mixt
 •     Circuit de greixatge a pressió total
 •     Components del circuit
 •     Olis

Tema 5. Sistemes bàsics d'alimentació i escapament
 •     Elements comuns dels sistemes d'alimentació
 •     L'alimentació en els motors de gasolina
 •     Carburador
 •     Sistemes d'alimentació de gasolina per injecció
 •     Alimentació en els motors dièsel
 •     Sistemes d'injecció dièsel
 •     Sistema d'escapament
 •     Sobrealimentació
 •     Turbocompressor
 •     Compressor

Tema 6. Elements de la transmissió
 •     Embragatge
 •     Convertidor hidràulic de parell
 •     Embragatge electromagnètic
 •     Caixa de canvis
 •     Grup-diferencial
 •     Arbre de transmissió
 •     Palieres
 •     Buje

Tema 7. Suspensió
 •     Sistemes de suspensió
 •     Suspensions convencionals
 •     Sistemes de suspensió més difosos
 •     Suspensió hidropneumàtica
 •     Suspensió intel·ligent

Tema 8. Direcció
 •     Elements que componen el sistema de direcció
 •     Direcció assistida
 •     Direcció assistida amb control electrònic
 •     Alineació de la direcció

Tema 9. Frens
 •     Elements de frenada
 •     Frens de tambor
 •     Frens de disc
 •     Sistema d'accionament hidràulic
 •     Sistema d'accionament mecànic
 •     Servo assistència
 •     Sistema de frens ABS
 •     Sistema ASR
 •     Sistema ESP

Tema 10. Rodes i pneumàtics
 •     Elements que componen el pneumàtic
 •     Parts de la coberta
 •     Tipus de cobertes
 •     Cobertes sense càmera
 •     Identificació del pneumàtic
 •     Pressió d'inflat
 •     Aquaplaning
 •     Criteris d'equivalències de pneumàtics
 •     La roda mecànica
 •     Disc
 •     Terminologia dimensional de la llanda
 •     Anomalies en la roda
 •     Llantes d'aliatge
Tema 11. Conceptes elementals d'electricitat
 •     Eines
 •     El corrent elèctric
 •     Flux d'electrons
 •     Materials conductors, semiconductors i aïllants
 •     Classes de corrent elèctric
 •     Magnituds principals del corrent elèctric
 •     Aparells de mesura
 •     Constitució bàsica d'un circuit elèctric
 •     Tipus de circuits
 •     Circuit tancat i obert
 •     Curtcircuit i tallacircuits
 •     Caiguda de tensió
 •     Retorn de corrent
 •     Identificació d'elements electrònics

Tema 12. Elements dels circuits elèctrics en l'automòbil
 •     Bateria
 •     Interruptors i commutadors
 •     Relés
 •     Llums
 •     Motor elèctric
 •     Fusible
 •     Caixa d'interconnexions
 •     Cablejat
 •     Connexions
 •     Esquemes elèctrics de funcionament

Tema 13. Circuit d'enllumenat i maniobra
 •     Identificació dels grups òptics
 •     Comandament de llums
 •     Fars
 •     Llums de fars
 •     Dispositius neta fars
 •     Pilots
 •     Llums de pilots
 •     Funcionament del circuit d'enllumenat
 •     Circuits de maniobra

Tema 14. Altres circuits elèctrics
 •     Circuit elèctric de neteja vidre i renta vidre
 •     Circuit d'alçavidres elèctric
 •     Circuit de tancament elèctric centralitzat
 •     Circuits elèctrics de vidre tèrmic
 •     Miralls exteriors amb regulació elèctrica

Tema 15. Circuit d'arrencada i circuit de càrrega
 •     Circuit d'arrencada
 •     Circuit de càrrega

Tema 16. Circuit d'encesa
 •     Bobina d'encesa
 •     Generador de corrent pulsatoria
 •     Distribuïdor
 •     Bugies
 •     Cables elèctrics d'alta tensió
 •     Funcionament del circuit

Tema 17. Equips de so per a l'automòbil
 •     Ràdio CD
 •     Altaveu
 •     Antena
 •     Etapes de potència o amplificadors
 •     Equalitzadors
 •     Sistemes de seguretat

Tema 18. Climatització dels vehicles
 •     Funcionament genèric d'un sistema d'aire condicionat
 •     Components principals del circuit
 •     Calefacció
 •     Climatització
 •     Funcionament del conjunt de climatització
 •     Normes de seguretat i higiene

Competències per a les quals et prepara el curs

Perquè et prepara: Ensenyarem totes les tècniques d'automoció, eines, tipus de motors i els seus elements, els sistemes de refrigeració i lubricació, els elements de transmissió, la suspensió, frens i direcció, sabrem com identificar les rodes i pneumàtics. Pel que fa a electricitat, coneixerem els circuits elèctrics de l'automòbil, el funcionament de cada un d'ells i les tècniques de reparació dels mateixos.

Destinataris

A qui va dirigit
Persones interessades en temes relacionats amb automoció i electromecànica de l'automòbil, especialment en la mecànica i electricitat de vehicles.

Durada

Formació teòrica: 300 hores. Formació pràctica: 160 hores.

Objectius

 • Conèixer la mecànica de l'automòbil a nivell general.
 • Saber detectar i reparar possibles errors mecànics en l'automòbil.
 • Conèixer l'electricitat del vehicle a nivell general.
 • Saber manejar els diferents circuits elèctrics, la seva funcionalitat i tècniques de reparació.

Titulació obtinguda

Títol de Mecànica i electricitat de l'automòbil emès per Implika.

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.
Campus i seus: Implika Barcelona
Implika Barcelona
Gran Via de Les Corts Catalanes, Nº 583 08011 Barcelona
Cursos més populars
X