Implika Barcelona

Curs de Mecànica i electricitat de l'automòbil especialista en vehicles híbrids i elèctrics

Implika Barcelona

Descripció

En el curs de Mecànica i Electricitat de l'Automòbil especialista en vehicles híbrids i elèctrics de Implika aprendràs les tècniques necessàries per al manteniment i reparació d'un vehicle.

Amb aquest curs, a més, t'especialitzaràs en vehicles híbrids i elèctrics.

Per a això, comptaràs amb l'ajuda del nostre equip docent i uns materials didàctics adequats i elaborats per editorials especialistes en la matèria.

Temari del curs

Mecànica del vehicle
• Eina, utillatge i grans equips
• Eines de mà
• Utillatge específic
• Maquinària i grans equips
• Normes de seguretat i higiene en l'ús de l'eina
motors
• Elements del motor
• Distribució
• Carter
• Principi de funcionament teòric del motor d'explosió de 4 temps
• Principis de funcionament teòric del motor dièsel de 4 temps
• Principis de funcionament pràctic dels motors de 4 temps
• Motors d'explosió de 2 temps
• Cilindrada
• Relació de compressió
• Nocions bàsiques de física
refrigeració
• Funcions de la refrigeració
• Tipus de refrigeració
• Elements que componen el circuit
• Calefacció
• Seguretat i higiene
lubricació
• Circuit de greixatge mixt
• Circuit de greixatge a pressió total
• Components del circuit
• Olis
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment
Sistemes bàsics d'alimentació i escapament
• Elements comuns dels sistemes d'alimentació
• Alimentació en els motors d'explosió
• Alimentació en els motors dièsel
• Sistemes d'injecció dièsel
• Sistema d'escapament
• Sobrealimentació
• Processos de desmuntatge, muntatge i manteniment
Elements de la transmissió
• Embragatge
• Convertidor hidràulic de parell
• Embragatge electromagnètic
• Caixa de canvis
• Grup-diferencial
• Arbre de transmissió
• Paliers
• Buje
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment
suspensió
• Sistemes de suspensió
• Suspensions convencionals
• Sistemes de suspensió més difosos
• Suspensió hidropneumàtica
• Suspensió intel·ligent
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment
direcció
• Elements que componen el sistema de direcció
• Direcció assistida
• Direcció assistida amb control electrònic
• Alineació de la direcció
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment
frens
• Elements de frenada
• Frens de tambor
• Frens de disc
• Sistema d'accionament hidràulic
• Fre d'estacionament
• servoasistencia
• Sistema de frens ABS
• Funció ASR
• Sistema ESP
• Distribució de la força de frenada electrònica. Funció EBD o EBV
• Assistents de frenada BAS i HBA
• Regulació del bat a retenció
• Assecat de discos de fre. Funció BSW, BDD
• Ajuda a l'arrencada en pendent. funció HHC
• Sistema electrònic d'estabilització de frenada. Funció ESBS, CBC
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment
Rodes i pneumàtics
• Elements que componen el pneumàtic
• Parts de la coberta
• Tipus de cobertes
• Cobertes sense càmera (tubeless)
• Vàlvules
• Identificació del pneumàtic
• Pressió d'inflat
• Aquaplaning
• Criteris d'equivalències de pneumàtics
• Etiqueta identificativa
• L'roda metàl·lica
• Disc
• Terminologia dimensional de la llanda
• Tipus de pneumàtics
• Anomalies en la roda
• Llandes d'aliatge
• Processos de desmuntatge, muntatge, comprovació i manteniment
Electricitat del Vehicle
• Conceptes bàsics d'electricitat
• El corrent elèctric
• Flux d'electrons
• Materials conductors i aïllants
• Classes de corrent elèctric
• Magnituds principals del corrent elèctric
• Aparells de mesura
• Circuit elèctric bàsic
• Tipus de circuits
• Circuit tancat i obert
• Curtcircuit i tallacircuits
• Caiguda de tensió
• Retorn de corrent
• Exemples de circuits bàsics
• Identificació d'elements electrònics
• Procés per mesurar amb el polímer (multímetre)
• Exemples de circuits i mesurament dels mateixos
• Elements dels circuits elèctrics en l'automòbil
• Bateria
• Interruptors i commutadors
• Relés
• Llums
• Motor elèctric
• Fusible
• Caixa d'interconnexions
• Cablejat
• Connexions
• Esquemes elèctrics de funcionament
• Eines
• Normes de seguretat en les intervencions elèctriques
• Substitució d'un fusible
• Els residus del sistema elèctric de l'automòbil
• Procés de control i recàrrega d'un bateria
• Procés de encast de terminals
• Circuit d'enllumenat i maniobra
• Circuit d'enllumenat
• Identificació dels fars
• Fars
• Llums de fars
• Comandament de llums
• Dispositius limpiafaros
• Pilots
• Funcionament del sistema d'enllumenat
• Circuits de maniobra
• Processos de substitució de làmpades
• Procés de reglatge de fars
• Procés de desmuntatge d'un far
• Altres circuits elèctrics
• Circuit elèctric de limpialuneta i lavaluneta
• Circuit de alçavidres elèctric
• Circuit de tancament centralitzat
• Circuits elèctrics de vidre tèrmic
• Miralls exteriors amb regulació elèctrica
• Procés de comprovació del vidre tèrmic
• Procés de canvi de escombreta de l'eixugaparabrises
• Procés de desmuntatge i muntatge d'un motor alçavidres
• Circuit d'arrencada i circuit de càrrega
• Circuit d'arrencada
• Circuit de càrrega
• Procés de comprovació de la intensitat i tensió en buit del motor d'arrencada
• Procés de comprovació del motor d'arrencada
• Procés de canvi de la corretja d'arrossegament
Prevenció de Riscos Laborals
• Seguretat i higiene en el treball
• Conceptes bàsics
• Normativa de la prevenció de riscos laborals
• Drets i deures bàsics en matèria de prevenció
• Accidents de treball i malalties professionals
• Accidents de treball
• Malalties professionals
• Altres patologies del treball
• Factors de risc derivats de les condicions del treball
• Anàlisi dels factors de risc derivats de les condicions de seguretat del treball
• Les condicions de seguretat del treball
• Factors de risc de les condicions del lloc de treball
• Factors de risc derivats de la càrrega de treball
• Factors de risc derivats de l'organització del treball
• Factors de risc derivats de les condicions de l'ambient de treball
• Factors de risc per agents químics
• Factors de risc per agent biològics
• Riscos específics per sectors
• Riscos específics del sector administratiu
• Riscos específics del sector agrari
• Riscos específics del sector de les arts gràfiques
• Riscos específics del sector de la construcció
• Riscos específics del sector de la fabricació mecànica
• Riscos específics del sector de l'hostaleria i turisme
• Riscos específics del sector de la imatge personal
• Riscos específics del sector de la fusta, el moble i el suro
• Riscos específics del sector del transport i manteniment de vehicles
• Prevenció de riscos laborals a les empreses
• Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball
• La gestió de la prevenció
• Tractament de la documentació
• Representació dels treballadors en la prevenció de riscos laborals
• Responsabilitats pel compliment de les normes de seguretat i salut
• Plans d'emergència i evacuació
• El pla d'autoprotecció:
• Mesures de protecció col·lectiva
• Equips de protecció individual (EPI)
• Senyals de seguretat
• Primers auxilis
• Primers auxilis
• Reanimació cardiopulmonar
• Hemorràgies
• Cremades
• Fractures
• Mobilització
• Gestió mediambiental
• Mòdul de sensibilització mediambiental
• La contaminació
Vehicles elèctrics i híbrids
• L'electricitat dels vehicles
• L'alta tensió en els vehicles
• Acumuladors
• Generadors
• Motors elèctrics
• Controladors de motors elèctrics
• La diagnosi.

res elèctrics
La diagnosi.
Veure més

Objectius

• Conèixer la mecànica i l'electricitat de l'automòbil a nivell general.

• Saber detectar i reparar possibles errors mecànics en l'automòbil.

• Saber manejar els diferents circuits elèctrics, la seva funcionalitat i tècniques de reparació.

• Mantenir un motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

• Cal verificar i reparar els frens, la transmissió, la direcció i la suspensió.

• Conèixer com gestionar l'administració i gestió diària d'un taller.

Perspectives laborals

Tallers de reparació d'automòbils.
Empreses amb flotes de vehicles.
Negocis de postvenda.
Sectors que requereixin treballs de manteniment electromecànic de motors tèrmics de cicle Otto i Diesel.

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Mecànica i electricitat de l'automòbil especialista en vehicles híbrids i elèctrics

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Mecànica i electricitat de l'automòbil especialista en vehicles híbrids i elèctrics