IES Esteve Terradas

Cicle formatiu de grau superior en mecatrónica industrial

IES Esteve Terradas

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2 Anys

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.Temari del curs

Mòduls
sistemes mecànics
Sistemes hidràulics i pneumàtics.
Sistemes elèctrics i electrònics
Elements de màquines.
Processos de fabricació.
Representació gràfica de sistemes mecatrònics
Configuració de sistemes mecatrònics.
Processos i gestió de manteniment i qualitat.
Integració de sistemes.
Simulació de sistemes mecatrònics.
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de mecatrònica industrial
Formació en centres de treball

Competències per a les que et prepara el curs

a) Obtenir les dades necessàries per programar el muntatge i el manteniment dels sistemes mecatrònics.
b) Configurar sistemes mecatrònics industrials, seleccionant els equips i elements que els componen.
c) Planificar el muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics industrials: maquinària, equips industrials i línies automatitzades de producció, entre d'altres, definint els recursos, els temps necessaris i els sistemes de control.
d) Supervisar i/o executar els processos de muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics industrials, controlant els temps i la qualitat dels resultats.
e) Supervisar els paràmetres de funcionament de sistemes mecatrònics industrials, utilitzant instruments de mesura i control i aplicacions informàtiques de propòsit específic.
f) Diagnosticar i localitzar avaries i disfuncions que es produeixin en sistemes mecatrònics industrials, aplicant tècniques operatives i procediments específics, per organitzar la seva reparació.
g) Elaborar els procediments

Durada

2000 hores
2 anys
Fecha d'inici: 19 de setembre del 2016

Objectius

a) Identificar la informació rellevant, analitzant i interpretant documentació tècnica per obtenir les dades necessàries en el muntatge i manteniment. b) Dimensionar els equips i elements de les màquines i línies automatitzades de producció, aplicant procediments de càlcul i atenent a les prescripcions tècniques, per configurar i calcular la instal?lació o equip. c) Desenvolupar els plànols i esquemes, utilitzant les eines gràfiques de disseny assistit per ordinador, per configurar les instal?lacions i les seves modificacions. d) Analitzar les tasques de muntatge i manteniment de les màquines, equips i línies automatitzades de producció, descrivint les seves fases, activitats i recursos, per planificar el muntatge i manteniment. e) Verificar les especificacions tècniques de les màquines, equips i línies automatitzades de producció, contrastant els resultats i fent proves de funcionament, per supervisar el muntatge i manteniment.

Titulació obtinguda

Técnic superior en mecatrónica industrial

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle formatiu de grau superior en mecatrónica industrial

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle formatiu de grau superior en mecatrónica industrial