Microsoft Excel 2007 (Fàcil)

Fundació Cecot Formació

Descripció

Para tot el tractament de dades numèriques, en l'empresa es fa imprescindible conèixer l'ús de l'aplicació per excel·lència per al
seu tractament, models financers i generació de gràfics. Amb Microsoft Excel en la seva versió 2007, podrà generar complexes fulles de treball, donar-los forma, afegir gràfics excel·lents,
gestionar i desenvolupar factures, etc.

Temari

MICROSOFT EXCEL 2007 (FÀCIL)

1. Introducció a Office 2007
2. Treball amb documents
3. Obtenir ajudes i recursos
4. Microsoft Excel 2007 Bàsic
4.1 Introducció a Excel 2007
4.2 Llibre i fulls
4.3 Introducció de dades (I)
4.4 Introducció de dades (II)
4.5 Modificació de fulls
4.6 Organitzar i imprimir fulls
4.7 Format de cel·les
5. Microsoft Excel 2007 Avançat
5.1 Fórmules
5.2 Funcions
5.3 Format avançat de cel·les
5.4 Temes i format condicional
5.5 Creació de gràfiques
5.6 Col·locació de dades a la Web

Destinataris

Tot el personal de l'organització entre les tasques de la qual es trobi la de gestió numèrica de dades i el desenvolupament de fulls de càlcul per a la gestió diària.

Metodologia

La metodologia e learning està creada perquè l'alumne tingui oportunitat de formar-se al seu ritme i sense desplaçar-se utilitzant les Noves Tecnologies. La durada del curs és aproximadament de 6 setmanes i l?horari es flexible en funció de les necessitats. La connexió al curs es realitzarà des de la plataforma moodle de Cecot on l?alumne accedirà als continguts del curs, calendari, guia didàctica i podrà mantenir contacte amb el tutor, participar en els fòrums de debat dels temes d?interès, realitzar exercicis i les avaluacions així com tots els recursos dels que disposa aquesta eina. Durant el desenvolupament de l'acció formativa, l?alumne rebrà un seguiment personalitzat per part del nostre equip de consultores orientant i motivant a l?alumne en el seu procés d?aprenentatge.

Titulació obtinguda

Diploma de participació

Promocions

- 15% de descompte per a autònoms socis de Cecot
- 10% de descompte per alumnes desocupats
- 15% de descompte per a empreses que inscriguin 3 o més alumnes a un mateix curs (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)
- 15% de descompte sobre preu de no soci per al col•lectiu de jugadors/es d'hoquei (Club Egara, Club Esportiu Terrassa Hockei i Club Atlètic Terrassa)
* Descomptes no acumulables

Preu

280 €
Curs susceptible de ser bonificat a traves de les quotes a la Seguretat Social

Professorat

L?alumne disposarà d?un tutor/a especialitzat que per resoldre dubtes que es generin durant la realització del curs.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Microsoft Excel 2007 (Fàcil)
També et recomanem aquests cursos
X