Curs de Monitor d'Aeròbic, Step i tonificació

Curs
Presencial | Distància
465 €

Descripció

El curs consta de sis llibres-tres cds complementaris ("Fer Esport") que abasten la pràctica totalitat de conceptes teòrics i exemples d'exercicis pràctics que necessita un instructor de fitness en sala muscular per al correcte desenvolupament del seu treball.

En el curs es presenten quatre llibres (1-5) amb els coneixements comuns a totes les àrees fisicoesportives adequats a les necessitats del Fitness en sala de musculació. A més es presenta un llibre més amb dibuixos anatòmic-pràctics dels principals exercicis de musculació. Els temes es desenvolupen en un llenguatge clar i concís juntament amb abundants il · lustracions que faciliten la comprensió.

Temari

MATERIAL DIDÀCTIC LLIBRES :

1 . ANATOMIA DEL MOVIMENT

2 . TEORIA DE L'ENTRENAMENT

3 . LESIONS ESPORTIVES

4 . NUTRICIÓ ESPORTIVA
5 . INSTRUCTOR EN TÈCNIQUES D'AERÒBIC , STEP I TONIFICACIÓ

6 . EXERCICIS DE TONIFICACIÓ AMB DIFERENTS MATERIALSVIDEOS i CD 'S :

1 . Dos vídeos ANEF amb tot el contingut pràctic .

2 . Un DVD amb sessions completes de música per aeròbic i altres recursos i eines .

3 . 3 CD ROM amb contingut multimèdia addicional teoricopràctic .


MÈTODE D'AVALUACIÓ

Cada llibre , tindrà un full d'avaluació que , un cop completada per l'alumne / a , serà remesa al centre ANEF al qual ha sol · licitat el curs . En el curs d'Aeròbic , Step i Tonificació a distància , juntament amb aquests fulls d'avaluació es realitzarà un vídeo demostratiu , per part de l'alumne / a, que servirà d'avaluació de la part pràctica . L'estructura del vídeo ve determinada per un guió donat per ANEF prèviament .

L'alumne / a tindrà en cadascuna de les avaluacions un màxim de tres convocatòries per poder aprovar . A partir de la quarta convocatòria l'alumne / a haurà d'abonar l' import total del curs per obtenir noves convocatòries .

A més dels tres cds contenen un atles de tots els músculs i els moviments que realitzen i un diccionari de termes tècnics.

L'alumne / a tindrà a la seva disposició durant la realització del curs tutors especialistes de cada matèria per a qualsevol tipus de consulta que desitgi.

Preu

465 €
El preu del curs és de 465 euros que s'ha d'abonar en un sol pagament mitjançant transferència bancària en el moment de realitzar la matrícula.
Curs de Monitor d'Aeròbic, Step i tonificació
ANEF, Formación de Técnicos del Fitness
Campus i seus: ANEF, Formación de Técnicos del Fitness
ANEF, Formación de Técnicos del Fitness
Martínez de la Rosa, 11 08041 Barcelona
Cursos més populars
X