CEF Barcelona

Curs Monogràfic sobre Dret d'Internet (Barcelona)

CEF Barcelona

Curs
Presencial | Distància
36 Hores
 • Barcelona
660 €

Descripció

Internet, com a canal de comunicació i difusió d'informació, així com a eina a través de la qual es presten serveis de diversa índole i se celebra una àmplia varietat de transaccions comercials, planteja molts interrogants en l'àmbit del Dret.Les noves conductes i situacions que sorgeixen a conseqüència de l'ús d'internet estan sent objecte d'una progressiva regulació jurídica per part dels poders públics nacionals i internacionals, a fi de salvaguardar interessos tan rellevants com la protecció dels drets fonamentals o el correcte funcionament de l'economia.Avui dia no és suficient disposar de continguts de qualitat i dels coneixements tècnics necessaris per a la seva optimització en la xarxa, sinó que, a més, resulta essencial que en la selecció, elaboració, difusió i comercialització d'aquests continguts digitals es respectin tant els drets que puguin existir sobre ells, com les normes dirigides a protegir principis essencials com la privacitat, l'honor, la intimitat, els drets dels consumidors, la disciplina del mercat, la publicitat, la propietat industrial o la intel·lectual.L'objectiu de formació d'aquest curs és realitzar una anàlisi general i introductori, des d'una perspectiva jurídica, sobre les principals matèries afectades per l'ús d'internet i la posició que ocupen els ciutadans, empreses, prestadors i altres subjectes, amb especial referència a les xarxes socials.
Veure més

Temari del curs

Dret d'Internet i dret dels continguts digitals
 •      Delimitació. Contingut. Legislació nacional i internacional.
 •      Regulació i autoregulació.
 •      Govern d'internet: la ICANN.
 •      El sistema de nom de dominis.
 •      Contractes per a la presència a la xarxa.

Prestacions de serveis a través d'Internet
 •      Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.
 •      Principis del règim de prestació de serveis.
 •      Tipus de prestadors. Obligacions i responsabilitats.
 •      Prestadors de serveis d'intermediació: règim jurídic i responsabilitat per actuacions de tercers.
 •      Referència a les xarxes socials com a prestadors de serveis.

Drets fonamentals i protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit digital
 •      Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i imatge a internet.
 •      Llibertat d'expressió i informació.
 •      Protecció de dades i privacitat.
 •      Implicacions per a pàgines web, blogs i xarxes socials.
 •      Règim de les cookies.
 •      Dret a l'oblit digital.

propietat intel·lectual
 •      Impacte d'internet en el dret d'autor.
 •      Dret d'autor a internet: subjectes, objecte i contingut.
 •      Límits al drets d'autor. La còpia privada digital.
 •      Enllaços, intercanvi d'arxius per xarxes p2p.
 •      Llicències per a la difusió de continguts digitals.
 •      Política de copyright de les xarxes socials.

Comerç electrònic i signatura digital
 •      Principis de la contractació electrònica.
 •      Tipus de contractes.
 •      Formació del contracte electrònic.
 •      Drets dels consumidors.
 •      Seguretat en les transaccions comercials: la signatura digital.

Publicitat online. Defensa de la competència. marques
 •      Singularitats de la publicitat on-line.
 •      Principis generals de la publicitat a internet.
 •      Formats publicitaris a la web.
 •      Publicitat a les xarxes socials.
 •      Competència deslleial.
 •      Identitat digital i reputació on-line.
 •      Conflictes entre marques i noms de domini.
Veure més

Destinataris

Aquest curs està orientat a persones que estiguin cursant la llicenciatura o el grau en Dret o que hagin finalitzat i vulguin especialitzar-se en aquesta disciplina, així com a advocats en exercici ia persones en general que estiguin interessades en tenir una visió global de la legislació en aquesta matèria.

Metodologia

S'imparteix en les modalitats presencial i on line.

Horari/Torn

Presencial: Dijous, de 19 a 22 h

Durada

PRESENCIAL: Del 17 novembre 2016 a febrer 23, 2017.

ON LINE: Del 10 octubre 2016 a gener 2017.

Preu

660 €
FORMACIÓ PRESENCIAL PAGAMENT FRACCIONAT: 676 euros en 4 terminis de 169 euros.
Pagament únic: 660 euros.
FORMACIÓ A DISTÀNCIA PAGAMENT FRACCIONAT: 452 euros en 4 terminis de 113 euros.
Pagament únic: 440 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Monogràfic sobre Dret d'Internet (Barcelona)

Curs Monogràfic sobre Dret d'Internet (Barcelona)