CEF Barcelona

Curs Monogràfic d'Excel per a Professionals i Directius

CEF Barcelona

Curs
Presencial
30 Hores
 • Barcelona
525 €

Descripció

L'ús d'un full de càlcul , com qualsevol tècnica , requereix pràctica . El Curs és essencialment un Curs pràctic , els coneixements s'imparteixen , essencialment , a través d'exercicis , ja que tractem de familiaritzar l' alumne amb les principals eines del full de càlcul que permeten millorar l'acompliment professional .El full de càlcul és un dels programes de programari més utilitzats en les empreses . Moltes de les funcions incorporades en la mateixa faciliten la resolució de problemes de gestió de manera senzilla , ràpida i fiable .Nosaltres emprarem el full de càlcul Excel per a la resolució de problemes fonamentals en anàlisi de gestió i presa de decisions , perquè l'alumne sigui capaç de crear les seves pròpies plantilles i models de fàcil maneig.Tractem també en aquest Curs de millorar l'ús , per part de l'alumne , del full de càlcul per obtenir informes o solucions als problemes de gestió més complets , elaborats i fiables , aprofitant les opcions que Excel posa al seu abast . 
Veure més

Temari del curs

programa (3 credits)
 •     Fórmules condicionals ( "si " , " sumar.si " , " explicar" ... ) .
 •     BUSCARV , BUSCARH , DESREF , INDEX , COINCIDIR , TRIAR , INDIRECTE , etc .
 •     Protecció de documents i ocultació de fórmules .
 •     Taules dinàmiques que sintetitzin la informació .
 •     Gràfics .
 •     Alarmes .
 •     Disseny de gràfics amb rangs .
 •     Càlcul de compra - ràtio i de l'índex de mercat .
 •     Anàlisi del grau de penetració .
 •     Organització de la informació amb base en diferents criteris .
 •     Compliment de distribucions forçades i piràmides poblacionals .
 •     Anàlisi de regressió .
 •     Càlcul de la desviació típica .
 •     Plantilla per a l'establiment d'objectius .
 •     Model de regressió basat en el compliment d'objectius i el nivell d'acompliment .
 •     Disseny d'un quadre de comandament .
 •     Anàlisi de la informació disponible i de les necessitats existents .
 •     Disseny d'un quadre d'indicadors que facilitin la presa de decisions .
 •     Diferents models de quadres i anàlisi de l'escalabilitat .
 •     Manipulació de dades .
 •     Aplicacions d'Excel en el camp a l'hora de tractar massivament informació numèrica tal com càlculs estadístics , resolució d'equacions o administració d'escenaris per simulació .
Veure més

Destinataris

El Curs va dirigit fonamentalment a tots aquells professionals que necessiten el suport dels fulls de càlcul per realitzar el seu treball diari, informes tècnics i millorar la seva presa de decisions.

Metodologia

S'imparteix exclusivament en la modalitat de FORMACIÓ PRESENCIAL.

Horari/Torn

Dijous, de 19 a 22 h

Durada

Data d'inici: 10 de novembre de 2016,
Data de fi: 2 febrer 2017

Objetius


 •     Quins són els conceptes d'Excel per a les seves aplicacions de gestió .

 •     Quina és la utilitat dels formularis per al disseny d'informes .

 •     De quina manera importar dades .

 •     Com controlar els canvis en les dades .

 •     Quins són els models per a l'obtenció automàtica d'informes i reporting de gestió .Preu

525 €
PAGAMENT FRACCIONAT: 540 euros en 3 terminis de 180 ?.
Pagament únic: 525 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Monogràfic d'Excel per a Professionals i Directius

També et recomanem aquests cursos

Curs Monogràfic d'Excel per a Professionals i Directius